המדיניות המשפטית של הפעילות כיוםהיום הוא פיתח די חזק. כי החוק הוא הרגולטור הראשי של היחסים החברתיים. עובדה זו מראה רמה גבוהה של התקדמות בחברה. יש לציין כי הימין לא תמיד היה רגולטור מרכזי. קודמיו היו אלימות ודת. אבל הזמן הוכיח חוסר יעילות של קטגוריות אלה בהקשר של הרגולציה של פעילויות של אנשים. השורה התחתונה היא כי אלימות פועלת רק על החלש ברוח, והדת נתפסת על ידי המאמינים בלבד. בתורו, החוק הוא הבסיס לכל פעילות אנושית.

גורם זה גרם להופעת מספיקמוסדות משפטיים מעניינים שעדיין פועלים. לדוגמה, לעתים קרובות אדם, בשל העיסוק של חייו או חוסר הזדמנות אמיתית, לא יכול לבצע כראוי כל הפעולות. לכן, הוא נציג כמה פונקציות שלו והזדמנויות לאדם אחר על בסיס של מוסד משפטי מסוים, המתאר בפירוט את הקוד האזרחי. ייפוי כוח וייצוג הם אפוא קטיגוריות מפתח במקרה זה. יש להם יישום ספציפי משלהם, אשר יתואר ביתר פירוט בהמשך המאמר.

מושג הייצוג

לפני שאתם מתמודדים עם התכונותייפוי כוח ומינויו הישיר, יש לנתח את הקשר עצמו, שבו קיימת למעשה הקטגוריה. אז היום הוא ייצוג. על פי המבנה והמשימות שלו, היחסים המשפטיים מסוג זה הם די פשוטים. על פי הוראות החקיקה הנוכחית ועל כמה פסקי דוקטרינה, הייצוג הוא תהליך של ביצוע כל פעולה על ידי אדם אחד בשם אחר אשר האציל את יכולותיו. מכון משפטי זה קם ומתפתח במשפט האזרחי. קיומה קובע את עקרונות הסניף של שוויון המפלגות והנטיות.

- עורך דין אזרחי

סוגי ייצוג

יש הרבה סיווגיםשהוצגה מעל המכון. אבל הנכון ביותר ומדויק הוא ההבחנה המבוססת על הוראות מעשי החקיקה, בפרט, הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית. כך ניתן להבחין בין שני סוגים מרכזיים של המוסד הנזכר, דהיינו:

  • ייצוג לפי החוק;
  • ייצוג על בסיס חוזה.

הסוג הראשון מרמז על הקיוםאת פעולתו של המכון ללא נוכחות של כל עובדות משפטיות. לדוגמה, הורים הם נציגים משפטיים לילדיהם הקטנים, אפוטרופוסים לאנשים חסרי יכולת וכו '. באשר לסוג המוסד השני, קיומו נובע מעובדה משפטית חשובה - סיום האמנה. כלומר, אדם אחד מייצג את זכויותיו לאדם אחר. חוזים מסוג זה נקראים ייפוי כוח. רשימות המפתח שלהם ותכונות קבועים על ידי הקוד האזרחי. ייפוי כוח במקרה זה הוא ניחן במספר רב של רגעים ספציפיים שצריכים להילקח בחשבון.

קוד אזרחי: ייפוי כוח

אז, גילינו שישייצוג על פי החוק והחוזה. ייפוי הכוח במקרה זה מאפיין את הסוג השני של המוסד האמור. אבל מה זה הקטגוריה הזו? על פי סעיף 185 של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית, ייפוי כוח הוא אישור של אופי בכתב כי מונפק על ידי אדם אחד למשנהו. על בסיס מסמך זה, משלחת של זכויות וחובות מתבצעת. התכונה העיקרית של ייפוי כוח היא העובדה כי ניתן להנפיק הן ישויות משפטיות יחידים, כמו הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית אומר לנו. ייפוי הכוח, אם כן, הוא מערכת יחסים חד-צדדית ספציפית, שיישומה יספיק רק על ידי צד אחד.

קוד אזרחי של ייפוי כוח RF

סוגי המסמכים המשפטיים

כמו הרבה קטגוריות משפטיות, ייפוי כוחיכול להיות מחולק על תנאי למספר מוסדות הקשורים. הסיווג מתבצע על בסיס קו הרוחב של הסמכויות המועברות. באופן כללי, חלוקת מינים כזו היא היחידה והאמינה ביותר. בהתאם לכך, מובחנים סוגי היפוי הבאים, דהיינו:

  • מיוחד;
  • יחיד;
  • כללי או כללי.

ראוי לציין כי המושגים של מינים אלה אינםמכיל בהוראותיו את הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית. ייפוי כוח של כל סוג הוא להסיק דוקטרינלית, על ידי לימוד מוסד הייצוג בכללותו. במקרה זה, התכונות של כל אחד מן המינים מאפשרים לנו לזהות את הרגעים המעניינים ביותר הספציפיים של הקטגוריה המצוינת במאמר זה.

מאפיינים של כוח חד פעמי ייפוי כוח

הדרך הפשוטה ביותר להאציל את עצמךהזכויות במגזר האזרחי הן מסמך חד-פעמי. ייפוי כוח מסוג זה הוא הבסיס לביצוע פעולה משמעותית אחת ולא יותר. כלומר, נוצרות מסגרות משפטיות מיוחדות המאפשרות לנציג לעבוד ישירות על כל שורה. דוגמה לפעולות על ידי פרוקסי מסוג זה היא מכירת דבר, קבלה, מכירת טובין וכו '.

סעיף ייפוי כוח בקוד האזרחי
סמכויות חד-פעמיות הן מספיקותפופולרי, שכן הם קלים לשימוש, וגם לא לגרום כל קשיים בתהליך של כליאה. כמובן, גם את היחסים מאוד אשר המסמך הוצא יהיה גם לשחק תפקיד.

מאפייני היועץ המשפטי המיוחד

סוג אחר לגמרי של משלחת זכויותהוא סוג מיוחד של מסמך. ייפוי כוח כזה מאופיין גם בקיומם של גבולות קפדניים, אולם הם מרמזים על ביצוע פעולות כלשהן במשך פרק זמן מסוים. מסמכים כאלה פופולריים בסביבה של אספקה ​​שיטתית של סחורות, מסירת כסף מהקופה וכו '.

מאפייני היועץ המשפטי הכללי

הקוד האזרחי, ייפוי הכוח המהווה את מערכת מוסדות המפתח, אינו מאפשר ניתוח מפורט של המשלחת הכללית של זכויות וחובות מסוימים.

הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית ייפוי כוח

עם זאת, קיומו של המין הכללי, שוב,נסקרה בדוקטרינה. ייפוי כוח מסוג זה מונפק על מנת שאדם יעשה עסקאות מסוימות עם רכוש בתהליך ניהולו. כלומר, לא מדובר בשורה אחת של פעולה, כמו במקרה של משלחת מיוחדת, אלא על מערכת זכויות בלעדית ליישום מטרות מבצעיות ומסחריות ומנהליות. נציגים מסוג זה חופשיים לסיים כל חוזה, וכן ליישם קשרים משפטיים אחרים לטובת אובייקט השליטה המופקד עליהם. כוח היועץ המשפטי נותן לנציגים את מגוון הזכויות הרחב ביותר.

קודים אזרחיים וייצוג

המכון למשימות מחדש

יצוין כי סעיף 187 של ייפוי כוח בהקוד האזרחי מרמז על האפשרות של העברת זכויות וחובות המופקדות. מוסד כזה נקרא טרנספר. לפי הוראותיו, אדם שכבר קיבל מסמך אישור יכול להעביר את התחייבויותיו וזכויותיו לצד שלישי. במילים אחרות, נושא הקשר המשפטי מוחלף. המכון מחדש זיכוי אינו פופולרי מאוד היום. עם זאת, קיומו הוא הכרחי, כי הוא מגלם את המהות של חדלות של המשפט האזרחי.

ייפוי כוח משפטי

מוסד העברת הזכויות המוזכר בסעיףחובות מתממש בצורה פשוטה בכתב. עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם ייפוי כוח חייב להיות בעל מראה מוסמך. רשימה ממצה של רגעים כאלה ניתנת על ידי הקוד האזרחי. ייפוי כוח נוטריוני, וכך, ניתן במספר מקרים:

  • הנציג רשאי לבצע עסקאות שבגינן נדרש טופס נוטריוני;
  • ייפוי כוח ניתן להגשת בקשה לרישום זכויות או עסקאות מסוימות;
  • ייפוי הכוח יינתן למימוש זכויות הרשום בהתאם לנוהל שנקבע בחוק בפנקסים ציבוריים.

בכל המקרים שהוגשו, המסמך המאשר זכויות וחובות חייב להיות מאושר על ידי כתובת נוטריונית מיוחדת.

קוד אזרחי

קוד אזרחי: ייפוי כוח

אחוז קטן יחסית של חוזיםהוא לתקופה בלתי מוגבלת של זמן. ככלל, קיימת תקופה מסוימת של תוקף של כל מערכת יחסים משפטית. המסמך הנציג אינו חריג בעניין זה, כמו הקוד האזרחי אומר. ייפוי הכוח מונפק על ידי כללי כללי לא יותר משלוש שנים. במקרה זה, התקופה המדויקת של תוקפו חייב להיות מוגדר בחוזה עצמו. אחרת, ייפוי הכוח יהיה תקף לשנה אחת בלבד.

קוד ייפוי כוח אזרחי

יש לציין את החשיבות יוצאת הדופןמועד ספציפי להקמת ייפוי כוח. המסקנה של המסמך תהיה בלתי אפשרית ללא נוכחות של צורך זה. סעיף 186 של החוק האזרחי קובע כי בהעדר תאריך, ייפוי הכוח יהיה בטל. החשיבות של האביזרים היא כי זה בעזרתו כי אתה יכול לחשב נכונה את תקופת תוקפו של ייפוי כוח. באשר המסמכים שהונפקו על בסיס ההעברה, את כהונתם בשום אופן לא יכול להיות גדול, פרק הזמן שצוין בשטר הכותרת, כלומר, הראשי.

מסקנה

לכן, יש לנו נחשב את הנקודות העיקריות של מערכת היחסיםהמשלחת, אשר נלקחו מתוך מסמך כגון הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית. המאמר "ייפוי כוח" נתן כמות מספקת של הסברים על המוזרויות של היחסים המשפטיים, כמו גם את המנגנון להיווצרותו, תפקודו וסיומו.

</ p>