מוסד חברתי הוא מערכתנורמות חברתיות, קשרים, כללי התנהגות, מערכת תפקידים וערכים חברתיים המספקים צרכים חברתיים בסיסיים וממלאים את תפקידם של הרגולטורים של החיים הציבוריים.

העיקריים שבהם הם המוסדות: משפחות וייצור, דת ומדינה, חינוך ותרבות. אלה הם התפקידים העיקריים של המוסדות החברתיים.

פונקציית שכפול

לקיומה של החברה, פונקציה זוהוא אחד החשובים ביותר. ברור כי ללא חידוש מתמיד של האוכלוסייה, החברה תחדל בקרוב להתקיים. קוד הכללים של מוסד המשפחה מניח שחברי החברה חייבים להתאחד בקבוצות קטנות, מה שנקרא תאים או משפחות. הודות לתפקוד זה של המוסדות החברתיים, האוכלוסייה משוחזרת. אחרי הכל, אחרת, כולנו יכולים להמשיך לחיות בסדר חברתי. או שהם היו לבד. מכונים (בעיקר משפחות, מדינות, דתות) מסדירים את תהליכי יצירתם של זוגות נשואים, פירוק נישואין, קביעת ערכים להולדת ילדים.

פונקציות תקשורת

המידע המיוצר על ידי המוסדות צריךבעיקר בקרב פרטים באותו מוסד, וכן בין מוסדות חברתיים שונים. אז יש תקשורת, כאשר במצבים שונים, מוסדות חברתיים ותפקידים שלהם לשמש מפיצים של מידע, אז בתפקיד של הצרכנים שלה.

פונקציית השידור

פונקציה זו היא להעביר את החוויה החברתית המצטברת. ניתן גם לומר כי זוהי פונקציה של סוציאליזציה - תהליך ההתבוללות על ידי אדם של נורמות חברתיות, ערכים, כללי התנהגות.

פונקציה רגולטורית

בשל הסטנדרטים שנקבעו, אדם מאמץעודדה בדפוסי ההתנהגות של החברה וממלא את התפקיד הצפוי ממנה. החשיבות הגדולה ביותר בביצוע תפקיד זה של המוסדות החברתיים היא המשפחה, החינוך, הדת.

פונקציה אינטגרטיבית.

מאז פעילותם של מוסדות חברתייםקשורה ישירות להיווצרות הנורמות והערכים של החברה, בסופו של דבר הם מבטיחים אחריות הדדית ותלות הדדית של בני החברה. זה, בתורו, מגדיל את רמת הלכידות והשלמות של המבנה של החברה.

תפקידים מוסתרים וליקויים של מוסדות חברתיים

בנוסף למפורש (כלומר,מוכר רשמית) יש פונקציות נסתרות של מוסדות. הם נובעים כתוצאה מהאינטראקציה הטבעית של מוסדות, קבוצות חברתיות ויחידים בינם לבין עצמם. לדוגמה, מוסד הצריכה יכול גם לבצע את הפונקציה של קביעת יוקרה. מכון החינוך מכתיב אי שוויון חברתי. מוסד הדת יכול לשמש כדרך לפתות כספים מאנשים פרטיים.

כאשר הפער בין מפורש מוסתרהפונקציות הופכות להיות גדולות מדי, יש סכנה של תקלה, או אפילו היווצרות של מוסדות מקבילים: כתות, מבנים פליליים, כלכלת צל, וכו '.

בנוסף, יש דבר כזהתפקוד לקוי של מוסדות חברתיים - כלומר, סירובם לתפקד, את העמימות של ערכים, סטטוסים ותפקידים. זה אפשרי כתוצאה מהתאמה אישית של המוסדות, כאשר עבודתם מתחילה לציית לא לחוקים האובייקטיביים ולצרכיה של החברה, אלא מסתגלת לצרכיהן של קבוצות או יחידים. דוגמה חיה לתפקוד הלקוי של מוסד הדת היא מסעי הצלב.

כדי לתקן תפקוד לקוי יש צורך לשנות לחלוטין את המוסד החברתי, או ליצור אחד חדש שיספק את הצורך הדרוש של החברה.

</ p>