על פי החקיקה הנוכחית,תקציב המדינה הוא מרכיב יסודי של המערכת הפיננסית כולה של המדינה, המקשר את זרימת ההכנסות לאוצר ואת חלוקת הכספים שנצברו לצרכים. בתהליך של חלוקה מחדש של כספים בין האוכלוסייה לבין גופים ממלכתיים, מתעוררים יחסי תקציב.

תקציב המדינה

הממשלה יוצרת תנאים לצבירה שלכספים שמקורם יחידים ומפעלים בודדים, ולאחר מכן מפיצה את המשאבים שנאספו לתקציבים של רמות אחרות וקרנות שונות. כלומר, תקציב המדינה הוא מערכת יחסים שנוצרת כאשר הרשויות ממלאות את תפקידן. ראשית, המשאבים שהתקבלו מיועדים למימון המנגנון המינהלי, למכלול הצבאי, לאספקת הענפים החשובים ביותר לניהול, וליישום תוכניות חברתיות בסיסיות. אם ניקח בחשבון את התקציב מנקודת מבט כמותית, אזי גודלו יאפיין את מצבה הכספי של המדינה, את יכולת הממשלה לשפר את רמת החיים של האוכלוסייה.

תקציב המדינה של רוסיה

לפיכך, תקציב המדינה הואקרן אחת של משאבים שנצברו על חשבון מקורות שונים על מנת ליישם את המטרות החשובות ביותר ואת המטרות במדינה. היחסים שנוצרו במקרה זה יכולים להיות מחולקים לשלוש קבוצות:

  1. גיוס כספים (בין הממשלה לבין האוכלוסייה).
  2. במקרה של חלוקה מחדש של האוצר (על רמות של מערכת תקציבית).
  3. לגבי ביצוע התקציב.

עם הארגון הנכון של מערכות יחסים אלה, אתה יכולכדי להשיג את המטרה הבסיסית - מאזן בקנה מידה מקרו. תקציב המדינה של רוסיה מוצג בצורה של שלוש רמות: רפובליקני או פדרלי ותקציבים מקומיים, כמו גם את התקציב של הנושאים של הפדרציה. וזה האחרון הוא קישור ביניים המחבר את הרפובליקני והרמות המקומיות. בסוף כל תקופת דיווח, מומחים מקבלים תקציב מאוחד, כלומר מסמך המשקף קבלה ושימוש בכספים בהקשר ליחידות טריטוריאליות בודדות.

תקציב המדינה ותפקידה

ההכנסות לתקציב המדינה הן קבלהבאמצעות מקורות שונים. החלק הגדול ביותר במבנה ההכנסה, כמובן, הוא תפוס על ידי תשלומי מס ואגרות. לעתים קרובות, מדינות עם קשיים כלכליים זמניים ניתנות הלוואות והלוואות ממדינות אחרות, ואז התקציב הוא התחדש על ידי מקורות חיצוניים. וחלק ההוצאה נעשה במסגרת הכיוונים העיקריים למימון של אותם ענפים.

תקציב המדינה ותפקידה

הפונקציה החשובה ביותר יכולה להיקרא קרוא וכתובהפצה של כספים שנאספו לתקציבים מכל הרמות עם חלוקה מחדש נוספת בתחומי מימון המשק. גופי המדינה עומדים בפני המשימה הקשה ביותר: להשליך את כמות המשאבים הזמינים עם התועלת המרבית לאוכלוסייה. זה די קשה עבור המדינה שלנו לעשות את זה, במיוחד בתקופה שלאחר המשבר. לא פחות חשוב הוא פונקציית הבקרה, אשר כוללת מעקב אחר פעילותם של ארגונים מסוימים ותחומים אשר סופקו עם סיוע בצורה של סובסידיות או subventions. המפתח להצלחה של התוכנית שפותחה הוא השימוש הממוקד של קרנות!

</ p>