המדינה כמשתתפת ביחסים בחברהמבצעת את פעילותה בשיטות מוגדרות. אלה מיוצגים על ידי טווח רחב למדי, ולכן כדאי להבין בבירור את המושג ואת סוגי פונקציות המדינה.

פונקציות - מהות האישיות המשפטית של המדינה

ההגדרה הקלאסית של תפקידה של המדינה אומרת כי זהו סוג הפעילות שמבצעת המדינה להשגת מטרותיה.

המאפיינים העיקריים של תפקידי המדינה הם:

 1. הם מבינים את הכיוונים הכלליים של הפיתוח.
 2. אם כבר מדברים על פונקציות, אחד תמיד מדבר על המהות של המדינה. לכן, סוגים של פונקציות מתגלות על ידי כל הצדדים של המדינה.
 3. הפונקציות הן ביטוי מעשי לשימוש בריבונות מתווכת.
 4. בהתבסס על התפקידים, ניתן לשפוט עד כמה המדינה מבצעת ביעילות פעולות ניהול.
 5. פונקציות יש לבצע בשיטות לגיטימיות.

מתברר מן התכונות המוצגות כי הרעיון של uסוגי פונקציות המדינה קשורים ישירות למטרות ומטלות המונחות ברעיון של יצירת מדינה. לכן, החלוקה שלהם מתבצעת בהתאם אובייקטים של השפעה, אשר ייחשב להלן.

סוגי פונקציות של המדינה

עילות לסיווג של פונקציות מדינהיש כמות משמעותית. עם זאת, הנפוץ ביותר, להגדיר את הסוגים החשובים ביותר של פונקציות של המדינה, הוא חלוקה חיצוני ופנימי.

ככלל, החיצוני מורכב בלוק,המשלבת ארבעה סוגים עיקריים של פעילות. למעשה, הם מייצגים נושא כללי של המשפט הבינלאומי, ולכן הם לוקחים את עצמם:

 1. ההגנה על המדינה מתבצעת באמצעות פיתוח יחידות צבא, איחוד לרשויות צבאיות, השתתפות במשימות לשמירת השלום ועוד.
 2. שיתוף פעולה כלכלי - כמו במקרה הקודם - יכול לבוא לידי ביטוי בהשתתפות פעילה בארגונים פיננסיים ומסחריים, כמו גם ביחסי יבוא ויצוא בין מדינות.
 3. שיתוף פעולה מדעי - ככלל, מתבטא בחילופי ניסיון בפתרון בעיות בתחום האקולוגיה, הרפואה ובעיות חברתיות אחרות.
 4. שמירה על רמת הבטיחות הסביבתית - פונקציה זו היא צעירה יחסית, והיא מורכבת ממילוי התחייבויות על בטיחות הסביבה.

נפוצים יותר הם סוגי פונקציות של המדינה, התייחס לתחום הפנימי של פעילות המדינה. ישנם ארבעה סוגים.

הראשון והבסיסי הוא פונקציית המגן. יתר על כן, מושא ההגנה אינו רק הסדר החברתי הקיים, אלא גם המצב האקולוגי והמורשת התרבותית. ואת שני הנושאים האחרונים הגיעו לאחרונה.

אבל הפונקציה הנ"ל לא יכול להיותמיושמת ללא תמיכה כספית, ולכן היא מלווה תמיד בתפקוד כלכלי. המדינה מחויבת לבצע לפחות תקנה מינימלית של המשק, לרבות באמצעות מדיניות המס.

בנוסף לשני הנ"ל, סוגים של פונקציות כוללותבפני עצמה וחברתית. עורכי הדין מציגים תמיד את חובתה של המדינה להבטיח רמה שווה של רווחה לכל. אבל זו אוטופיה, ולכן יש לומר כי סוג זה כולל פעילויות כדי לספק מגזרים פגיעים חברתיים של החברה ואת ההגנה שלהם, מגרה הפיתוח באמצעות מתן חינוך חינם או נגיש.

הסוג הרביעי הוא פונקציות מדעיות ותרבותיות. התפתחות התרבות והמדע בסופו של דבר מסייעת למדינה למלא את שתי הפונקציות הראשונות.

זהו הסיווג העיקרי והשלם ביותר, הקריטריון העיקרי לחלוקתו הוא מושא ההשפעה.

כמו כן, סוגי הפונקציות של המדינה מחולקים לפי המאפיינים הבאים:

 1. לפי משך - קבע (כלכלי או הגנה של המדינה) וזמני (למשל, שיתוף פעולה באסונות אנתרופוגניים);
 2. על כיסוי השטח - לאומי (הגנה על המורשת התרבותית) ועל מקומי (פיתוח התשתית של היחידה הטריטוריאלית).

מוקדם יותר, הסיווג מבוסס על הופעתה היה מבוסס על הגישה המרקסיסטית, כלומר, את ההשפעה על מצב של סתירות מעמד.

לכן, הבנה של הטבע וסוגי פונקציות של המדינה, כדי לחשוף את הכיוון שלו לא קשה.

</ p>