על פי החקיקה הרוסית, המייסדהאם אדם פיזי (משפטי) היוצר (מייסד) חברה, ארגון או חברה. הוא בעל מלא של ארגונו, מנהל את פעילותו ומקבל את כל ההחלטות החשובות. מייסד החברה עשוי להיות אחד או יותר אנשים.

משמעות המילה "מייסד"

מייסד זה

מקבלי ההחלטות הפיזיות (המשפטיות)ליצור חברה חדשה, בעתיד יפעל כבעליו. ברוב המקרים, חברות הוקמו על ידי מספר אנשים - על ידי הפיכת כל אחד מהם חלק בכספים עצמו בקרן הסטטוטורית של הארגון.

אם אדם מחליט ליצורארגון, היא תהיה הבעלים הבלעדי שלה. לעתים קרובות אנשים לא יודעים היטב את המשמעות של המילה "מייסד", מזהה אותו עם הבמאי. למעשה, אלה מושגים שונים לחלוטין. תפקידו העיקרי של מנהל החברה הוא ארגון פעילותו בכיוון שצוין על ידי הבעלים.

המייסד הוא האדם שיוצר את החברה מאפס. על המנהל לנהל את המשרד בצורה מיומנת, לארגן ולהרחיב את פעילותו. ככלל, אין לו בעלות על החברה, אלא אם כן הוא ממקימי החברה. מידע על הבעלים של כל ישות משפטית הוא נכנס כפוי במרשם המדינה המאוחדת של ישויות משפטיות.

מייסד LLC

חברה לאחריות מוגבלת -ארגון שנוצר על ידי אדם פיזי (משפטי) אחד או יותר. CSS (הון רשום) של החברה מחולק למניות מסוימות. משתתפי הארגון נושאים את הסיכון להפסדים אפשריים בגבולות הסכום שהם תורמים על ידם. LLC ניתן להקים הן על ידי תושבים שאינם תושבים. מספר המייסדים חייב להיות פחות מ -50.

מייסדי LLC

כל משתתף בחברה מוגבלתהאחריות מחויבת לבצע במועד ההנפקה את סכום המניה שנקבע בחוזה ההקמה. מייסדי LLC רבעוני או פעם בשנה לקבל רווח בצורה של דיבידנדים בסכום ביחס לחלק במזומן תרמו על ידי אותם בחוק הפלילי. סכום הדיבידנדים נקבע על ידי הגוף המנהל של החברה, שמומנה על ידי בעליה. חברי LLC הם באחריות משותפת וחודרת עבור התחייבויותיה.

יכול LLC שייך לבעלים אחד?

פעולות החקיקה מגדירותמייסד חברה בערבון מוגבל. הם יכולים להיות אדם אחד (פיזית או משפטית) או כמה. אבל בפועל, חברות אחריות מוגבלת נוצרים על ידי לפחות 2 אנשים.

המייסד הבלעדי של LLC

לעתים קרובות המייסד היחיד של LLC מבצע את תפקידי מנהל המשרד. מצב זה אינו מוביל לשום דבר טוב. המייסד מציל צוות, מטיל ערימת חובות על כתפיו. בחברות אחריות מוגבלת אין זה קל לארגן את עבודת הצוות ולשלוט על פעילות הארגון. למטרות אלה, משרה של הבמאי הוא הציג. הוא מנהל את המשרד, מרחיב את יכולותיו ומציג דוחות על העבודה שנעשתה למייסד. לכן, הבעלים יכול לתאם כראוי את העבודה של המשרד או להגדיר קורסים חדשים עבור פעילותה.

מייסדי ODL

החברה עם אחריות נוספת היאכלכלי שנוצר על ידי יחידים או ישויות משפטיות. CC ODO מחולק המניות המצוינות במסמכים המרכיבים. משתתפיה אחראים לאופי החברה המאוחדת של ההתחייבויות. ODL עשוי להיות אחד או יותר מייסדי. במקרה השני, המספר שלהם לא צריך להיות יותר מ 50.

המשמעות של מייסד המילה

המסמכים העיקריים של ODL הם המרכיבחוזה, אמנה. ההון הרשום המינימלי הוא 10,000 רובל. ב ODL המייסד הוא הבעלים של המשרד. הוא מינה את הגופים המנהליים הגבוהים ביותר, אשר פותרים את כל הנושאים החשובים בחברה. ODL ו LLC נבדלים על ידי העובדה כי המייסדים לשעבר אחראים על חובות הארגון לא רק בתוך החוק הפלילי, אלא גם להיפטר כספים נוספים שנקבעו על ידי האמנה. בפועל, חברות עם אחריות נוספת הפדרציה הרוסית נדירות נוצר.

תכונות של AO

בחברה משותפת, המייסד הוא הבעליםחברה מבוססת. הוא מבולבל לעיתים קרובות עם בעל מניות, אשר למעשה רק בעל מניות בחברה. AO נוצר על ידי המייסדים, ובעלי המניות מופיעים בו כדי למשוך הון נוסף. לענין זה, בעלי המניות של החברה המשותפת מנפיקים ניירות ערך - מניות.

מספר המייסדים ב- AO הוא בדרך כלל 5-7אנשים, מספר בעלי המניות אינו מוגבל. המייסדים בחברה שמינה הדירקטוריון, מנכ"ל פעולות ולקבל החלטות חשובות. הוב"מ הוא הבעלים לקבל את חלק הארי של הרווחים, אך הם גם מסתכנים לאבד לא רק DC אלא גם רכוש אישי במקרה של פשיטת רגל של החברה.

</ p>