בתחילה, תמיכה כזו מדינהנתפס כדרך להגדיל את שיעור הילודה ברוסיה ונשאו אופי ממוקד של שימוש. במילים אחרות, ההון הלידה האזורי סופק לא כל כך עבור הילד כפי שהוא צריך להיות סיוע כספי עבור המשפחה. כרגע, יש לה משמעות ההשקעה הוא כסף "ארוך", אשר משפר את האקלים הפיננסי של המדינה.

הון הלידה האזורי
רכישת דיור משכנתאות תומךענף הבנייה של המשק, תשלום לחינוך הילד - תחום החינוך, השקעת התעודה בקרן הפנסיה מספקת תמיכה לביטוח סוציאלי ופנסיוני.

הזכות הון הלידה האזוריאמהות שקיבלו את משפחותיהן עם ילד שני ויותר מאז תחילת שנת 2007. משך התוכנית מחושב עד שנת 2016, וכבר יש דיון בשולי השלטונות על האפשרות להחליפו במשהו שכזה. אבל אם אתה מאפשר את השימוש MSK לא כדרך השקעה של כסף להשקיע, אבל עבור הצרכים היומיומיים, אז במקרה זה עדיף להשתמש במנגנון שונה של תשלומים וסובסידיות. אחרי הכל, אף אחד לא ייתן ערבויות כי כסף זה לא פשוט להיות נזרק על ידי הורים רשלנים.

הון הלידה
הון לידה. תנאים לקבלת

מאז 2007, התשלומים בוצעושגודלה כפוף לאינדקס שנתי. והיום זה 408 אלף רובל. כדי לאשר את הזכות להשליך את הסכום הזה, מסמך המדינה, מה שנקרא תעודה, הוא הוציא. עם זאת, כסף כזה לא ניתן להוציא על הכל. על הון הלידה יש ​​מספיק מידע, אבל אני רוצה לציין שוב - הוא לא נותן מזומנים במזומן. מה מותר לשימוש?

שיפור איכות תנאי הדיור

- רכישה או בנייה של דיור;

- שחזור של הבית שבו המשפחה מתגוררת כיום;

- ביצוע תשלום משכנתא ראשוני;

- פירעון משכנתא.

חינוך של ילד

- תשלום עבור השירותים הניתנים על ידי המוסד החינוכי;

- תשלום עבור לינה באכסניית הסטודנטים;

- תשלום עבור שירות של מוסד לטיפול בילדים.

 הכל על הון הלידה
מערכת חסכון פנסיוני

לבקשת האשה שקיבלה את התעודה, שלויכול לשמש תוכנית ביטוח פנסיה ממומנת. במקרה זה, יהיה עליך לכתוב בקשה לגוף הטריטוריאלי של ה- RF PF במקום הרישום. יתר על כן, על פי הבקשה לקרן הפנסיה, הסכום מחשבון התקציב הפדרלי מועבר.

הון הלידה האזורי כפוףכלל מסוים המאפשר שימוש בתעודה רק לאחר שהילד מגיע לגיל שלוש. החריג הוא תשלומים לרכישת דיור, שחזור של מתקן מגורים, כמו גם פירעון חלק החוב עבור המשכנתאות.

הון הלידה האזורי אינו רשאי לשמש חשבון הפקדה בבנק, כמו גם לשלם את החובות השוטפים על הלוואה או כתשלום עבור חשבונות השירות.

</ p>