מושגים כגון מין, מגדרהשייכות והפסיכולוגיה המגדרית נמצאים עכשיו באוזני כולם. אז מה זה מין? תפיסה זו רחבה הרבה יותר מהזהות הפשוטה של ​​הפרט למין מסוים. המין הביולוגי של הנושא אינו נתון לשינוי בחייו (למעט במקרים של התערבות כירורגית). המיגדר הוא מאפיין פסיכולוגי שיש לו תכונות לשינוי במהלך התפתחותה של החברה, וגם הוא משתנה בתרבויות שונות ובקהילות שונות.

מין הוא

הגדרה

אז מה זה מין? ההגדרה של המושג הזה היא לתאר את מכלול ההתנהגותי, המאפיין את הנושא כגבר או כאישה. יש לציין כי ההיבטים הפיזיולוגיים כאן ממלאים תפקיד משני. ראשית, המגדר הוא מודל מותנה חברתית של אדם הקובע את מעמדו בחברה. המושג מגדר כולל מערכת של נורמות תרבותיות וחברתיות שנקבעו לאדם על ידי החברה, בהתאם למין הפיזיולוגי. במילים אחרות, מין הוא מה תכונות אדם צריך להיות כגבר או כאישה.

בעיה מגדרית
לפיכך, מוגדרים תפקידים מגדרייםמאפייני החברה בה חי האדם. ראוי גם לציין כי לאדם ביולוגי אין בכלל זהות מינית עם גברים, כמו גם עם אישה.

בעיית הזהות המגדרית

כיצד מתרחשת התפתחות מגדרית?אדם בחברה, כפי שהוא מטמיע את המאפיינים-תפקיד המין, מה הבעיות מתעוררות אם זה לא קורה? היווצרות או הבניית הזהות המגדרית של הנושא לאורך כל החיים - וזו הבעיה של מגדר כמושג חברתי. בתהליך של הפיכת האדם עובר מספר שלבים של עיצוב זהות מגדרית. הראשון הוא הזהות המגדרית בפועל. הנושא מודע לשתייכותו הביולוגית למין מסוים, מודע לגופו. בשלב השני, את ההדרכה אימוץ התפקידים החברתיים הטמונים הרצפה בחברה מסוימת. ולבסוף, השלב השלישי מתבצע השלמת המבנה של זהות מגדרית; האדם תופס את עצמו כחלק המבנה החברתי, שהוא בונה מערכת יחסים מקבילים בין המינים. לפיכך, מגדר - הוא חלק אינטגרלי של תפקוד החברה, עם קו העזרה שלה קשרים מסוימים, מערכת של סטריאוטיפים חברתיים, וכו '

מושג המגדר בתפיסה הציבורית

הגדרת מגדר

אין ספק שהרבה אנשים שמעו אמירות כאלה"אדם אמיתי צריך ...", "אישה קשורה ...", וכו ' זוהי מערכת של סטריאוטיפים חברתיים לגבי זהות מגדרית. בעולם המודרני של שחרור נשים, הקמת שוויון בין המינים, הרס מוסד הנישואין והמשפחה, אנשים מבולבלים, ואינם יודעים אילו תפקידים טבועים במין מסוים. יש בלבול, דחייה של אנשים רבים של תפקידים שנקבעו על ידי החברה הארכאית. כך, בעולם המודרני, המגדר הוא מושג מעורפל למדי, שבמשך הזמן חייב להשתנות ללא ספק לדרישות החברה.

</ p>