לאחרונה, המחקר של הפסיכולוגיה האנושיתהפך פופולרי מאוד. במערב, ייעוץ הייעוץ של מומחים בתחום זה כבר בסביבה במשך זמן רב. ברוסיה, זהו כיוון חדש יחסית. מהי פסיכולוגיה? מה הם הפונקציות העיקריות שלה? אילו שיטות ופסיכולוגים משתמשים בפסיכולוגים כדי לעזור לאנשים במצבים קשים?

מושג הפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה היא מדע שמטרתו היאלומד את מנגנוני תפקוד הנפש האנושית. היא בוחנת את דפוסי ההתנהגות של אנשים במצבים שונים, את המחשבות, הרגשות והחוויות המתעוררים.

פסיכולוגיה היא מה שעוזר לנו עמוק יותרלהכיר את עצמך, להבין את הבעיות שלך ואת הסיבות שלהם, כדי להבין את החסרונות ואת עוצמות. המחקר שלה תורם להתפתחותו של אדם בעל תכונות מוסריות ומוסריות. הפסיכולוגיה היא צעד חשוב בדרך לשיפור עצמי.

אובייקט ונושא הפסיכולוגיה

כמו מושא לפסיכולוגיה צריך לפעולכמה נשאים של תופעות ותהליכים למד על ידי המדע הזה. זה יכול להיחשב לאדם, אבל על פי כל הנורמות, הוא נושא של ידע. לכן מושא הפסיכולוגיה נחשב לפעילות של אנשים, אינטראקציה שלהם זה עם זה, התנהגות במצבים שונים.

נושא הפסיכולוגיה השתנה ללא הרף עם הקורסזמן בתהליך הפיתוח ושיפור השיטות. בתחילה הוא שקל את נפש האדם. ואז הנושא של הפסיכולוגיה היה המודעות וההתנהגות של אנשים, כמו גם ההתחלה הלא מודעת שלהם. כיום, יש שתי דעות על מה הוא הנושא של המדע הזה. מנקודת המבט של הראשון, אלה הם תהליכים נפשיים, מדינות ותכונות של האישיות. על פי השני, הנושא שלו הוא מנגנוני הפעילות הנפשית, העובדות הפסיכולוגיות והחוקים.

הפסיכולוגיה היא

פונקציות בסיסיות של הפסיכולוגיה

אחת המשימות החשובות ביותר של הפסיכולוגיה היאלימוד המאפיינים של תודעתם של בני האדם, היווצרותם של עקרונות וחוקים כלליים, שעל פיו פועל הפרט. מדע זה מגלה את הפוטנציאלים הנסתרים של הנפש האנושית, הגורמים והגורמים המשפיעים על התנהגותם של אנשים. כל האמור לעיל הוא פונקציה תיאורטית של הפסיכולוגיה.

עם זאת, כמו כל מדע, הפסיכולוגיה ישיישום מעשי. ערכו טמון בעזרה לאדם, בפיתוח המלצות ואסטרטגיות לפעולה במצבים שונים. בכל התחומים שבהם אנשים צריכים לתקשר זה עם זה, תפקיד הפסיכולוגיה הוא רב ערך. הוא מאפשר לאדם לבנות מערכות יחסים עם אחרים, להימנע מקונפליקטים, ללמוד לכבד את האינטרסים של אחרים ולהתחשב בהם.

פונקציות הפסיכולוגיה

תהליכים בפסיכולוגיה

הנפש האנושית היא שלמות אחת. כל התהליכים המתרחשים בו קשורים זה בזה באופן הדוק ואינם יכולים להתקיים לבדם ללא האחר. לכן חלוקתם לקבוצות מותנית מאוד.

מקובל להדגיש את התהליכים הבאים בפסיכולוגיהאנושי: קוגניטיבי, רגשי וחזק רצון. הראשון שבהם כולל זיכרון, חשיבה, תפיסה, תשומת לב ותחושות. התכונה העיקרית שלהם היא כי בזכותם המוח האנושי מגיב ומגיב להשפעות מהעולם החיצון.

תהליכים נפשיים רגשיים יוצרים את יחסו של אדם לאירוע זה או אחר, מאפשרים לאדם להעריך את עצמו ואת אחרים. אלה כוללים רגשות, רגשות, מצבי רוח של אנשים.

תהליכים מנטליים ורציונליים מיוצגיםרצון ישיר ומוטיבציה, כמו גם פרואקטיביות. הם מאפשרים לאדם לשלוט על מעשיו ופעולותיהם, לשלוט בהתנהגות וברגשות. בנוסף, התהליכים הרציוניים של הנפש אחראים ליכולת להשיג את המטרות שנקבעו, כדי להשיג את הגבהים הרצויים בתחומים שונים.

תהליכים בפסיכולוגיה

סוגי הפסיכולוגיה

בפועל המודרנית, יש כמהסיווג סוגי הפסיכולוגיה. הנפוץ ביותר הוא חלוקת אותו לתוך היומיום המדעי. הסוג הראשון מבוסס בעיקר על הניסיון האישי של אנשים. הפסיכולוגיה היומיומית יש אופי אינטואיטיבי. לרוב זה מאוד ספציפי וסובייקטיבי. הפסיכולוגיה המדעית היא מדע המבוסס על נתונים רציונליים המתקבלים בעזרת ניסויים או תצפיות מקצועיות. כל הוראותיו נחשבות ומדויקות.

בהתאם להיקף היישום,תיאורטית ומעשית של הפסיכולוגיה. הראשון מהם עוסק בלימוד החוקים והתכונות של הנפש האנושית. הפסיכולוגיה המעשית מגדירה כמשימתו העיקרית את מתן העזרה והתמיכה לאנשים, שיפור מצבם והגברת התפוקה של פעילותם.

סוגי הפסיכולוגיה

שיטות לפסיכולוגיה

כדי להשיג את מטרות המדע בפסיכולוגיהשיטות שונות של לימוד תודעה ומאפיינים של ההתנהגות האנושית משמשים. ראשית, זהו הניסוי. זוהי סימולציה של מצב המעורר התנהגות מסוימת של אדם. במקביל, מדענים לתקן את הנתונים המתקבלים לחשוף את הדינמיקה ואת התלות של התוצאות על גורמים שונים.

לעתים קרובות מאוד בפסיכולוגיה נעשה שימוש בשיטת תצפית. בעזרתו ניתן להסביר תופעות ותהליכים שונים המתרחשים בנפש האנושית.

תוכניות פסיכולוגיה

לאחרונה, שיטותתחקור ובדיקה. במקביל, אנשים מוזמנים לענות על שאלות מסוימות עבור כמות מוגבלת של זמן. בהתבסס על ניתוח הנתונים שהתקבלו, מסקנות מסקנות על תוצאות המחקר ותוכניות מסוימות בפסיכולוגיה נערכות.

כדי לזהות בעיות ומקורותיהם,נעשה שימוש בשיטה ביוגרפית. הוא מבוסס על השוואה וניתוח של אירועים שונים בחיי הפרט, נקודות המפתח להתפתחותו, זיהוי שלבי משבר ושלבי ההתפתחות.

</ p>