אישיות היא אחד המושגים המרכזייםפילוסופיה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. מונח זה נמצא לעתים קרובות לא רק במחקרים מדעיים, אלא גם בחיי היומיום שלנו. כמה פעמים אנחנו שומעים בחיי היומיום ביטויים כגון "אישיות מתנשאת", "אישיות מעניינת", "אישיות יוצאת דופן". ומה היא מייצגת? ומה פירוש המילה "אישיות"?

אישיות J

ישנן הגדרות רבות של מושג זה. אם הם משולבים ופשוטים, מתברר כי אדם הוא מערכת של תכונות מוסריות ומוסריות של אדם שנרכש על ידו בתהליך של אינטראקציה עם החברה. כלומר, אדם אינו ניחן בו מלידה, הוא נוצר בתהליך של ידיעת העולם והתקשורת עם אנשים אחרים.

אישיות היא איכות המתבטאת בכךתהליכי פעילות, יצירתיות, תפיסה ותקשורת. הוא מחולק לכמה חלקים מכוונים - טמפרמנט, אופי, יכולת, כמו גם קוגניטיבית-קוגניטיבית, צורך-מוטיבציה ורגשית-ורציונלי תחומים. טמפרמנט הוא מוזרות של תפיסה וארגון נוירו דינמי של אישיות. אופי - מושג כללי, הכולל את כל טווח התכונות הפסיכולוגיות יציב של הפרט. היכולות הן תכונות אישיות המאפשרות ביצוע של פעילויות שונות.

המדינה והאישיות

צריך גם לזכור שהאישיות היאלא איכות מונוליטית אחת, היא מערכת שלמה של מאפיינים שונים. המאפיינים העיקריים שלו כוללים רגשיות, פעילות, רגולציה עצמית ומוטיבציה. רגשיות קובעת את רגישותו של האדם למצבים שונים ולדינמיקה של התרחשות וזרימת החוויות בתוכו. לפי הפעילות, התדירות והשלמות של ביצוע פעולות מסוימות. רגולציה עצמית היא שליטה שרירותית על אישיותו של פרמטרים מסוימים. מוטיבציה היא דמות המניעה לפעולה. אישיות הוליסטית בעלת סט שלם של תכונות אלה.

אישיות מתועבת

בכל הזמנים היו בעיות כאלהאישיות וחברה או מדינה ואישיות. לפעמים יש קונפליקטים בין אדם לחברה. הסיבות לכך הן חוסר האפשרות לספק את צרכיו של הפרט לתקשורת, למימוש עצמי ולפעילות במבנה חברתי נתון. כדי למנוע התנגשויות כאלה, המדינה פרסמה חוקים להגנה על זכויות האדם. כך מתקיים קיום נוח של הפרט כחלק מהמדינה והחברה.

קונפליקטים בין אישיים הם הפוכההצד של הרצון לביטוי עצמי. חלקים שלמים של הפסיכולוגיה מוקדשים לפתרון שלהם. אחרי הכל, אדם - מערכת אינטרסים, עקרונות ופסקי דין שאינו תמיד עולים בקנה אחד עם המחשבות של אנשים אחרים. כדי להגיע לחברה שלווה ושלווה, יש ללמוד להימנע ממצבי סכסוך ולראות את האינדיבידואליות באנשים הסובבים. כנראה, זה יהיה יום אחד אפשרי, כמו החברה מתפתחת לטובה כל יום. בינתיים, אנחנו יכולים רק ללמוד לראות את האדם לא רק את עצמנו, אלא גם בכל אחד מאלה המקיפים אותנו.

</ p>