כוח פוליטי הוא מושג, משמעותאשר ניתן להתממש, קודם כל, היכרות עם המשמעות של כוח בכלל. תופעת הכוח היא טבועה בכל קבוצת אנשים, אם הם מאוחדים על ידי מטרה משותפת ולפעול בהתאם. לכן, כוח פוליטי הוא רק אחד מסוגי השלטון, וכולם מחולקים לשש:

הכוח הפוליטי הוא

  • כוח שבט, קהילה או שבט;
  • הכוח הפוליטי (או המדינה) בפועל;
  • כוח בתחום הכלכלה;
  • כוחם של ארגונים או עמותות;
  • ממשלת הכנסייה;
  • סמכות הורית.

למרות העובדה כי כל אחד המפורטיםזנים פועלת על טריטוריה, יש תכונות ומאפיינים ייחודיים, כולם מגדירים שליטה כקבוצה של החברה. כלומר, לכל המינים המוזכרים יש תכונות משותפות, כולל כוח פוליטי. ניתן לחלק את ההגדרה המציינת תכונות מצטלבות לשתי נקודות:

  • כפייה - תכונה זו מוחזקת על ידי כולםסוג ממשל. בתנאים שונים היא באה לידי ביטוי בדרכה שלה ויש לה תוכניות ספציפיות של השפעה, אך בתחום הכוח החברתי, כפייה היא מנגנון חובה של השפעה.
  • היחסים הבסיסיים של כל סוג של ממשלה נוצרים בין ניהול לבין פקודיו.

הכוח הפוליטי ברוסיה מתבטא בכךמערכת יחסים ארוכת טווח בין אנשים הפועלים על האינטרסים שלהם שואפים להשיג תוצאה קונקרטית. כלומר, הממשלה היא אחד התנאים הבלתי נמנעים לקיומה של כל קבוצת אנשים. כל קהילה חברתית כפופה לרצון הכללי של המנהיגות.

כוח פוליטי

כוח פוליטי הוא שם נרדף למדינהכוח, ולכן השליטה במקרה זה מתבצעת על ידי המדינה עצמה או עם השתתפותה. לדברי קרל מרקס, כל בעיה או בעיה יש מהות פוליטית משלה, אשר תלוי במערכת היחסים של הנושא הזה לממשלה. הוא גם טען כי כוח פוליטי הוא אחד ממוסדות המדינה, ולכן אחד התאים המעצבים את הקיום הפוליטי של החברה החברתית.

בין אנשים העוסקים בנושאים אלה,יש כאלה שאינם תומכים בזיהוי הכוח המדיני והמדיני. עמדתם מבוססת על כך שיש להבחין בין תופעת הממשל לבין חשיבותם של ארגונים פוליטיים שונים או עמותות חברתיות למימוש כוח זה. עם זאת, למרות זאת, כוח פוליטי הוא סוג של שליטה, שהוא גם כוח המדינה. למרות שממשל כזה מתבצע על ידי ארגונים אחרים בעלי חשיבות פוליטית, הוא מוסדר על ידי המדינה עצמה.

כוח פוליטי ברוסיה

לפיכך, ניתן להסיק כיהכוח הפוליטי הוא סוג של ממשל ציבורי שמאושר לחלוטין על ידי המדינה. משמעות הדבר היא שהמדינה שולטת, תומכת ומקלה על יישום סוג זה של הממשלה. כוח פוליטי מאופיין בטבע חובה, שכן תפקיד מיוחד הוא שיחק על ידי רשויות המדינה שנוצרו במיוחד של אכיפת החוק ואת סוג ענישה בקיומה.

</ p>