זה כמעט בלתי אפשרי לתת חד משמעיההגדרה של המילה "תרבות". מונח זה יכול להתייחס לכל היבט של החיים. במובן הרגיל, התרבות יכולה להתקיים רק בחברה מתורבתת, אבל במציאות המצב קצת יותר מסובך. ראוי לזכור כי לכל מדינה יש תכונות ייחודיות משלה לגבי מסורות, כללי התנהגות. אפילו לחברה הפרימיטיבית יש תרבות משלה. מונח זה יכול לשמש כהגדרת ההבדלים בין החיים העירוניים לכפריים.

התרבות והאישיות קשורות זו לזו זו בזו.חבר. אלה שני חלקים של שלם אחד. אנשים יוצרים תרבות שמשפיעה עליהם. זהו תהליך של שיפור מתמיד והתחדשות. אישיות היא הכוח המניע של התרבות. האדם משפר אותו ללא הרף בהתאם לדרישות החברה והגיל. בתורו, תרבות מעצבת את אופיו של אדם, עושה את זה יותר חברתית. היא מניחה כללים מסוימים, שבלעדיהם קיומה של קהילה כלשהי אינו אפשרי.

תרבות ואישיות - זהו כיוון מורכב למדי במדע, אשר ניתן לייצג בצורה של מבנה. אדם יכול לשחק כמה תפקידים ביחס לתרבות. חשבו על כולם.

אישיות היא תוצר של תרבות. כלומר, רק אדם ששלט בכל המסורות, הכללים, הערכים של החברה שלו יכול להיות הולם לחברה ולזמנו.

האישיות פועלת גם כצרכנית של תרבות. כלומר, אדם בצורת גמור, בדרך כלל בצורה של סטריאוטיפים, לומד את השפה, מסורות, נורמות, ידע וכן הלאה.

אישיות היא המפיקה של התרבות. האדם שיוצר, מפרש מחדש, משלים, משפר ומפרש נורמות תרבותיות.

אישיות היא מעין מתרגם תרבותי. אדם מעביר את ערכיו, סדרי העדיפויות, המסורות והכללים לילדיו, מקורביו הקרובים ביותר.

תרבות הפרט היא מרכיב הכרחי עבורסוציאליזציה מוצלחת של הפרט. הילד מתחיל ללמוד ידע, כללים, מה ההורים שלו לעזור לו. כך, אדם הופך לתרבות הולמת, מקובלת בחברה שלו. האדם מטמיע קבוצה מסוימת של תפקידים חברתיים, נוצר כאדם. רק לאחר מכן הוא מצליח לתפקד בחברה.

כאמור, תרבות ואישיות הם שני דברים הנחוצים לחיברות. תן לנו לשקול אילו תחומי חיים מושפעים על ידי התפתחות תרבותית.

קודם כל, זוהי פעילות של אדם. האישיות לומדת מיומנויות באמצעות הטמעת כללים ונורמות מסוימים. במקביל, תרבות האדם משפיעה על היכולת להעריך את פעילותם ולהגדיר מטרות.

שנית - בתחום התקשורת. אדם אינו יכול לקיים אינטראקציה עם חברים בחברה מסוימת מבלי לדעת את המסורות, הכללים והנורמות.

תרבות ואישיות, כמו גם האינטראקציה שלהם חשוב בתחום המודעות העצמית. במקרה זה, היווצרות של "אני" של עצמי, הבנה של התפקיד החברתי שלה.

לסיכום, אנחנו יכולים לומר את כולםלאדם יש תרבות מיוחדת משלו, שנוצרה תחת השפעת סביבתו. הפרט מתחיל ללמוד נורמות חברתיות, כללים ומסורות מינקות. תרבות - זה לא רק סימן של חברה מתורבתת, אלא מונח להצביע על הבדלים יציבים בין קבוצות מסוימות. היא יכולה להתייחס למסורת החיים העירוניים או הכפריים, לנורמות ולכללים הקיימים בכל מדינה. בנוסף, קיימת תרבות תעשייתית, פיזית, אינטלקטואלית, כמו גם סוגים רבים אחרים של זה.

</ p></ p>