מבנה הייצור של כל מפעל אוארגון הוא אוסף של כל היחידות הפנימיות והתקשורת, כמו גם את הקישוריות הברורה שלהם. יחידות כאלה כוללות מקומות עבודה של הסדנה, אתרי ייצור, משרדים, חוות וכו '.

מבנה הייצור

נוצר מבנה ייצור ברורעל בסיס או שחזור של כל מפעל, ואת הבחירה הנכונה של סוג שלה מראש את היעילות של כל תהליכי הייצור ואת איכות המוצר הסופי. מבנה הייצור של הארגון נקבע על פי פרופיל, היקף, השתייכות לתעשייה, התמחות טכנולוגית, גודל החטיבות העיקריות (סדנאות, סדנאות ואתרי ייצור) וגורמים נוספים.

בנוסף חטיבות הראשי, הייצורהמבנה כולל מספר יחידות מבניות נוספות (עזר), שמטרתן העיקרית היא להבטיח את המשכיות ויעילות החלקים העיקריים של המפעל, המייצרים את המוצר הסופי המיועד ליישום.

מבנה הייצור של הארגון

ליחידות הבת של המיזםמחלקות פונקציונליות, גופי ניהול ומעבדות. גודלם וטבעם של הפעילויות צריכים להיות תואמים לחלוטין את ההתמחות ואת המאפיינים של אתרי הייצור העיקריים. רק בנייה סבירה והגיונית כזו תאפשר לתפקד באופן מלא את כל מבנה הייצור.

בנוסף, מבנה הייצור כוללמספר חנויות שירות או אתרים העוסקים בייצור ותיקון אמצעי הפקה, חידוד וכלי כוונון, ציוד ביתי, מכשירי חשמל ומכשירי חשמל. יחידות השירות במבנה הייצור כוללות גם אתרים לניטור יכולת ההפעלה של מכונות, מכונות ומכונות.

במילים אחרות, מבנה הייצורמיזם הוא סוג של ארגון תהליכי הייצור, כולל הרכב, יכולות וקשקשים של יחידות מבניות בודדות, כמו גם את אופי וסוג היחסים בין שניהם.

מבנה הייצור של הארגון הוא

היחידות המבניות של הייצור העיקרי צריךלהיווצר באופן מלא בהתאם לפרופיל והתמחות של הארגון, סוגים ספציפיים של מוצרים המיוצרים, את קנה המידה ואת הטכנולוגיה של הייצור. יחד עם זאת, המבנה הארגוני והייצור של הארגון חייב להיות בעל מידה מסוימת של גמישות. זאת בשל העובדה כי יחד עם שחרורם בזמן של מוצרים, הגדלת המאפיינים האיכותיים שלה והפחתת עלויות הייצור, ייתכן שיהיה צורך דחוף מחדש פרופיל הארגון בקשר עם תנאי השוק המשתנים במהירות.

כדי לפתור בעיות כאלה, יש צורךגמישות מבנית מסוימת עקב הרציונליות של ההתמחות ומיקום הסדנאות, שיתוף הפעולה שלהן בתוך הארגון, וכן אחדות הקצב של תהליכי הייצור והפעילות הטכנולוגית.

</ p>