התחום החברתי של החברה הוא משהו לא אחיד, משהו שאפשר להבין רק על ידי לימוד בפירוט. לרגל מהותו סכסוכים עד עכשיו ללכת.

כמובן, בתחום החברתי של החברה מורכבקבוצות חברתיות גדולות, וכן מן היחסים המתעוררים בין הקבוצות. קבוצות הן לא רק קולקטיבים לעבודה, אלא גם עמים, עמים וכן הלאה. כל האנושות היא קהילה חברתית אחת גדולה.

התחום החברתי אינו אלא כדוררפרודוקציה, וגם ייצור. האדם מבין את עצמו לא רק כישות רוחנית וחברתית, אלא גם, כמובן, כישות ביולוגית. המרחב החברתי הוא מה שגורם לנו לחנך, לעבוד. אנחנו מקבלים את הטיפול הרפואי הדרוש, יש לנו בית שעומד בסטנדרטים מסוימים ומתאים למגורים. לדוגמה, התחום הפוליטי של החברה הוא גם חשוב. עם זאת, חשיבותו אינה יכולה להיות גבוהה מהחשיבות של המרחב החברתי, שכן היא הבסיס של הסדר ואת הרווחה הכללית.

אנשים אינם שווים בחינוך, ביכולות ואחר. אם אחד הבודדים נופל מתוך המנגנון החשוב, זה רק הולך להרים אחד דומה במקומו? כן, הכל תלוי במצב, וגם אם יש מה לבחור. אז זה עם אנשים: החברה מבקשת לשחזר את אלה שיכולים מיד לשלוט בכל סוג של פעילות.

אנשים אינם שווים לא רק במונחים של יכולות, אלא גם במצב חברתי. ההבדלים במקרה זה קיימים כך:

- משפחה;

- מין וגיל;

- בכיתה.

המאפיינים המעמדיים של האדם קשורים בדרך כללעם רכוש. רכוש הוא מה שאדם מחזיק, מהו ההון שלו. ריבוד מעמדי התרחש מאז ימי קדם, ואין מקום לברוח ממנו.

אמצעי הייצור הם מהיחסי הרכוש נוצרים. אלה היתרונות החומריים המופקים בעזרתם - זה משהו שצריך לספק את הצרכים של אנשים. כמובן, מישהו מקבל אותם יותר, ומישהו - פחות.

בימי קדם היו הקסטות הבסיס לריבוד. זה על העובדה כי כמה קבוצות של אנשים היו זכויות מסוימות, ואילו אחרים לא. הרשאות אלה היו בירושה.

אי-השוויון החברתי ניתן לראות בחברהכמעט בכל מדינה. פוליטיקאים גדולים רבים והוגים הציעו אפשרויות רבות לחיסולה. אחדים מהם הציעו לפתוח את כל הדרכים בפני האיש לפניו, כדי שיוכל לבחור את עצמו ולהשיג את ההטבות הנדרשות בעצמו, בעוד שאחרים טענו כי יש צורך לתת לכל אחד את הסטנדרטים הסטנדרטיים של הטבות.

אנשים גם לא שוויונית מבחינת גיל ומין. אכן, צעירים, ילדים, גמלאים ואחרים חיים אחרת, עוסקים בפעילויות שונות, מבצעים תפקידים חברתיים שונים וכן הלאה. כאן הכל תלוי במידת העצמאות, נטייה למשהו וכן הלאה. נשים נפגעו לעתים קרובות בזכויות, לא מורשות לעסוק בפעילויות מסוימות. היום מצבם טוב יותר, אך עדיין קיימת הבחנה.

אדם חייב להיות מוגן, ללא תלות במין ובגיל. הגנה חברתית היא משהו המבטיח את שלומם של כולם.

משפחה היא קבוצה חברתית קטנה. במבנה החברתי של החברה, תמיד היה לה מקום מיוחד. איזה סוג של יחסים מתפתח כאן? זהו קשר ביוסוסיאלי בין בני זוג, הכרחי עבור רבייה של הסוג. היחסים בתוך המשפחה נוצרים בהתאם לתנאי החיים אחרים של אנשים. אף אחד לא יתווכח עם העובדה כי המשפחה האיכר חי שונה לגמרי מן המשפחה העירונית.

החברה משתנה תחת השפעת שכבות הלחץ. ניתן לנהל את התחום החברתי, אך לניהול זה יש צורך להבין את האינטרסים ואת מצבי הרוח של קבוצות חברתיות לא רק גדולות, אלא גם אנשים פרטיים.

</ p>