השוק הפיננסי ומבנהו מספיקיםנושא פופולרי ומעניין להיום. השוק הפיננסי של כדור הארץ כולל שווקים לאומיים ובינלאומיים המבטיחים את הצבירה, הכיוון והחלוקה מחדש של הכסף בין המשתתפים בשוק באמצעות מוסדות פיננסיים שונים על מנת להשיג את יחס ההיצע והביקוש האופטימלי של ההון.

השוק הפיננסי ואת המבנה שלה לשחק את החשוב ביותרתפקיד בכלכלה העולמית. המגזר המוניטרי, הכולל את המגזר הפיננסי והאשראי, הוא מבנה ספציפי למדי עם הכנסות ותחלופה. השוק הפיננסי נועד לספק שירותים פיננסיים לציבור ולספק לו כסף במקום הנכון בזמן הנכון.

אנחנו יכולים לומר כי בשוק הפיננסימצרך מסוים הוא כסף. השוק הפיננסי הוא מערכת של יחסים מסוימים ומנגנון מסוים לאיסוף והפצה מחדש על בסיס תחרות של משאבים כספיים בין מדינות, אזורים, תעשיות ויחידות בודדות.

השוק הפיננסי ומבנהו מספיקיםהוא מורכב. הם מחלקים אותו למספר מגזרים, כולל מניות, ביטוח, השקעות, מט"ח, אשראי. מטרת הרכישה והמכירה הם משאבים כספיים. עם זאת, יש לציין כי קיימים הבדלים בעסקאות במגזרים שונים בשוק הפיננסי. אם, למשל, בשוק ההלוואות כסף נמכר ו קנה ככזה, אז המניות מוכרת את הזכויות כבר שנוצר או הכנסה עתידית במזומן.

השוק הפיננסי ומבנהו עשויים להיותמנקודות מבט שונות. השוק הפיננסי הוא לא רק אמצעי לחלוקת כסף במשק, אלא גם אינדיקציה למצב הכללי של כלכלת המדינה והעולם. המהות שלה היא לא רק חלוקה מחדש של האוצר, אלא גם בקביעת הכיוונים השונים של חלוקה זו מאוד.

זה בשוק הפיננסי ביותרתחומים אפקטיביים שבהם משאבים כספיים ניתן ליישם. מבנה השוק הפיננסי מיוצג בדרך כלל בצורת שילוב של שוק הכסף, ההון ושוק האשראי. תחת הכסף פירושו שטח של מכשירים פיננסיים שיש להם מחזור זמן של עד שנה. שוק ההון נקרא שוק הנכסים לטווח ארוך ולטווח בינוני, דהיינו, אג"ח, מניות והלוואות. אשראי, לעומת זאת, הוא שוק לטווח ארוך, לטווח בינוני, הלוואות לטווח קצר. למעשה ביניהם לא ניתן לצייר גבול ברור.

עבודתו של השוק הפיננסי קשורה קשר הדוק מאוד עם כזהטווח הריבית, כלומר, את המחיר של "כסף" הסחורה, אשר נמכר בצורה של הלוואה. זהו היווצרות של מערכת רציונלית של שיעורי הריבית כי הוא אחד הפונקציות החשובות ביותר של השוק הפיננסי, שכן יש לו השפעה רבה על היעילות של המשק.

הפונקציות של השוק הפיננסי הן נרחבות למדי. אלה כוללים, בראש ובראשונה, גלישה וחלוקת הון. גם הפונקציות הן: הסחר הבין-זמני, המפחית את עלויות מחזורי המשק, את האצת הריכוזיות ואת ריכוז ההון, את קידום תהליך ההעתקה ללא הפרעה.

השוק הפיננסי של רוסיה בשלב הנוכחיפיתוח יש מאפיינים משלה. ראשית, זוהי הבחנה חדה למדי של רמת הפיתוח לפי אזור. שנית, הגבלת הכלים המשמשים את המינוח. יצוין גם כי הבנקים המסחריים הם הסוכנים העיקריים בשוק הפיננסי ויש להם עמדה דומיננטית. אחד המאפיינים הוא צרותו של השוק הפיננסי, הנגרמת על ידי שני מגזרים - הון עצמי ומטבע חוץ.

</ p></ p>