מהי המדיניות הפיננסית? ראשית, זהו הסכום של כל הפעולות שמטרתן שימוש במימון ויחסים הקשורים לחלוקת העושר וההכנסה הלאומית. בנוסף, מונח זה מתייחס לביצוע פעילויות המיועדות לשימוש ביחסים אלה כדי שהמדינה תוכל לבצע את תפקידיה.

מהו התוכן של המדיניות הפיננסית?

• על מנת להבטיח את מתן הזמן של פעילות המדינה, המושג של המדיניות הפיננסית הוא פיתח הראשון, מטרות להגדיר מטרות שהוגדרו.

• השלב השני הוא יצירה ושיפור מתמיד של מנגנון פיננסי מוסמך.

ניהול נאות של המדיניות המוניטרית של המדינה, וכן גופים כלכליים אחרים.

יש לזכור כי המדיניות הפיננסיתהמבוססת על העקרונות האסטרטגיים הקובעים את השימוש במימון בעתיד, מתן מענה לכל המשימות העיקריות של המדינה. יחד עם זאת, המדינה קובעת את המטרות הטקטיות של שימוש במימון. אירועים אלה מהווים קומפלקס אחד, והם קשורים זה לזה.

מה הם המטרות של המדיניות הכלכלית של המדינה?

• יצירת סביבה המאפשרת לצבור ולהשתמש בכמות המקסימלית של משאבים כספיים.

• פיתוח תכנית של שימוש רציונלי ורווחי במשאבים כספיים למדינה.

• שימוש במנגנונים פיננסיים כדי לעורר תהליכים מגוונים (לדוגמה, חברתיים או כלכליים).

• עדכון ושיפור מתמיד של המנגנון הפיננסי, תוך הבטחת עמידתו ביעדים ובאסטרטגיות המשתנים.

• יצירת מערכת ניהול פיננסי תפעולי, נאותה ונוחה.

המדיניות הפיננסית תמיד מקושרת היטב לשאר חלקי המשק: אשראי, כסף ומחיר.

על מנת להביא בחשבון את התוצאות של המדיניות הפיננסיתכדי להעריך אותם, יש צורך לשקול כמה זה מתאים לאינטרסים של אזרחים, קבוצות חברתיות של החברה, אם היא השיגה את כל מה היה מותנה על ידי מטרות שנקבעו.

המדיניות הפיננסית אינה אפשרית ללא מנגנון,אשר מבטיח את הפעילות של כל מדינה בתחום חלוקה מחדש של האוצר. מנגנון פיננסי הוא מערכת מיוחדת שפותחה על ידי מומחים ומערכת קבועה על ידי המדינה, המאחדת את כל המבנים וסוגי היחסים הפיננסיים. הוא כולל את הרכיבים הבאים:

• צורות של משאבים ושיטות של בריאתם,

• בסיס חקיקה המסדיר את תנועת הכספים, ארגון שוק ניירות הערך, מימון ארגוני, מערכת תקציבית.

Finmechanism מחולק הוראה ורגולציה.

הראשון נוצר עבור יחסים פיננסיים עםהשתתפות ישירה של המדינה. זה כולל מסים ומימון התקציב, תכנון פיננסי, הוצאות התקציב ואת הארגון המלא שלה. לעתים קרובות, מנגנון הנחיה יכול להשפיע על שוק ניירות הערך (חברות), יחסים אחרים החשובים למדיניות הפיננסית בכלל.

מנגנון הרגולציה עובד היכן האינטרסיםמדינות אינן מושפעות ישירות, למשל, במפעלים פרטיים. כאן מנגנון מסדיר רק את הציור הכללי של השימוש במשאבים כספיים.

מהן המטרות של המדיניות הפיננסית?

• פוליטית.

• כלכלי.

• חברתי

יש לזכור כי המדיניות הפיננסית כהאחדות של פעולות שמטרתן להשיג את המטרות יכולה להשתמש במנגנונים ובטכניקות שלה לפתרון בעיות ברמות שונות, מן העולם ועד לרמת משק הבית.

המדיניות הפיננסית יכולה להיות קלאסית, מתוכננת-הוראה, ויסות.

</ p>