שקול את הפונקציות של מחיר בכלכלת שוק. למה זה הכרחי? כדי להבין את המהות של תופעה כזו כמו מחיר, ללא זה, באופן עקרוני, זה בלתי אפשרי. בתחילה, ראוי לציין כי פונקציות מחיר, כמו גם את הדרכים שבהן הם הבינו, תלויה במידה רבה על הטבע של הסביבה הכלכלית בפרט. הפעולה של מנגנון המחיר כולו חשובה.

פונקציות מחיר

המהות והתפקידים של המחיר

הפונקציה הראשונה, ככלל, נקראתזה מדידה. זה מאפשר לך לקבוע במדויק את העלות של מוצר מסוים, כלומר, זה מראה כמה הקונה יצטרך לשלם עבור פריט מסוים או שירות. מחירי הקניה והמכירה רוכשים ודאות כמותית מסוימת.

פונקציות המחיר כוללים ומתאימיםפונקציה. כאן הכל מבוסס על השוואה של הערך של סחורות שונות. כאשר משווים, ניתן לקבוע אילו שירותים וסחורות יקרים יותר, אשר הם זולים יותר. המחיר צריך לשקף כראוי את השירות. אם כלל זה מופר, ייתכן שיש בעיות גדולות עם המכירה.

הפונקציה הבאה היא חשבונאות. העובדה היא כי המחיר הוא כלי עזר עזר. בוא נסביר: רק לכתוב על גיליון נייר כמה בבניין של מחשבים, מכונות ועוד, עם זאת, השירות הכולל שלהם ללא מחיר לא ניתן לקבוע. מחיר - מטר המאפשר לך להביע משהו בכסף.

פונקציות מחיר בכלכלת שוק

אילו פונקציות מחיר אחרות קיימות? זהו הרגולטור של תהליכים כלכליים. עובדה היא שבתהליכי השוק זה באמצעות מחירים כי האיזון האופטימלי בין היצע וביקוש מושגת.

המחיר משפיע לטובה על ההתרחבותייצור של כל הסחורה החסרה, כמו גם זה עוזר להפחית את הייצור של מוצרים כי הם מיותרים. במשק הפיקוד, המחירים מוטלים תמיד, ובשוק הם נוצרים לעתים קרובות בעצמם. כמובן, אנשים לוקחים חלק ישיר היווצרות שלהם, עם זאת, זה פשוט בלתי אפשרי לעקוב אחר הכל.

הפונקציות המחיר כולל גם חברתיפונקציה. הנקודה כאן היא כי המחיר תלוי כמה וכמה סוג של הטבות יינתן אלה או אנשים אחרים. המחירים תלויים בתקציב הצרכנים של המשפחה, כמו גם ברמת הקיום במדינות מסוימות. קל לנחש כי עליית המחירים תוביל לירידה ישירה ברמת החיים.

המהות והפונקציות של המחיר

חשוב גם את הפונקציות החיצוניות של המחיר. המחירים נוצרים במשק הלאומי של המדינה, אלא גם לבצע פונקציות כלכליות זרות. הם מכשירים של עסקאות סחר, יישובים הדדיים בין כמה מדינות וכן הלאה.

בכל המשק, המחיר יש פונקציה מגרה. זה משפיע על היצרן, לאלץ אותו ליצור או לא ליצור כמה סחורות.

במשק הפיקוד יש פונקציה מתוכננת. בשוק שלה, כמובן, לא.

באופן כללי, המחיר הוא קטגוריה אובייקטיבית,אשר בשל חוקי כסף, הצעות וביקוש. אל תנסה לכפות את המחירים שלך, כמו במדינות מפותחות הם חייבים להיווצר בעצמם.

</ p>