מבנה פונקציונלי של ניהול -קבוצה של יחידות, עבור כל אחד מהם משימה ספציפית ואחריות מוגדרים. בתוך מבנה זה, כל גוף ניהולי, כמו גם המבצעת, מתמחה בביצוע כמה פונקציות ניהוליות. לכן, במפעל מיוצר מנגנון מסוים של מומחים, אשר אחראים רק על תחום אחד של עבודה.

מבנה ניהול פונקציונלי
מבנה פונקציונלי של ניהול שלההמבוססת על עקרון הניהול המלא, וביצוען של צווים של גוף זה במסגרת סמכותו הוא חובה על היחידות. והשאלות הכלליות בארגון נפתרות במכללות.

למבנה התפקודי של הניהול יש את היתרונות הבאים:

- רמה גבוהה של יכולת של מומחים, אשר אחראים על ביצוע פונקציות מסוימות;

- התמחות צרה של היחידה, התמקדה בביצוע של סוג כלשהו של פעילויות ניהול, אשר תורמת לחוסר כפילות של פונקציות של שירותים בודדים;

- הרחבת היכולות של מנהלי קו בניהול הייצור עקב שחרורם בפתרון בעיות מיוחדות אחרות.

מבנה ניהול צוות
עם כל היתרונות הללו, מבנה הניהול הפונקציונאלי כולל מספר חסרונות, שהעיקריים שבהם ניתנים להלן:

- בקשר עם יישום העיקרון של ממשל מלא, העיקרון של ניהול אדם אחד הוא הפרה;

- משך משמעותי של הליך קבלת ההחלטות;

- קושי בשמירה על יחסים קרובים בין שירותים פונקציונליים אינדיווידואליים;

- כל ראש וחטיבה פונקציונלי הוא לשים מלכתחילה את השאלות שלהם, לא הסכים במלואו עם המטרות שנקבעו עבור החברה.

הצוות מתייחס לאובייקטים המורכבים ביותרבהיותו בעל יכולת לקבל החלטות ולהעריך את הדרישות המוטלות עליו, מנקודת מבט ביקורתית. כמו כן, הצוות רגיש מאוד לכל השפעה ניהולית, אשר התגובה לא ניתן לקבוע באופן ייחודי.

מבנה החטיבה
המבנה של ניהול כוח אדם הואשילוב של שיטות, טכניקות וטכנולוגיות לארגון עבודה עם כוח אדם. ישנן דרכים שונות לבנייתו, אשר בחירתן תלויה במודל של הארגון המסוים והמבנה הארגוני שלו.

הבסיס של מבנה הניהול הואארגון עבודה על קבוצות עבודה מסוימות. מבנה ניהול החטיבה הוא צורה ארגונית עתיקה (למשל, ארטלים עובדים). עיקריו העיקריים הם:

- עבודה של צוותים במצב אוטונומי;

- קבלת החלטות מתבצעת על ידי קבוצות עבודה באופן עצמאי עם תיאום אופקית של פעילויות;

- החלפת קישורים גמישים על ידי ניהול נוקשה;

- שימוש בידע וניסיון בפיתוח, פתרון של כמה משימות של מומחים מחטיבות אחרות.

</ p>