שמות של נערות מוסלמיות
כיום מקובל כישמות מוסלמים לבחורות נבחרים באופן מסורתי על ידי הורים ממדינות ערב וממדינות מקבילות. עם זאת, זוהי תפיסה מוטעית נפוצה, שכן המוסלמים הם אנשים המעידים על דת האסלאם. הם יכולים לבוא ממדינות שונות, אך מאוחדים על ידי אמונה אחת. כתוצאה מכך, שמות המוסלמים של הנערות הם אלה המתרחשים בדפי הקוראן, או בשמות של מקורבי הנביא. אף על פי כן, רוב הכינויים המיוחסים למוסלמים נחשבים למוצא ערבי.

לתרבותן של מדינות האזור הערבי יש תרבות עתיקההיסטוריה עשירה, אשר משך הזמן הוא יותר ממאה שנים. עם זאת, היא ליוותה את האסלאם מראשית הקמתה ומילאה תפקיד חשוב בהתפתחותה, שאיפשרה לנו לאחר מכן לדבר על תרבויות מוסלמיות וערביות כתופעות נרדפות.

שמות מוסלמים של בנות
שמות הנערות (המוסלמים) מורכבים באופן מסורתימשני חלקים, אשר משפיע בדרך כלשהי על הפרשנות של כינוי מסוים, אשר בהקשרים שונים עשויה להיות משמעות שונה במקצת. מקור שמותיהן של נשים הושפע רבות לא רק מהתרבות הערבית, אלא גם ממסורת העמים האיראנים והטורקים. בהקשר זה, ידועה קארינה, דיאנה, רג 'ינה פופולריים עד עצם היום הזה שמות של בנות (מוסלמי).

המורשת התרבותית, שהסתיימה בכינוי, איננהשונה בהרבה אפילו בקרב הלאומים המגוונים ביותר. מתן שמות הוא עדיין שלב חשוב בחיי כולם, שכן הוא יכול להשפיע באופן חיובי או לרעה על חייו הנוספים של אדם, בפרט נערה.

שמותיהן של הנערות המוסלמיות הן מסורתיותנבחרים על ידי ההורים בהתאם להעדפותיהם או לרצונם של קרובי משפחה. אחרי הכל, הרבה אמהות צעירות ואבות הם איבדו בהחלט לא יכול להחליט על הכינוי עבור הילד שלהם. במקרה זה, אתה צריך להקשיב קרובי משפחה לבחור אחד השמות המוצעים על ידם. אם להורים יש דמיון טוב ותחושה של שפה, הם יכולים לנסות להמציא כינוי לילדם לבדם, אבל במקרה זה יש צורך לתפוס את כל הדקויות של השם החדש שנוצר. ואת ההגייה שלו, ומשמעות - הכל צריך להיות נעים על השמיעה.

שמות מוסלמים לבנות
שמות הנערות המוסלמיות צריכות להיותפרשנות חיובית, ובכך לתת תכונות בעליה, אשר יחד עם טקס מתן שמות ניתנו לה על ידי ההורים. והנה הכל לא מוגבל המראה יפה או אופי נעים.

הוא האמין כי הכינוי יכול להשפיעהתנהגות של הילדה, לקבוע את יחסה לאנשים ואת מעשיהם. שם בדרך כלשהי ניתן להשוות עם אדם. בהקשר זה, לא מומלץ לתת שם לנערה אחרי כל קרוב משפחה מכובד. כי הוא האמין כי כך את גורלו של הדור המבוגר יועברו הצעיר אחד. בנוסף, אם לאחד ההורים יש מערכת יחסים מתוחה עם זה שלכבודו נקראה הנערה, זה יכול להשפיע על היחסים עם הבת שלה.

</ p>