מהי טכנולוגיה חברתית? התשובה הפשוטה ביותר: מערכת של טכניקות שמאפשרות לכם להשפיע על מצב מסוים או על המערכת החברתית בכללותה. אם לדבר הוא מורחב, הקונספט כולל את כל המבנה של שיטות תקשורת המשמשים לניהול חברה או סביבה משלו. טכנולוגיות חברתיות מאפשרות ליצור את המציאות הנדרשת, לנהל את האינטרסים שלהם. לימוד המדע שלהם, שנקרא "ייעוץ וניהול".

בהתאם להיקף החלתן של טכנולוגיות אלה, הן שונות זו מזו:

 • למעשה חברתי. טכנולוגיות כאלה פיתחו היסטורית. הדרך הקלה ביותר להסביר אותם היא באמצעות פתגמים. "ללא קושי, אתה לא יכול לתפוס דג מן הבריכה." "מי שלא עובד, לא אוכל". טכנולוגיות חברתיות אלה כרוכות בטיפול בשכבות לא מוגנות, בהיווצרות צדק חברתי.
 • כלכלי. הם מתכוונים לחלוקה נכונה של העבודה בהתבסס על הערכת יכולותיו ויכולותיו של כל עובד, חלוקת האחריות הניהולית לאופטימיזציה האינטלקטואלית של העבודה.
 • ניהולית. זה כולל שיטות ליצירת אסטרטגיה למנהלים, הגדלת אחריות קולקטיבית, פיתוח מערכות ניהול אפקטיביות.
 • פוליטית. זה על אותם המבטיחה את הנכונות והאופטימיות של החלטות פוליטיות המשפיעות על החיים של החברה.
 • טכנולוגיות חברתיות של הספירה הרוחנית. הם קובעים את התנאים המוקדמים לפתרון בעיות חברתיות, לקחת בחשבון מגמות המשפיעות על חיי התרבות.

עד כה, המדינה שלנו מתפתחתטכנולוגיות של עבודה חברתית הקשורות לשיפור חיי המשפחה, שכבות לא מוגנות (גמלאים, נכים, ילדים). טכנולוגיות המפתחות פיתוח חברתי, הסתגלות, חברתי, רפואי, פדגוגי ואחרות מפותחות ומיושמות.

חשוב במיוחד הם כל נציגי הקהילה המדעיתלשקול את הטכנולוגיה של עבודה סוציאלית עם המשפחה, כי זה בתא של החברה כי אנשים מבלים את רוב חייהם. והמשפחה היא שעוצבת בעיקר את האישיות, הצרכים, ההתנהגות והשאיפה של האדם.

טכנולוגיות כאלה מפותחות במיוחד עבור קטגוריות שונות. בפרט, טכנולוגיות חברתיות נבדלים לעבודה עם המשפחות הבאות:

 • הנמצאים במצב מסוכן מבחינה חברתית;
 • משפחות גדולות;
 • חלקי;
 • שיש להם ילד נכה וכו '.

תשומת לב מיוחדת מוקדשת להגנה על ילדים הנתונים לאלימות מינית, פיזית או מוסרית.

אם תנסה לסווג את סוגי הטכנולוגיות החברתיות, יהיה עליך לבחור מספר קריטריונים.

אז, לפי מידת התהילה הם מחולקים קלאסית (מסורתית) וחדשנית, כלומר. אלה מפותחים תוך התחשבות מושגים מודרניים ואפשרויות.

טכנולוגיות יכולות לכסות אזור מסוים אואת כל הארץ, כך שהם יכולים להיות מחולקים גלובלית, שמטרתה לפתור בעיות אנושיות נפוצות, אזורית, תוך לקיחה בחשבון את המאפיינים של האזור.

כמה סוציולוגים מציעים סיווג זה של טכנולוגיות:

 • הקשורים לתמיכה המשפטית של חיי החברה;
 • קביעת רגולציה מינהלית ואכזרית;
 • תמיכה במידע;
 • הקשורים להתפתחות רוחנית ותרבותית;
 • מתן תפקוד חברתי יציב.

בנוסף לאמור לעיל, המושג "חברתיטכנולוגיה "יכולה להיחשב ככיוון של פעילות מקצועית. במקרה זה, רצוי לבודד מספר פעולות שנועדו לחזות ולבטל תהליכים חברתיים שליליים. אלה כוללים שיטות מסוימות של חשיפה:

 • מינהלי;
 • ניהולי;
 • כלכלי;
 • פדגוגי;
 • משפטי;
 • פסיכולוגי.

שיטות אלה מתייחסות ערכת כלים של פסיכולוגיה חברתית. הם עוזרים לך להשיג את המטרות שלך.

</ p>