האידיאולוגיה הפוליטית היא אחת הסיבותצורות משפיעות של מודעות פוליטית, שהשפעתו מופנית לתוכן יחסי הכוח. רעיון זה הופיע לראשונה במאה ה -18. מאז, גישות מדעיות שונות לתופעה זו מתחילות להתגבש. הפעם הראשונה שהשתמשה במונח זה בשנת 1796 על ידי הפילוסוף הצרפתי ד. דה טרייסי, שהגדיר אידיאולוגיה פוליטית כמדע של רעיונות, קיים לצורך לימוד מקורם בחברה. האידיאולוגיה מכריזה על הערכים הפוליטיים של קבוצת אנשים מסוימת ומניחה את רצון אותה קבוצה למנהיגות.

יש להדגיש את תפקידיה העיקריים של האידיאולוגיה הפוליטית, כלומר את השינויים הדרושים שחייבים להתרחש במוחם של האזרחים בעזרתה:

  1. אוריינטציה. התהליך מנחה את נושאי הפוליטיקה במערכת הערך של קבוצה חברתית מסוימת.

  2. גיוס. האידיאולוגיה מסדירה את הפעילות הפוליטית ומציינת את עקרונותיה לעוקבים.

  3. שילוב. המערכת דוחה אינטרסים פרטיים ומשמשת כגורם מאחד בקבוצה חברתית מסוימת.

נציין כי האידיאולוגיה הפוליטית, לצד התפקידים הבסיסיים, מבצעת מספר רב של נושאים נוספים:

  1. לגיטימציה של כוח.

  2. תפקוד קוגניטיבי. האידיאולוגיה, בהיותה השתקפות של החברה שהפיקה אותה, נושאת בעצמה בעיות של חיים אמיתיים וסתירות. העיצובים שלה הם צורה טבעית שבה קבוצות לזהות את עמדתם.

  3. נורמטיבי. זרמים אידיאולוגיים שונים יוצרים הנחיות נורמטיביות רבות.

  4. בונה, שעיקרה מתבטא באופן מלא ביותר באימוץ התוכנית הפוליטית.

  5. פיצוי. אידיאולוגים פוליטיים לא רק נותנים משמעות חברתית למעשים, אלא גם מחדירים תקווה לשינוי מוצלח באורח החיים, ובכך מפצים על חוסר שביעות רצון חברתית וחוסר נוחות של הקיום.

אידיאולוגיה פוליטית משחקת את תפקידה של שיטההתפתחות פוליטית של החברה. עובדה היא כי הצורה הדומיננטית שלה נובעת מחוקת המדינה, ובכך הופכת לאידיאולוגיה של המדינה.

נציין כי האידיאולוגיה הפוליטית מובנתמערכת רעיונות שמטרתה לבטא את האינטרסים של כל הנושאים של הפעילות הפוליטית וליצור בסיס תיאורטי להחלטות פוליטיות מאורגנות. עיצובו מתבצע באמצעות תיאוריה, אשר לאחר מכן הופך להיות מוחשי יותר תוכניות המפלגה כבר יש השפעה על הפוליטיקה האמיתית.

כל אידיאולוגיה פוליטית מנותחת על פי שתי תוכניות:

  1. מפורשת, המהות של אשר מוצג בגלוי לשים קדימה רעיונות ודרישות.

  2. מוסתר, כלומר כאן נרשמים אותם אינטרסים מוגנים ומייצגים אידיאולוגיה פוליטית ספציפית.

העניין הוא כי כיום רביםהשחקנים החברתיים מייצגים את האידיאולוגיה שלהם כמערכת של אינטרסים של החברה כולה, אך הם אינם מדברים במפורש על אלה שתשוקותיהם הם מגינים ומייצגים.

תכונה של אידיאולוגיה בפוליטיקה היא,כי היא מתמקדת בהבעת הצרכים של נושא חברתי משמעותי. ככלל, העניין הוא אינטרסים פוליטיים וכלכליים. לפיכך, לאידיאולוגיה הפוליטית יש אינטרס כלכלי, ומהות פוליטית-כלכלית. כמובן, המטרות יכולות להיות לא רק גלובליות, אלא גם מקומיות. עם זאת, המהות שלהם נשאר ללא שינוי.

לכל האידיאולוגיות הפוליטיות יש ענקהפוטנציאל שבו אתה יכול לתמרן את התודעה הציבורית. והם יהיו קיימים כל עוד יש בחברה מרובד חברתי בטבע.

</ p>