פעילויות רבות מהוות חייםהאדם בעולם המודרני, ואנשים בעת ובעונה אחת להיכנס ליחסים מסוימים במהלך התקשורת. אופי היחסים יכול להיות שונה, אבל הם מאוחדים בחמישה תחומי עניין של החיים החברתיים.

התחומים העיקריים של החברה

  • הכלכלה קשורה בייצור של מוצרים חומריים, ההפצה שלהם וצריכה.
  • התחום החברתי הוא תחום שבואינטרסים וצרכים שונים של קבוצות החברה, המהווים את המבנה החברתי שלה: אתני, דמוגרפי, משפחתי, מעמד ועוד.
  • פוליטי - הוא היחס בין אומות, קבוצות חברתיות, יחידים בסוגיות של כוח המדינה.
  • הספירה הרוחנית של החברה היא תחום שבואשר יוצרת ומבינה צרכים דתיים, מוסריים, אמנותיים שונים של אנשים. יתר על כן, רבים מן הרעיונות שנוצרו בו מיועדים ליישום מעשי. לדוגמה, תוכניות מחשב וטכנולוגיות מידע נוצרות על ידי עבודה נפשית, כלומר. במישור הרוחני, עם זאת, הם נצרכים במשק, בתחום החברתי, פוליטי ואחרים.
  • אקולוגי - תחום היחסים בין אנשים על בסיס האופן שבו הם מתייחסים לטבע. בעיות סביבתיות נחשבות כיום בעלות חשיבות עליונה.

הספירה הרוחנית של החברה

המגוון של עולם הערך של המודרניהאיש רחב מספיק. בנוסף לערכים של חיי היומיום, יש גם ערכים גבוהים יותר הקשורים להבנת משמעות ההוויה, האידיאלים של הסדר החברתי, הנורמות של המוסר. הספירה הרוחנית של החברה קובעת אידיאלים החשובים לבניית מערכת ערכים.

כל אחד מימי החיים הראשונים נכנססביבה מסוימת. אי אפשר לומר שהחברה המתורבתת היא חסרת נשמה. זה פשוט קורה שבכמה שכבות חברתיות חיים חיים רוחניים נורמליים, שאי אפשר לומר על אחרים. לפעמים חייו של אדם מכוונים רק להישרדות, אבל אין לו זמן להרהורים פילוסופיים, אם כי כל זה תלוי באינדיבידואליות של כל אחד מהם.

הספירה הרוחנית של החברה כמקצועניתהייצור של ערכים רוחניים מכסה בעיקר את תחום הידע הפילוסופי, בפרט, אמנות, אתיקה ודת. כל אחד מהם דן בבעיות החברה והאדם בעתיד, האידיאלים של המערכת החברתית-פוליטית, הקשר בין מה שצריך להיות, חלומות לבין ההווה.

ייצור רוחני, שנוצר בחברה,היא מגוונת מאוד. לשם כך אפשר לשאת מערכות פילוסופיות, קודים של מוסר (עשר מצוות בדת, למשל), אוטופיות ספרותיות ועוד. הדרך אל העתיד אינה קבועה מראש, כך שאתה יכול להבין מדוע אנשים מדברים כל כך הרבה על מחר, על ערכים רוחניים, על אידיאלים. התחום הרוחני של החברה חי חיים בלתי נראים, אך סוערים, הקשורים לחיפוש, לממצאים ולאכזבות. אפשר להבין את דאגתם של השלטונות בכל התהפוכות של הפעילות החברתית הרוחנית, שכן התהפוכות בסולם הערכים גורמות בהכרח לשינוי פוליטי וחברתי הכרוך בשינוי במערכת המדינה. זה תמיד משפיע על היחסים בין החיים הרוחניים והפוליטיים.

התחום של הפעילות האנושית התיאורטית נמצא גם ביחסים לא נוחים עם הספירה הרוחנית.

מקום מיוחד במרחב הרוחני הוא תפוסחינוך ואידיאולוגיה, הנחוצה להבאתם לערכים הרוחניים והמוסריים הגבוהים ביותר של בני החברה. הכל תלוי במשימה שהכוחות הפוליטיים בשלטון מציבים בפניהם.

כך, התחום הרוחני של החברה הואמערכת היחסים בין אנשים. הוא משקף את החיים החברתיים הרוחניים והמוסריים המיוצגים על ידי תרבות, מדע, דת, מוסר, אידיאולוגיה, אמנות.

</ p></ p>