ערכים אנושיים נפוצים מוטמעיםבמהלך חינוכו. הם מייצגים עקרונות רוחניים, מוסריים ומוסריים מצטברים התומכים ברמת הרצון הטוב בחברה. היסוד הוא חיי אדם עם הבעיה החריפה של שימורו בחברה התרבותית הנוכחית ובתנאי הטבע הקיימים.

במובן אחר, ערכים אוניברסליים הם הסטנדרט המוחלט שבו יסתיימו היסודות של ערכי המוסר, הם עוזרים לאנושות לשמר את הופעתה.

ערכים אוניברסליים

עם זאת, המבקרים טוענים כי חלקם מסוגליםהתעללות מושג זה. לכן, בעזרתו אתה יכול לתפעל את דעת הקהל. וזאת למרות ההבדל בתרבות הלאומית, רמת החיים, הדת וכו '. כתוצאה מכך, ערכים זהים עבור כל וכל יכול לסותר כמה תרבות.

אבל לכל ויכוח יש טענה נגדית. מתנגדיו של הצד הזה טוענים כי ללא ערכים כאלה, החברה היתה מתפוררת מבחינה מוסרית, ושחקנים בודדים לא יכלו להתקיים בדרכי שלום.

ערכים אנושיים חשובים - הם הראשוניםלהפוך את התרבות של האדם, ורק אז את התרבות של המדינה והחברה כולה. ובכל זאת, בסוג כזה של ערכים אין פרטים - זה לא קבוצה של כללים שיש לעקוב אחריהם. הם גם אינם קשורים לתקופה מסוימת של זמן בפיתוח תרבות מסוימת, מסורת אתית מסוימת. זה מה שמבדיל אדם מתורבת מברברי.

ערכים אנושיים

ערכים אנושיים נפוצים כולליםמספר רכיבים. המרכיב הרוחני הוא דת, פילוסופיה, אמנות, מוסר, אסתטיקה, מונומנטים תרבותיים שונים, יצירות מופת של מוסיקה וקולנוע, יצירות ספרות ועוד. כלומר, החוויה הרוחנית כולה של עמים היא ערך אוניברסלי. זה מסתיר השקפות פילוסופיות עמוקות על משמעות ההוויה, המוסר, המורשת התרבותית והמנהגים של העם.

הרכיב הרוחני מחולקמוסרי, אסתטי, מדעי, דתי, פוליטי ומשפטי. ערכי המוסר של החברה המודרנית הם כבוד, כבוד, חסד, אמת, אי-פגיעה ואחרים; האסתטיקה - החיפוש אחר היפה והנשגב; מדע היא האמת; דתית. המרכיב הפוליטי פותח רצון לשלום, דמוקרטיה, צדק אצל האדם, ואילו המרכיב המשפטי קובע את חשיבות החוק והסדר בחברה.

המרכיב התרבותי כולל תקשורת, חופש, פעילות יצירתית. הטבע הוא טבע אורגני ואי-אורגני.

ערכי החברה המודרנית

ערכים אנושיים הם צורה של יישוםמוסרית, המקושרת עם האידיאלים של ההומניזם, כבוד האדם והצדק. הם מכוונים אדם כדי להבטיח שחייו יישארו על שלושה מרכיבים חשובים: מודעות, אחריות ויושר. אנחנו, אם כן, אנשים שמסוגלים לכך. אנו תלויים בשגשוג החברה, באווירה שבה. הבנה הדדית וכבוד הדדי צריכים להתקיים בעולם. שמירה על ערכים אנושיים אוניברסליים יכולה להגשים את העולם הרצוי על ידי רבים ברחבי העולם!

</ p>