המושג של עניין בפילוסופיה החל להיווצרעתיקות. אפילו הפילוסוף היווני הדמוקרטיסטי הבחין כי בעזרת מידע על מקורו של חומר אחד אין זה אפשרי לחלוטין להסביר את מקורו של האחר.

עניין בפילוסופיה

הידע האנושי התפתח לאורך זמן,רעיונות על מבנה הגופים השתפרו. מדענים גילו כי הגופים מורכבים מאטומים, שהם משהו כמו "לבנים" קטנות מאוד. המפה הבדידות של העולם הייתה קיימת עד לסוף המאה התשע עשרה - אז הקיום היה מיוצג כאינטראקציה ספציפית של חלקיקי משנה (זעירים) של חומר.

מעט מאוחר יותר התגלה מידע חדש לגמריעל אטומים. מה שחשוב הוא שהם לא חלקיקים פשוטים (אלקטרון התגלה), אבל הם מורכבים מאוד במבנה שלהם. כמו כן, נראה כי הופיע מידע חדש, אשר אפשר לבחון את המושג של השדה אחרת. נזכיר כי במקור השדה נתפס כמרחב סביב אובייקט. זה לא סותר את הידיעה כי החומר הוא חומר, שכן השדה נתפס כמו משהו כמו תכונה של החומר.

מאוחר יותר הוכח שהשדה הזה הוא לא רקתכונה של הנושא, אלא גם איזו מציאות עצמאית. יחד עם החומר, השדה הופך להיות סוג מיוחד של חומר. בצורה זו, המשכיות, לא discreteness, הופך את הנכס העיקרי.

תכונות אופייניות של החומר:

- ארגון עצמי;

- נוכחות התנועה;

- יכולת להדוף;

- מיקום בזמן ובמרחב.

אלמנטים של מבנה החומר נקראים באופן מסורתי:

- חיות בר;

- חברה;

- חיות בר.

כל עניין מראה את היכולתארגון עצמי - כלומר, הוא מסוגל לשכפל את עצמו ללא מעורבות של כוחות חיצוניים כלשהם. תנודות הן סטיות אקראיות ותנודות הטבועות בחומר. מונח זה משמש לתיאור השינויים הפנימיים שלו. כתוצאה מהסוג הזה של שינוי, החומר עובר בסופו של דבר למדינה אחרת, חדשה לגמרי. לאחר שינוי, הוא יכול למות לחלוטין או לחזק את עצמו ולהמשיך להתקיים עוד יותר.

החברה המערבית נוטה בעיקרלאידיאליזם. זה יכול להיות מוסבר על ידי העובדה כי המטריאליזם קשורה באופן מסורתי עם הבנה חומרית-מכנית של החומר. בעיה זו היא בזכות פתירה כדי המטריאליזם הדיאלקטי, למושג אשר שוקל את העניין לאור הידע של מדעי טבע, זה נותן הגדרה שלה, מבטל את הצורך בתקשורת עם הסוכן.

העניין בפילוסופיה הוא משהו שקייםמגוון של מערכות ספציפיות, כמו גם תצורות, שמספרן אינו גבול. צורות ספציפיות של חומר אינן מכילות חומר עיקרי, בלתי משתנה וחסר מבנה. לכל האובייקטים החומריים יש ארגון סיסטמי, כמו גם סדר פנימי. ראשית כל הסדר מתבטא באינטראקציה של אלמנטים של חומר, כמו גם בדפוסי התנועה שלהם. הודות לכך, כל האלמנטים האלה יוצרים מערכות.

המרחב והזמן הם צורות אוניברסאליות של ישות. המאפיינים האוניברסליים שלה באים לידי ביטוי בחוקי קיומו.

בעיית העניין בפילוסופיה

לנין נתן הגדרה של חומר, והמשיך ממנוהקשר עם התודעה. הוא תפס את החומר כקטגוריה שקיימת במערכות יחסים, חש את התחושות, אבל עם כל זה יש עצמאית לחלוטין מהם.

העניין בפילוסופיה נחשב באופן יוצא דופן בחומרנות דיאלקטית. במקרה זה, המושג של זה אינו קשור בצורה חזקה עם שאלות על המבנה שלה ואת המבנה.

במטריאליזם דיאלקטי יש שני פסקי דין המתווים את מושגי היסוד של עניין הפילוסופיה:

- לא כל גילויי החומר ניתנים בתחושות;

- החומר ניתן לקבוע באמצעות התודעה, ואת התפקיד המכריע במערכת יחסים זו יהיה שיחק על ידי התודעה.

להגנה על המטריאליזם הדיאלקטי:

- בתחושות החומר ניתנת לא רק ישירות, אלא גם בעקיפין. אדם לא יכול לקחת את זה לגמרי, כמו מוגבל ביכולתה הרגישה;

- עניין בפילוסופיה הוא אינסופי והוא עצמאי. בגלל זה, היא לא צריכה מודעות עצמית.

תפיסת החומר כמציאות אובייקטיביתבחומרנות דיאלקטית הוא מאופיין בחומר היחיד שלו, בעל תכונות רבות, חוקי המבנה, הפיתוח, התנועה והתפקוד שלו.

</ p>