החברה האזרחית, המושג,אשר המבנה שלה יתואר בפירוט במאמר, נחשב לתמיכה העיקרית של כל דמוקרטיה אמיתית. הוא פועל כהתחייבות לחיזוקו ולשימורו, ותורם להיווצרותו. המתנגד העיקרי להתפתחות במדינת הטוטליטריות הוא דווקא החברה האזרחית. מהם המאפיינים העיקריים של המבנה הזה? כיצד מתבטאת פעילותה? עוד על זה.

חברה, מושג, סימנים, מבנה

מידע כללי

החברה האזרחית נדרשת לספק הגנהסוציום מפני התעללויות שונות של כוח. זה עוזר להגביל את השחיתות, מעכב את הפגיעה בזכויות האדם. ברוסיה, המבנה והתפקודים של החברה האזרחית רק מתחילים להיווצר. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהכרזת החירויות והזכויות של הפרט כערך עליון של החברה, הקובע את התוכן והמשמעות של פעולות הרשויות. בין התנאים המוקדמים, שבגללם החל המבנה של החברה האזרחית להתהוות, ניתן לזמן קצר את השם הבא:

 • הופעתה של מערכת רב מפלגתית.
 • פיתוח קשרי שוק.
 • מימוש עיקרון שיתוף הכוח.

המערכת הביורוקרטית מעכבת את ההשפעה הרחבה יותר של החברה האזרחית על פעילות המדינה.

החברה האזרחית, המהות והמבנה

השכלה:

החברה האזרחית - המושג,את המבנה של צורה זו של ארגון של אנשים - תקופה ארוכה למדי של היווצרות התרחש במהלך ההתפתחות ההיסטורית. כתוצאה מכך, הוא הפך לחינוך חברתי רב עוצמה. החברה האזרחית החלה לתפקד לא רק כמדינה בלעדית, אלא גם במבנה חברתי. במעבר ליחסי שוק יש ריבוד משמעותי של החינוך. תקופה זו מאופיינת בגידול חברתי, בין-אתני, כולל סכסוכים. כל הגורמים הללו יש השפעה שלילית על תהליך היווצרות והיווצרות של החברה האזרחית. כיום, הנושאים של הבטחת הביטחון הסוציאלי של אנשים, יישום עקרונות הצדק במינהל הציבורי, לבוא לידי ביטוי.

הרעיון והמהות של החברה האזרחית

היום ההגדרה מועשרת באופן משמעותימשמעותיים ונחשבים מאוד פוליסמנטיים. באופן כללי, הוא מספק את הצורה הגבוהה ביותר של ארגון של אנשים. מבנה החברה האזרחית כולל יחידים, מוסדות וקבוצות. כולם אינם תלויים ישירות במדינה הפוליטית. כמו כן, ניתן לראות בקצרה את מבנה החברה האזרחית כאגודה, שבה מתקיימים יחסים תרבותיים, משפטיים, פוליטיים וכלכליים בין היחידים המרכיבים אותה. יחסים אלה אינם מתווכים על ידי המדינה.

חברה אזרחית מה הן התכונות העיקריות

מאפיינים

הרעיון והמהות של החברה האזרחית יכולים להיותמשתי נקודות מבט. בהתאם לסוג הראשון, צורת ארגון זו היא מורכבת של יחסים בינאישיים, כמו גם מוסדות חברתיים. במקרה זה, המבנה של החברה האזרחית כולל כלכלה, תרבות, חינוך, משפחה, דת וכן הלאה. בהתפתחותם של יחסים אלה, השתתפות המדינה אינה ניתנת. בשל מורכבות זו של אינטראקציות, קבוצות חברתיות ויחידים מרוצים האינטרסים שלהם ואת הצרכים. הרעיון של החברה האזרחית בפילוסופיה מניח מראש מודל אידיאלי של היווצרות היווצרות. בהתאם להשקפה זו, החינוך החברתי מורכב מאישים חופשיים ריבוניים. יחד עם זאת, הם צריכים את הזכויות החברתיות-כלכליות, הפוליטיות, התרבותיות והאחרות ביותר, להשתתף באופן פעיל במינהל הציבורי וללא הפרעה לספק מגוון רחב של צרכים אישיים.

המבנה של החברה האזרחית כולל

עקרונות

הם מבטיחים את חיי החברה האזרחית. העקרונות הבסיסיים כוללים:

 • שוויון זכויות וחירות של כל בני האדם.
 • עצמאות כלכלית של יחידים.
 • הגנה משפטית מובטחת על חירויות וזכויות אדם.
 • חופש האוכלוסייה ביצירת תנועות ומפלגות.
 • הזדמנות מובטחת מבחינה משפטית עבור אנשים להקים אסוציאציות עצמאיות מטעמים מקצועיים ואינטרסים.
 • מתן תנאים הכרחיים, כולל חומרים מהותיים, לפיתוח תרבות, חינוך האוכלוסייה, מדע, חינוך ועוד.
 • קיומו של מנגנון התייצבות המבטיח את שימור היחסים בין החברה למדינה, כמו גם את ביטחונו של הראשון.
 • חופש חינוך ופעילות תקשורתית.

תפיסת החברה האזרחית בפילוסופיה

אילו תכונות יש לחברה האזרחית? מה הם המאפיינים העיקריים של צורה זו של הארגון

תכונה חיונית של מורכבות זוהיא היכולת לשלוט ולהתנגד למדינה. בהיסטוריה, יש תקופות רבות שבהן החברה האזרחית התגברה על כוחה. המהות והמבנה של התהוות יכולים להיות במצב אחר. לדוגמה, במזרח זה נחשב בדרך כלל "אמורפי", אבל למדינה יש אפשרויות בלתי מוגבלות וכוח, חודר לתוך כל תחומי החיים. באשר לרוסיה, כאן, ככלל, המדינה זכתה להכפיף את החברה האזרחית. המהות והמבנה של המתחם נמצאים תחת לחץ של השלטונות. דוגמה בולטת לכך היא תקופה של 70 שנה של טוטליטריות במדינה. כתוצאה מכך, הפיתוח ההיסטורי כמעט הגיע למבוי סתום. ברוסיה המודרנית, החלה החברה האזרחית להיראות מזווית אחרת. העניין נראה לו כאידיאל פוליטי. הסימן של החברה האזרחית הוא הרצון להבטיח את החופש והזכויות של הפרט, להתנגד לביטויים סמכותיים סמכותיים. צורה זו של ארגון, בין היתר, יכולה לקחת חלק ממשימות המדינה, שאותן אינה יכולה למלא. עם זאת, יש תלות מסוימת של החברה האזרחית על השלטונות. התואר שלה תלוי ביכולת לאחד אנשים כדי לספק את הצרכים שלהם באופן עצמאי, בלי לבקש עזרה מהמדינה.

מבנה החברה האזרחית

תכונות אחרות

בין שאר הסימנים של החברה האזרחית, יש לציין:

 • פיתחו יחסים משפטיים, תרבותיים, פוליטיים וכלכליים בין פרטים.
 • היכולת לשלוט על המדינה.
 • נוכחות מנגנונים של ויסות עצמי ושליטה עצמית.
 • אופי פלורליסטי. זה בא לידי ביטוי במספר רב של מפלגות, צורות של בעלות, וכן הלאה.
 • היעדר שיעבוד אנושי. בחברה, אינטראקציה אנשים נחשבים הבסיס שלה.
 • פיתוח המגוון של מבנה, אשר משקף את האינטרסים השונים של שכבות וקבוצות, הסתעפות דמוקרטיה.
 • רמה גבוהה של התפתחות פסיכולוגית, אינטלקטואלית של אנשים, יכולת פעולה עצמאית כאשר מושכים למוסד אחד או אחר של המתחם.
 • חקיקה.

במסגרת החברה האזרחית, השלם ביותראת החירויות ואת הזכויות של חבריה מובטחת. במתחם יש גם תחרות בין הקבוצות. בחברה בריאה, חבריה יוצרים בחופשיות את דעתם, מפתחים מודעות, הזכות לממש את המידע. פעילות החיים של המתחם מבוססת על עיקרון התיאום. חברה זו שונה ממנגנון המדינה. בו, אינטראקציות להתרחש על העיקרון של כפיפות, כפיפות קפדנית.

מרכיבי המתחם

בחברה האזרחית יש מבנה מיוחד. מרכיביו - מוסדות ותצורות - מספקים את התנאים לסיפוק הצרכים ומימוש האינטרסים של קולקטיבים ויחידים. הם מסוגלים להפעיל את הלחץ הדרוש על השלטונות, ומכריחים אותו לשרת את הציבור. המבנה - הסדר הפנימי - משקף את האינטראקציה ואת מגוון המרכיבים. זה מבטיח דינמיות ושלמות הפיתוח. כעיקרון של יצירת מערכת, יצירת אנרגיה חזקה ורצון במכלול, הוא למעשה אדם בעל אינטרסים וצרכים טבעיים אופייניים. הביטוי החיצוני שלהם נכלל בחובות והזכויות המעוגנות בחוק. אלמנטים של המבנה נחשבים אגודות מגוונות וקהילות של אנשים, כמו גם מערכת יחסים יציבה ביניהם. במתחם מתקיימים חיבורים אנכיים ואופקיים. יסודה של זו הוא אינטראקציות שונות המופיעות בתהליך של הבטחת החיים הציבוריים. בעיניהם, קודם כל, היחסים הכלכליים. הם מבוססים על ערבות ומגוון של צורות בעלות. זה נחשב תנאי בסיסי לחופש אישי הן בחברה האזרחית והן בחברה אחרת. גם בתוך המערכת מפותחים יחסים חברתיים ותרבותיים. אלה כוללים קישורים אתניים, משפחתיים, דתיים ויציבים אחרים.

מבנה ותפקודים של החברה האזרחית

המתאר החברתי

הבסיס של החברה האזרחית יכול להיותרק מבנה חברתי מגוון ומסובך. הוא משקף את המגוון ואת העושר של האינטרסים של חברי קבוצות ונציגים של שכבות. תפקיד משמעותי בעיצוב של קווי מתאר חברתיים שייך לפלורליזם תרבותי. היא כוללת את כל מרכיבי החיים הרוחניים, מבטיחה שוויון בהשתתפותם של כל האנשים בפעילות יצירתית. בשכבה העליונה של החברה יש קשרים הקשורים לבחירות אישיות, הבדלים פוליטיים ותרבותיים בין קבוצות אינטרסים.

לסיכום

החיים של המתחם בלתי אפשרי בליהזמינות של חבריה איכויות ותרבות מיוחדות. רק אז האדם יכול להיקרא אזרח, יש לו תפיסת עולם המבוססת על שילוב של תחושה של עצמאות והערכה עצמית, אישיות וכבוד לזכויות ולחירויות של אנשים אחרים, תוך הקפדה חמורה על החוק. זה נחשב תכונה בלתי נפרדת הזמינות של אידאלים מוסריים גבוהים.

</ p>