אחד הגורמים המאפיינים את החברה כולה הוא מערכת של מוסדות חברתיים. המיקום שלהם הוא כאילו על פני השטח, מה שהופך אותם אובייקטים מוצלחים במיוחד עבור תצפית ובקרה.

בתורו, מערכת מורכבת מאורגנת עם הנורמות והכללים שלה הוא מוסד חברתי. שלטיו שונים, אך מסווגים, והם כפופים לשיקול דעתם במאמר זה.

סימנים חברתיים

תפיסת המוסד החברתי

מוסד חברתי הוא אחד הצורותארגון פעילויות ציבוריות. בפעם הראשונה המושג הזה יושם על ידי ח 'ספנסר. לדברי המדען, כל מגוון המוסדות החברתיים יוצר את מה שמכונה מסגרת של החברה. החלוקה לטפסים, אמר ספנסר, נעשית תחת השפעת ההבחנה של החברה. הוא חילק את כל החברה לשלושה מוסדות עיקריים, ביניהם:

 • הרבייה;
 • חלוקה;
 • רגולציה.

חוות דעתו של א 'דורקהיים

E. Durkheim היה משוכנע כי אדם כאדם יכול להבין את עצמו רק בעזרת מוסדות חברתיים. הם נקראים גם ליצור אחריות בין צורות בין-חברתיות לבין הצרכים של החברה.

תכונות של מוסד חברתי

קארל מרקס

המחבר של "קפיטל" המפורסם מוערך חברתימוסדות במונחים של יחסי הייצור. לדעתו, המוסד החברתי, שסימניו נוכחים הן בחלוקת העבודה והן בתופעה של רכוש פרטי, נוצרו דווקא בהשפעתם.

טרמינולוגיה

המונח "מוסד חברתי" בא מהמילה הלטינית "מוסד", שמשמעותו "ארגון" או "סדר". בהגדרה זו, באופן עקרוני, כל התכונות של מוסד חברתי מצטמצמות.

ההגדרה כוללת את צורת האיחודצורה של פעילויות מיוחדות. מטרת המוסדות החברתיים היא להבטיח את היציבות של תפקוד התקשורת בתוך החברה.

הגדרה קצרה של המונח מקובלת גם: צורה מאורגנת וקוהרנטית של יחסים חברתיים שמטרתם לענות על הצרכים החשובים לחברה.

לוח המוסדות החברתיים

קל לראות כי כל ההגדרות שניתנו (כולל דעות המדענים הנ"ל) מבוססות על "שלושה לווייתנים":

 • לחברה
 • ארגון;
 • הצרכים.

אבל אלה עדיין לא תכונות מלאות של המוסד החברתי, אלא הרגעים התומכים שיש לקחת בחשבון.

תנאי מיסוד

תהליך המיסוד הוא הקמת מוסד חברתי. היא מתרחשת בתנאים הבאים:

 • הצורך החברתי כגורם שיספק את המוסד העתידי;
 • קשרים חברתיים, כלומר אינטראקציה של אנשים וקהילות, וכתוצאה מכך נוצרים מוסדות חברתיים;
 • מערכת מערכים של ערכים וכללים;
 • חומרית וארגונית, משאבי עבודה וכספים.

שלבי מיסוד

תהליך הקמת המוסד החברתי עובר כמה שלבים:

 • את הופעתה ואת המודעות של הצורך של המכון;
 • התפתחות הנורמות של ההתנהגות החברתית במסגרת המכון העתידי;
 • יצירת סמליות משלה, כלומר, מערכת של סימנים המצביעים על המוסד החברתי שנוצר;
 • היווצרות, פיתוח והגדרת מערכת תפקידים ומעמד;
 • יצירת הבסיס החומרי של המכון;
 • שילוב המכון במערכת החברתית הקיימת.

תכונות מבניות של המוסד החברתי

סימנים למושג "מוסד חברתי" מאפיינים אותו בחברה המודרנית.

תפקידה המרכזי של המשפחה כמוסד חברתי

תכונות מבניות כוללות:

 • תחום פעילות, כמו גם קשרים חברתיים.
 • מוסדות שיש להם סמכויות מסוימותעל מנת לארגן את הפעילות של אנשים, כמו גם לבצע תפקידים שונים פונקציות. לדוגמה: ציבורי, ארגוני וביצוע פונקציות השליטה והניהול.
 • אלה כללים ספציפיים ונורמות שנועדו להסדיר את ההתנהגות של אנשים במוסד חברתי מסוים.
 • חומר פירושו להשיג את מטרות המכון.
 • אידיאולוגיה, מטרות ויעדים.

סוגי המוסדות החברתיים

קפה, אשר systematizes חברתיהמכונים (הטבלה מוצגת להלן), מחלק את המושג הזה לארבעה סוגים נפרדים. לכל אחד מהם יש לפחות ארבעה מוסדות ספציפיים.

מה הם המוסדות החברתיים? הטבלה מציגה את הסוגים והדוגמאות שלהם.

מוסדות כלכלייםמוסדות פוליטייםמכונים רוחנייםמוסדות משפחה
את השוקמפלגותחינוךנישואין
שכרמדינהמדעיולדות
רכושהצבאחינוךאבהות
את הכסףבית המשפטמורלאת המשפחה

מוסדות חברתיים רוחניים בחלק מהמקורות נקראים מוסדות תרבותיים, והמרחב המשפחתי בתורו נקרא לפעמים ריבוד וקרבה.

סימנים כלליים של מוסד חברתי

כללי, ובה בעת, סימני יסוד בסיסיים של מוסד חברתי הם:

 • מעגל של נושאים שבמהלך פעילותם נכנסים למערכת יחסים;
 • את הקיימות של מערכות יחסים אלה;
 • (כלומר, בצורה זו או אחרת, פורמלית) ארגון;
 • נורמות וכללי התנהגות;
 • פונקציות המבטיחות שילוב של המוסד במערכת החברתית.

יש להבין כי סימנים אלה אינם פורמליים,אבל באופן הגיוני לעקוב אחר ההגדרה והתפקוד של מוסדות חברתיים שונים. בעזרתם, בין היתר, נוח לנתח את המיסוד.

סימנים בסיסיים של מוסד חברתי

המכון החברתי: סימנים על דוגמאות קונקרטיות

לכל מוסד חברתי מסוים ישתכונותיו - סימנים. הם דומים מאוד לתפקידים, למשל: התפקידים הבסיסיים של המשפחה כמוסד חברתי. לכן זה מאלץ לשקול דוגמאות וסימנים ותפקידים המתאימים.

משפחה כמוסד חברתי

דוגמה קלאסית למוסד חברתי היא,בהחלט, משפחה. כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל, היא מתייחסת לסוג הרביעי של המוסדות המכסים את אותו תחום. כתוצאה מכך, זהו הבסיס ואת המטרה הסופית של נישואין, אבהות ואמהות. בנוסף, המשפחה מאחדת אותם.

סימנים של מוסד חברתי זה:

 • נישואין או קשרי משפחה;
 • תקציב משפחתי כולל;
 • חיים יחד באותו דיור.

הסימנים של מוסד חברתי הם
תפקידיה העיקריים של המשפחה כמוסד חברתימופחתים לאמרה הידועה כי מדובר ב"תא של החברה ". למעשה, הכל בדיוק ככה. המשפחות הן חלקיקים, ממכלול הכוללים את החברה. בנוסף להיותם מוסד חברתי, המשפחה נקראת גם קבוצה חברתית קטנה. וזה לא במקרה, כי מלידה אדם מתפתח תחת השפעתה וחווה את זה לעצמה במשך כל חייה.

חינוך כמוסד חברתי

החינוך הוא תת-מערכת חברתית. יש לה מבנה ספציפי ותכונות.

עיקרי החינוך:

 • ארגונים חברתיים וקהילות חברתיות (מוסד חינוכי וחלוקה לקבוצות מורים וסטודנטים וכו ');
 • חברתית-תרבותית בצורת תהליך חינוכי.

מאפייני המוסד החברתי כוללים:

 1. נורמות וכללים - במוסד של דוגמאות החינוך יכול להיחשב: הרצון ידע, נוכחות, כבוד למורים וחברים לכיתה.
 2. סמלים, כלומר, סימני תרבות - מזמורים וזרועות של מוסדות חינוך, סמל חיה של כמה מכללות מפורסמות, סמלים.
 3. תכונות תרבותיות תועלתניות, כגון כיתות וארונות.
 4. האידיאולוגיה היא עקרון השוויון בין התלמידים, כבוד הדדי, חופש הדיבור והזכות להצביע, כמו גם הזכות לדעת עצמו.

סימנים של דוגמאות למוסדות חברתיים

סימנים של מוסדות חברתיים: דוגמאות

הבה נסכם את המידע המוצג כאן. מאפייני המוסד החברתי כוללים:

 • קבוצה של תפקידים חברתיים (למשל, אב / אם / בת / אחות במכון המשפחתי);
 • דפוסי התנהגות יציבים (לדוגמה, מודלים מסוימים למורה ולסטודנט במכון לחינוך);
 • נורמות (לדוגמה, קודים וחוקת המדינה);
 • סמליות (לדוגמה, מוסד הנישואין או הקהילה הדתית);
 • ערכים בסיסיים (כלומר, מוסר).

המוסד החברתי, שסימניו היונחשב במאמר זה, נועד לכוון את ההתנהגות של כל אדם, ישירות להיות חלק מחייו. יחד עם זאת, למשל, תלמיד תיכון רגיל מתייחס לפחות שלושה מוסדות חברתיים: משפחות, בתי ספר ומדינות. מעניין כי, תלוי בכל אחד מהם, הוא הבעלים הן את התפקיד (מעמד) שיש לו ועל פי אשר הוא בוחר את מודל ההתנהגות שלו. היא, בתורו, מגדירה את אופיו בחברה.

</ p>