כפי שאתם יודעים, הנישואין הם דרך מסוימתיחסים פורמליים בין גבר לאישה. זה יכול להיות גם רישום משפטי במשרד הרישום, ואת האיחוד האזרחי, אשר מוכר גם על ידי החקיקה המודרנית.

מסורות של הכרה בעובדה של הנישואין בעת ​​העתיקה

קרוב לוודאי שמעטים מאוד שמעו את הביטוי "נישואים""במאות האחרונות, על פי ההיסטוריונים, התפקיד של ליל הכלולות הראשון בין אישה לגבר היה חשוב.למה? כי המונח" השלמה "מן הלטינית השפה מתורגמת כמו" השלמת ". בשלב זה ובדרך כלל התכוון למשגל המיני הראשון בין הבעל לאישה.

נישואין צורכים

מה זה אומר להגשים נישואים?

תהליך הנישואים נחלק בעברכמה שלבים שונים. בחוגים אריסטוקרטיים נערכו חתונות בין קטינים. כמובן, אנחנו לא אומרים את זה על כמה הוולגריות של אנשים במעגל הזה, כי גם עם סיום הנישואים האלה, לא היה לדבר על יחסי מין בין קטינים. הוא האמין כי איגודים כאלה יבטיחו את התחזקות ההשפעה הפוליטית או הכלכלית של משפחות המעמד הבריטיות בשטחים מסוימים.

על פי המסורת והחקיקה, הראשון מיניניתן לקיים יחסים רשמיים רק לאחר בואם של שני בני הזוג. את העובדה של יחסי מין צריך להיות קבוע.

המורכבות של נקודה זו היתהיחסים אינטימיים מעט מאוד אנשים אוהבים להפגין בפומבי. בני הזוג ידעו שמחר נישאו הנישואים שלהם, ולכן הם היו צריכים להיות מוכנים לרגע הקודש הזה. תהליך הקיבוע היה כדלקמן. בדרך כלל, ליד המיטה עמדו עדים שראו את הפעולה הזאת. על פי המסורת המזרחית אורגנה טקס קדוש עם נרות ושומרים, שסגרו את חלונות החדר, נלחמו בכוחות "הרע". המהות הרוחנית של הטקס היתה שלפני כן הבעל והאשה היו במעמד המשפחה רק לפני המדינה, החוק, ועכשיו מעמדם אושר על ידי האל, כי הם סוף סוף להתאחד פיזית באחד. ביוון העתיקה לא היתה בהכרח נוכחות של עדים בזמן שהנישואים הושלמו. הזוג הצעיר בבוקר שלאחר ליל הכלולות הראשון הוצג בפשטות לאלה שקבעו את ההשלמה, את הסדינים המוכתמים בדם. היתה זו נוכחותם של הדם על הסדינים, ואמרה שהנבון הערב היה נטול בתולין על ידי בעלה.

מה פירוש הדבר להגשים נישואים

הערך של השלמת הנישואין עבור המשפחה

עבור המבצר של יחסי משפחה, פיזיתצד יחסי הנישואין הוא בעל חשיבות רבה. ליל הכלולות הראשון, איחוד של בעל ואישה לתוך שלם אחד הוא אירוע שנותן תקווה כי הנישואין יהיו מתמשכים וחזקים. משימתה של המשפחה היא שבני הזוג חייבים לחיות חיי משפחה ארוכים ומאושרים, שהביאו ילדים ראויים. משפחה חלשה לא תוכל למלא משימה חברתית כזו, ולכן העדר יחסי מין קבועים בין בעל לאישה נחשב כיום גם במדינות רבות כסיבה חשובה לגירושים. יש דעה שאין אחדות רוחנית במשפחה כזו, זה אומר שהיחידה החברתית הזאת לא מסוגלת, כלומר, היא לא יכולה להגיע לתוצאה החברתית החשובה והאיכותית ביותר בצורה של חינוך של ילדים ראויים ומוסריים באמת.

כלומר נישואים מוחלטים

מסקנה

אז, יש לנו ביקורת על מאמר זהרטרוספקטיבה היסטורית ומשמעות המושג "נישואין". קוראים רבים כנראה לא שמעו אפילו ביטוי כזה. הבנו מה פירוש הנישואים המושלמים. ברית שכזאת היא נישואי זוג נשוי, שביניהם יש כבר יחסי מין.

</ p>