רוסית המודרנית היא לא מודרנית כמואנשים רבים חושבים. הקמתו החלה עוד בימיו של המשורר הרוסי הגדול א פושקין, ובמהלך תקופה מרשימה זו השתנה המבנה והצליל רק בפרט, מבלי להפר את היסודות המסורתיים הנפוצים.

הנורמות של השפה הרוסית

ובכל זאת הנורמות של השפה הרוסית היוכמה שינויים והשתלבו במערכת הבלשנות המודרנית. אי אפשר לדבר על הקטגוריה של נכונות הדיבור, ולא להסתמך על נורמות שפה. הנורמליזציה היא ערובה בלתי נמנעת לשפה הספרותית הנכונה. כמובן, דיבור אנאלפבית אינו פשע, בניגוד לבורות של כללי הכביש, למשל. עם זאת, קשה מאוד לדמיין מדינה שבה בוקר אחד היה מחליט לנטוש את הנורמות הלשוניות. עבור מישהו, כמובן, היום הזה יהיה חג גדול, אבל רוב יהיה כנראה לארגן עצרת על האירוע. אדם סביר מבין כי הנורמות של השפה הרוסית הן על המשמר של אחדות משותפת והבנה הדדית.

הנורמות של השפה הספרותית הרוסית המודרניתכיסוי דיבור בעל פה ובכתב. הם נובעים ממספר גורמים: חוקי התפתחות השפה, מסורות תרבותיות של החברה. הכללים המסדירים את התנהגות מילולית של אנשים, הם משקפים את ההיבטים ההיסטוריים של השפה והם משמשים לא רק איזו יצירת מופת, אבל כל מי שרואה עצמו אדם משכיל.

הנורמה של השפה הרוסית היא מודלמשקפת את התקופה בפועל של התפתחות השפה הספרותית, אך בה בעת כוללת את העבר ואפילו את העתיד, כחלק ממנו. הנורמה נחוצה לחיבור האינסופי של הדורות. הוא משדר מידע באמצעות קוד מובנה בדרך כלל, ממלא את הפונקציה העיקרית של השפה - תרבותי אחד.

הנורמות של המילה של השפה הרוסית

עם זאת, כדאי ללכת ישירות לנורמות. אין ספק, רבים זוכרים אותם מבית הספר. לא ניתן לומר כי הרשימה שלהם או תוכן השתנה באופן קיצוני במהלך תקופה זו. אתה יכול לוודא זאת על ידי פתיחת כל הדרכה על השפה הרוסית.

הנורמות של השפה הרוסית

  • נורמות Orthoepic להגדיר הגוי המוסמכת.
  • לקסיקל מסדיר את נכונות הבחירה של מילה בהתאם למשמעותה והקשר הכללי שלה. מיוחד מיוחד מילונים טכניים וספרי עיון יעזור לך להיפטר ספקות.
  • דקדוק מסדיר את כללי החינוך,לשנות מילים, כמו גם לבנות הצעות. הנורמות היווצרות המילה של השפה הרוסית נכללות במבנה הדקדוקי יחד עם המורפולוגיה והתחבירית.
    הנורמות של השפה הספרותית הרוסית המודרנית
  • סגנונית קובעת את נכונות השימוש ביחידת הלשון בהתאם לסגנונות התוכן.
  • אורתוגרפית כוללת מספר כללים לכתיבת מילים.
  • פיסוק מסדיר את השימוש בסימני פיסוק.
  • שיעורי ההטבה והלחץ מתייחסים לנורמות מיוחדות של דיבור בעל פה. הנה, כמה מקורות מוסיפים נורמה אורתופטית.

לא משנה כמה "מאיים" את הקול של הנורמות שפה, שלהםלימוד יכול להפוך למסע משחק מרגש דרך המרחבים העצומים והאדירים. הידיעה שלהם תאפשר להסיר את התווית של בורים מעצמם ולתלות את הסדר של המומחה של השפה הספרותית הרוסית.

</ p>