סגנון פובליציסטי הוא אחדזנים פונקציונליים של השפה, אשר נעשה שימוש נרחב לא מעט תחומים של החיים הציבוריים. זו שפת התקשורת (עיתונים, מגזינים, טלוויזיה), נאומים ציבוריים (כולל פוליטיים), ספרות פוליטית לקריאה המונית, סרטים דוקומנטריים ועוד.

לעתים קרובות נקרא הסגנון העיתונאיעיתון (עיתונאי) או חברתי-פוליטי. עם זאת, כל ההגדרות הללו פחות מדויקות, שכן רק תחומי תפקוד מסוימים של מגוון זה של השפה הספרותית קובעים.

סגנון עיתונאי

שם הסגנון קשור לעיתונותמאפיין את תכונות העבודות המיוחסות לו. זה מובן כצירוף מיוחד של ספרות ועיתונות. היא עוסקת בבעיות ספרותיות, משפטיות, פוליטיות, כלכליות, פילוסופיות ואחרות של זמננו, במטרה להשפיע על דעת הקהל ועל המוסדות הפוליטיים. הפובליציזם משמש לעתים קרובות הן בעבודות מדעיות והן באמנות.

פובליציזם וסגנון עיתונאי - לאמושגים זהים. הראשון הוא סוג של ספרות, והשני הוא סוג פונקציונלי של שפה. כיוון זה יכול להיות יצירות שונות של סגנונות שונים. סגנון עיתונאי (טקסט, מאמר) לא יכול להיות שום קשר לעיתונות כי, למשל, את הרלוונטיות של הבעיה.

הפונקציות העיקריות של סגנון זה הםמידע ומשפיע על הנמען המונית. ואם הפונקציה הראשונה היא טבועה כמעט בכל הסגנונות האחרים, אז השני הוא יצירת מערכת עבור יצירות שיש להם סגנון פרסום.

ז'אנרים של הכיוון כולו מחולקים בדרך כלל לשלושהקבוצה: אנליטית (אמנות, שיחה, התכתבות, סקירה, ביקורת, סקירה), מידע (דו"ח, דו"ח, מאמר, ראיון) ואמנותית ועיתונאית (מסה, כסאטירה, מסה, חוברת).

קחו את המאפיינים של ז'אנרים הנפוצים ביותר, המשמש לעתים קרובות בעיתונות העיתונאית.

כרוניקה היא ז'אנר של עיתונאות עיתונאית,מבחר מסרים, הצהרה על קיומו של אירוע בזמן. ההודעות קצרות, אינפורמטיביות מאוד, עם אותות זמניים חובה: "היום", "מחר", "אתמול".

הדו"ח הוא גם ז'אנר של חדשות. בתוכה, סיפור האירוע מתנהל במקביל עם הפעולה המתרחשת. אמצעי העברת הנוכחות של הדובר בעובי האירועים (למשל, "אנחנו נמצאים ...") משמשים, ההרכב לוכד את מהלך הטבע של האירוע.

ראיונות מסווגים ז'אנר polyfunctional. זה יכול להיות חדשות או טקסטים אנאליטיים המשלבים צורה של דיון דיאלוגי על הבעיה.

המאמר מתייחס לז'אנר האנליטי. הוא מציג את תוצאות המחקר של בעיה או אירוע שהתרחש. המאפיין הסגנוני העיקרי של הז'אנר הזה הוא הוויכוח על הטיעונים עם טיעוניהם, הימצאות המצגת, המסקנות. מאמרים פובליציסטיים יכולים להיות מכוונים על סגנון מדעי, דיבורי או אחר.

מסה שייךז'אנר אמנותי ועיתונאי. היא אופיינית לייצוג פיגורטיבי, קונקרטי-חושני של עובדות, בעיות, נושאים. מסות יכול להיות דיוקן, אירוע, בעיה, נסיעות.

הפליטון מתייחסז'אנר אמנותי ועיתונאי, המייצג סגנון עיתונאי. בה, בעיה או אירוע מופיע סאטירית (לפעמים - הומוריסטי) כיסוי. עבודות כאלה ממוקדות (לעגוב עובדה מסוימת) או לא מטופלות (הן מגנות את התופעות השליליות בכלל).

</ p>