היחסים המודרניים בחברה אינם מתקבלים על הדעתיצירת נורמות מסוימות של אינטראקציה, שלפעמים נוקטות צורות מורכבות מאוד. לכן, השאלה מתעוררת באופן טבעי על מה זה נכון וכמה זה נחוץ?

מהי הזכות

דעות רבות על אחד

הניסוח הקלאסי, חייב לתתהסברים על מה שהחוק הזה אומר: "מדובר בקהילת נורמות המוכרת על ידי החברה והמדינה, שנועדה להסדיר את היחסים ביניהם". ההגדרה מעורפלת למדי ואינה כוללת את כל ההיבטים של תופעה מורכבת שכזו. לכן, זה צריך להיות מותאם.

לאורך כל קיומו של האדםהציוויליזציה ניסו להקים מסגרת של התנהגות מותרת. בהתחלה, אלה היו המכס; הכללים הנובעים משימוש חוזר. לאחר החלטתם של המנהיגים, אשר עם הופעת המדינה הפכו לחוקים. בהליך זה רצף הגיוני, ניתן להסיק כי החוק הוא קבוצה של מכס, החלטות וחוקים. שוב, ההגדרה שנוי במחלוקת, שכן ההיבט הבין-לאומי של היחסים אינו נכלל, כמו, למשל, צבאית או מסחרית. ולכן, כל "שכבות" של הרגולטורים, כגון, למשל, המשפט המסחרי הבינלאומי, להישאר מחוץ לתשומת לב. במקרה זה, עדיף לפנות לתיאוריות המסבירות את מהות החוק.

תורת המשפט
תורת המשפט - 5 דעות מדעיות על הבעיה

עורכי דין עדיין אין דעה משותפתמה נכון. במשך תקופה זו, 5 תיאוריות עיקריות נמצאים בשימוש נרחב במדע, אשר מיושמים בהצלחה בעולם המודרני.

התיאוריה הפסיכולוגית של המשפט. מייצג את התופעה הנתונה מנקודת המבטחלוקה לימין חיובי ואינטואיטיבי. לכן, זכות חיובית היא כל נורמות ההתנהגות שמקורן במדינה ובמבנים שלה. אינטואיטיבי הוא תגובה, יחס יעיל מסוים של הפרט על הכללים שנקבעו. לפיכך, הזכות מופיעה כאן בתפקידו של רגולטור תרבותי מסוים.

התיאוריה הטבעית-משפטית. זה מבוסס על העובדה כי החוק צריךמייצגים קבוצה של נורמות כאלה, שהן השתקפות של העקרונות הצודקים של הטבע האנושי. תיאוריה זו חילקה את החוק והמשפט, עקרונות חיוביים וטבעיים במשפט, והניחה את עיקרון המוסר בחוק.

תיאוריה נורמטיבית כמו כן נקבע כי החוק - זה רק הנורמות שנקבעו על ידי המדינה ומבנייה.

משפט מסחרי בינלאומי
תיאוריה פוזיטיביסטית סבור שהתשובה לשאלה מה היאנכון, יכול להיות ניסוח: הימין הוא הרצון הצוואי של המדינה. בניגוד לתיאוריה הקודמת, שבה הנורמות של החוק כוללות וזכויות טבעיות, בפרט זה פועל כנושא נגזר מהמדינה.

התיאוריה הסוציאליסטית קובע כי הזכות היא מטבעו בלבדאיחוד החומר של היחסים החברתיים המתעוררים, ללא קשר לגורם הלאומי או הגיאוגרפי. לכן, יש לכלול את כל המשתתפים ואת זכויותיהם וחובותיהם הסובייקטיביות בתופעה הנדונה.

כפי שניתן לראות, בכל חמש תיאוריות הכלוליםאלמנטים נפרדים המשקפים את המצב האמיתי בתחום המשפט. עם זאת, אף אחד מהם נותן תשובה מדויקת לשאלה שאל. ולכן זה נראה נכון לשלב אותם.

אז, אז מה נכון? זהו מנגנון המבוסס על זכויות אדם טבעיות, הסדרת יחסיו עם אנשים אחרים והמדינה באמצעות נורמות מחייבות קבועות.

</ p>