רוסית מודרנית כאחת הצורותהתרבות הלאומית היא לא רק שפתה של האומה הרוסית, אלא גם קהילת שפה שהתפתחה מבחינה היסטורית: אדוורבס, דיאלקטים, ז'ארגונים וצורות אחרות של תרבות דיבור.

השפה הספרותית הרוסית בת זמננו

הצורה הגבוהה ביותר של התפתחות השפה הלאומית הפכההשפה הספרותית הרוסית, אשר נבדל מצורות אחרות של ביטוי בכך שהוא מנורמל, מעובד, מחייב אוניברסלית לכל, והוא מובחן על ידי תפקוד חברתי רחב ומגוון סגנוני. השפה הספרותית מנוגדת תמיד לז'רגון, לדיאלקטים ולדיאלקטים. השפה הרוסית המודרנית היא אחד מאמצעי התקשורת האינטראקנית ואינטראקציה בין עמי הפדרציה הרוסית כולה.

השפה הספרותית הרוסית המודרנית איננהרק ספרות, אלא גם עיתונות, טלוויזיה, רדיו, בתי ספר ומעשי מדינה. כלומר, שפה זו מנורמלת, עם משמעויות ומשמעות מבוססות של מילים, איות קפדני, הגה ודקדוק. רוסית מודרנית מיוצגת על ידי שתי צורות - בעל פה וכתוב, שהן חסרות משמעות, אבל נבדלות זו מזו הן מהדקדוק והן מהלקסיקון. הצורה הכתובה של השפה מיועדת לתפיסה חזותית, ולצורה האוראלית לתפיסה השמיעתית. הצורה הכתובה מורכבת מבחינה תחבירית ומורכבת, היא נשלטת על ידי אוצר מילים טרמינולוגי ומופשט, לעתים קרובות יותר בינלאומית. השפה הרוסית המודרנית מורכבת ממספר קטעים: אוצר מילים, פרשנות, פונטיקה, אורתופדיה, היווצרות מילים, איות, גרפיקה, דקדוק, תחביר ומורפולוגיה, סימני פיסוק.

המצב הנוכחי של השפה הרוסית

המצב הנוכחי של השפה הרוסית

רוסית מודרנית יש השפעה רבהמדיה: הנורמות של ההגייה והשימוש במילים הופכות פחות נוקשות, לעתים קרובות דו-לשוניות או דו-לשוניות הופכות לגרסה של הנורמה הלשונית. עצם הרעיון של "הנורמה" הוא כעת יותר הזכות לבחור אחד או יותר הגייה או שימוש במילים, ולא מסגרת שפה נוקשה. מצבה הנוכחי של השפה הרוסית מתחיל בהדרגה לחשוש: שפת התקשורת רחוקה מלהיות מופתית, ספרותית סטנדרטית.

השפה הרוסית המודרנית

בלשנים וחוקרים אומרים שכולםהשינויים הטבעיים והנורמליים, השפה מתפתחת יחד עם החברה. מצד אחד, זה טוב: הנוקשות המילולית, הבולים שהיו טבועים בשפה הספרותית שבעל פה בתקופת ברית המועצות, נעלמו. אבל, לעומת זאת, ז 'רגון, מילים מקומיות וזרים נשמע מן המסכים. הלוואות משפות זרות הופכות יותר ויותר, דבר המשפיע לרעה על טוהר השפה הרוסית הקדומה. כן, הזמן נמשך, והשפה משתנה עם התפתחות החברה, אבל דבר אחד הוא קישוט הדיבור עם מילים זרות, והשני הוא אובדן מסורות ואובדן תרבות הילידים.

השפה הספרותית הרוסית היא מורשתו של פושקיןולרמונטוב - סופרים גדולים שתרמו רבות להיווצרותה ולפיתוחה, השפה הספרותית הרוסית היא נושאת התרבות הרוסית הגדולה, שהאנלוגים שלה אינם נמצאים בעולם. אנחנו צריכים לשמר אותו ולמנוע ממנו להתמוטט תחת השפעת גורמים חיצוניים.

</ p>