בדיאלקטיקה יש מספר סדירות,קונקרטיזציה ותוספת לחוקי היסוד שלה. הם באים לידי ביטוי בקטגוריות. חוקים וקטגוריות של דיאלקטיקה קיימים במערכת הפילוסופית, שבה נקבע תוכנו. המושגים החשובים, הבסיסיים והחשובים ביותר בדיסציפלינה המדעית נקראים קטגוריות. העדיפות של גילוי החוקים הדיאלקטיים ויצירת הקטגוריות שייכת לפילוסוף הגרמני ג 'הגל.

קטגוריות כאלה של דיאלקטיקה כמו "מהות והתופעה "משקפת את הצורות הכלליות של העולם הסובב את האובייקט ואת המחקר שלו על ידי האדם. המהות היא התוכן הפנימי (המשתמע) של אובייקט, המתבטא באחדות של כל צורותיו המגוונות והסותרות של קיומו, והתופעה היא הצורות החיצוניות (המפורשות) של ישותה, גילוי (ביטוי) של אובייקט זה. הקטגוריות "המהות והתופעה" בחשיבה האנושית הן מעבר ממגוון צורות קיימות של אובייקט אל מהותו הפנימית.

"צורה ותוכן" הן קטגוריות של דיאלקטיקה,כאשר התוכן הוא הצד המכריע של הכלל ומייצג את אחדות המאפיינים של האובייקט, את התהליכים הפנימיים שלו, את הקשרים בין האלמנטים, ואת הצורה היא צורת הקיום והתגלות של התוכן.

"צורך וסיכוי" - זוג נוסףקטגוריות דיאלקטיות, המבטאות את ההבנה של מהות התלות של התופעה המבטאת סוגים שונים של קשרים, מידת הקביעה של התופעה. האקראיות היא ההשתקפות, ברובן, של תופעות חיצוניות, חיצוניות וחסרות משמעות, של המציאות, והצורך מאופיין בחיבור טבעי של קשרים פנימיים, יציבים, חוזרים ונשנים ויחסי מציאות.

"סיבה ותוצאה" הן קטגוריות של דיאלקטיקה, אשר משקפים את צורת התקשורת האוניברסליתאינטראקציה של תופעות. הסיבה לכך היא תופעה הקובעת, קובעת, גורם לתופעה אחרת, הנקראת תוצאה. התוצאה המיוצרת על ידי הגורם תלויה בתנאים מסוימים. סיבה אחת בתנאים שונים עלולה לגרום לתוצאות שונות. ההבדל בין הגורם לבין המצב הוא יחסי. כל תנאי יכול, במובנים מסוימים, להיות הגורם, והסיבה לכבוד מסוים יכולה להיות תנאי. סיבה ותוצאה הם באחדות דיאלקטית: אותם גורמים בתנאים זהים גורמים לתוצאות זהות.

"הזדמנות ומציאות" - שניים נוספיםקטגוריות של דיאלקטיקה, המשקפות את שלבי ההתפתחות של כל אובייקט או תופעה בחברה, בטבע ובאדם. אם כבר מדברים על האפשרות לקטגוריה דיאלקטית, יש לזכור כי זוהי נטייה קיימת של התפתחות תופעה או של אובייקט שיכול להיווצר על בסיס של אחדות מסוימת באבולוציה של אובייקט וקביעתו. במציאות, לעומת זאת, אנו מבינים את האחדות הקיימת באופן אובייקטיבי של היחסים הטבעיים של התפתחות התופעות או האובייקטים.

הקטגוריות הדיאלקטיות הבאות שאנחנושקול, "יחיד, מיוחד ואוניברסלי". על ידי הפרט אנו מתכוונים בטון, מוגבל בזמן וחלל הגוף, דבר או מערכת של דברים באיכות מסוימת. בקטגוריה מיוחדת - הדיאלקטית, המבטאת את האובייקט או התופעה בפועל במיתאם של רגעי ההפך - הפרט והאוניברסלי. המיוחד, ככלל, נחשב כמשהו המתווך את היחס בין היחיד והאוניברסלי. תחת הקטגוריה של האוניברסליות נבין את השתקפות האחדות האובייקטיבית של תופעות שונות של הטבע והחברה במוחו של האדם.

לכן, במאמר זה יש לנו נחשב את הקטגוריות העיקריות של דיאלקטיקה.

</ p>