המכון המשפטי הוא אחד החשובים ביותרקטגוריות של המשפט. תפיסה זו קשורה קשר הדוק כמעט לכל קטגוריה של החוק, היא קשורה לנורמות ו inextricably עם התיאוריה של מדינות ומשפט.

המכון הוא

מחקר של המונח

המכון למשפטים הוא קבוצה שלנורמות משפטיות, אשר עבור תכונות מסוימות מופרדות ו interrelated. הם יכולים לווסת מערכת יחסים חברתית הומוגנית, ניתן לאחד באמצעות אובייקט, והוא יכול להיות מחולק למספר קטגוריות משנה פנימיים. חשוב להבין כי המוסד הוא רק קבוצה נפרדת של נורמות, הוא קשור בקשר בל יינתק עם אלמנטים אחרים של המשפט.

מוסד החוק הוא

כיוונים בסיסיים של הבנה

בתחום המשפט, כרגע, תחומי ההבנה העיקריים הם:

  • המכון למשפטים הוא איחוד של מספר נורמות לקבוצה אחת. דוגמה בולטת לכך יכולה לשמש כתקנון של קוד העבודה של הפדרציה הרוסית, המסדיר את הנוהל לסיום חוזה, מהותו ותוכנו.
  • המכון למשפטים הוא מערכת של נורמות משפטיות המאוחדות על בסיס ויסות של יחסים חברתיים זהים.

כפי שאתם יודעים, חלוקת החוק לתעשיותהיא בשל סוגים שונים של יחסים. עם זאת, המוסד הוא רק סוג מסוים של אינטראקציה בין אנשים. לעומת זאת, המכון הוא קטן יותר בהיקפו, אך לא באופן משמעותי כיוון משפטי.

בתעשייה אנחנו שם, אנחנו יכולים להבחיןאינספור מוסדות. ובעוד הם שונים זה מזה מבחינה איכותית. לדוגמא, משפט פלילי עומד פשע מכון, מכון עונש, מכון אחריות פלילית או פטור מהעונש.

המכון המשפטי הוא

סימנים ותכונות עיקריות

מוסד משפטי הוא אחד הקטגוריות המשפטיות הרבות שניתן לזהותן לפי הקריטריונים הבאים:

  1. תוכן יחיד בפועל.
  2. הומוגניות חוקית.
  3. שלמות היחסים הכפופים להסדרה. כאן חשוב לציין כי אי-שמירה על התכונה הזאת יוצרת פערים בחוק.
  4. בידוד מחוקק. לעתים קרובות, מוסדות משולבים בפרקים ובקטעים.

המכון, בנוסף לאמור,- קטגוריה. דוגמה לכך היא המשפט האזרחי ודיני העבודה, אשר יחד עם ההליכים המשפטיים האזרחיים, התובע והנאשם בולטים כמוסדות נפרדים. לצדם יש חוק התיישנות, ייצוג, יישוב סכסוכים לפני יישוב ועוד.

מוסדות החברה

על סיווג

מוסדות החברה הם קטגוריה המורכבת מסדרה מסודרת של נורמות משפטיות, הומוגנית מבחינה איכותית, אך עם כמה הבדלים.

ראשית, ניתן לחלק את מוסדות החוקבהתאם הרגולציה בתעשייה של יחסי ציבור. לכן, המדע והפרקטיקה מכירים את הנורמות האזרחיות, הפליליות, החוקתיות, המנהליות, התקציביות, הפליליות-המבצעת וכן הלאה.

בהתאם לנושא הרגולציה, הם יכוליםמחולק לחומר ו פרוצדורלי. חומר - אלה ההוראות הקובעות את האפשרות של מקור עובדה משפטית. נורמות פרוצדוראליות הן הוראות המסדירות את הנוהל לביצוע פעולות מסוימות.

בין היתר, מוסדות יכוליםמתחלקים לענפים, אשר מכוונים אך ורק ליחסים חברתיים הומוגניים, ומורכבים המשלבים מאמרים מתחומי משפט שונים.

מערכת המוסדות

מוסדות פשוטים ומורכבים כאחד מבסיסי הסיווג

לאחרונה, יותר ויותר במדינה והמדע המשפטי החל ליצור ענפי משפט חדשים יחסית. מערכת המוסדות היא מושג רב-שכבתי, ולכן החלוקה לענפים פשוטים ומורכבים (מורכבים) היא אחת הסיבות העיקריות לסיווג.

לכן, מוסד פשוט מתמקד אך ורק עלנורמות המסדירות יחסים חברתיים דומים. דוגמה חיה לכך היא מוסד סיום הנישואין, אשר משתקף בבירור בחקיקה המשפחתית, מוסד ההתחייבות ביחסים משפטיים אזרחיים, מוסד הימורים.

כמו כן נקרא מכון מורכבמורכבת. זוהי מערכת של נורמות הקשורות ליחסים חברתיים שונים מבחינה איכותית, אך הן קשורות מסיבה זו או אחרת. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר היא מוסד הרכוש, אשר, כפי שניתן לראות, משקף במהותו לא רק את הנורמות של הענפים האזרחיים, אלא גם את העניינים המשפחתיים, המנהליים ואחרים. למרות ההטרוגניות של המאמרים המפורטים, למוסד המורכב למשפט יש נושא אחד.

מתחת לחוק

כל מוסדות המשפט מורכבים מתת-ענפים שונים. מערכת זו היא חוליה בינונית בין הענף לבין המכון:

  • זכות יוצרים, זכויות יוצרים שייכות לחוק האזרחי;
  • מסים - תת-המגזר הפיננסי;
  • והעירייה שייכת ליחסים משפטיים מנהליים.

תת-מגזר הוא המצרף הגדול ביותרמוסדות המסדירים מספר תחומים של יחסים חברתיים הומוגניים. במסגרת החוקה, אנו יכולים להבחין בין החוק הפרלמנטרי, הבחירות, הנשיאות, וכן הלאה. יש לציין כי בניגוד למכון, מושג זה אינו חובה, למשל, בדיני המקרקעין, אין תת-מוסדות.

חשיבותם של מוסדות משפטיים, תעשיות, תת-מגזרים מצטמצמת לעובדה שמרכיבים אלה קובעים את המהות של כל חוק, כמו גם את גבולות פעולתו.

</ p>