בלי החברה וחבריה, רביםמרכיבים של החיים המודרניים, כולל המדע. רק בחברה של מדענים נוצרת מערכת של ערכים, נורמות ומסורות, שתולדותיה סובלות כבר יותר מ -2000 שנה. המדע כמסגרת חברתית הוא התגלמות יחסי הגומלין המגוונים ביותר המתעוררים בין חברי הקהילה המדעית לבין אנשים אחרים. הם עברו שינויים שונים בתקופות שונות, שכן הקשר של החברה למדע היה תמיד משתנה.

והמדע עצמו כמוסד חברתיבכפוף לשינויים התלויים בתנאי קיומה. תן לנו לקחת את מספר המדענים. אם אסכולות פילוסופיות יווניות עתיקות, הם יכולים להיות רשומים על ידי שם, אבל עכשיו הצבא מורכב יותר מחמישה מיליון הקהילה הבינלאומית מאורגן באופן מקצועי. כיום, המדע כתופעה חברתית הוא תחום רב עוצמה של ייצור ידע, המסוגל לייצר מהפכה במוחם. יש לה בסיס חומר רב עוצמה התשתית התפתחה ואת ערוצי התקשורת.

מדע כמוסד חברתי רואה את מטרתוהמינוי בהפקת הידע והפצתו בחברה. כדי לעשות זאת, מדענים לפתח כלי מחקר, לבוא עם טכניקות חדשות להצטרף לשורותיהם עם אנשים חדשים המעוניינים במשימה החברתית שלהם.

המדע המודרני כמרחב של תרבות מייצגכדור של פעילות משותפת של איגודים יצירתי, שבתוכה העבודה היא לא רק מומחים מוכשרים בחלק מתחומי התמחות בפרט של פעילויות מחקר, אלא גם את האנשים, אשר מכוונים הגשמה עצמית מילוי תפקידם בדרגה הגבוהה ביותר של מחויבות. עבודה שגרתית באזור זה קשורה למאמצים יצירתיים. מדען, החיים מחייבים כל הזמן אישור על כישוריו, בכפוף למבחנים שונים את רמת המקצועיות שלו. חברה והמדינה, אשר המדע כמוסד חברתי מוערך מאוד, זה מגרה את הפעילות של הגדלת שכרם של חברי הקהילה המדעית, להרשות להם כותרים שונים, פרסים ותארים.

מדע כמו תופעה חברתית שמקורהמערב אירופה יחד עם המהפכה התעשייתית, שהפכה להיות הסיבה להופעת היחסים הקפיטליסטיים. חלוקת העבודה איפשרה לא רק להגדיל את הכלכלה, אלא גם לפרקטיקה נפרדת מהתיאוריה. וארגונים מדעיים החלו להתאחד בתחום נפרד, המשרתים את הצרכים של שיפור הרווחה הציבורית. ובתפקיד גדול זה שיחק החינוך כשיטה של ​​הכרת הדור הצעיר עם הישגים מדעיים.

המדע כמרחב התרבות הוא שלוהמרכיב החשוב ביותר השונה מסוגי פעילות אחרים בכך שתוצאתו אינה קבועה מראש. הידע מופק, לא מסופק בצורת גמור, כמו, למשל, זה קורה באמנות. עם זאת, אי אפשר להתנגד לשאר חלקי התרבות למדע, משום שלידע אובייקטיבי, כמו לאמנות, יש הכללה הגיונית של התהליכים המתרחשים.

סימנים למדע כמוסד חברתי בהעולם של היום נתון למיסוד גדול עוד יותר. הם חודרים לתפוקה, לתחום הפוליטי, מקיימים אינטראקציה הדוקה עם הפעילות הניהולית של היחיד. לקראת התפתחות המשק והטכנולוגיה, התחום המדעי הפך מזה זמן רב לתעשייה מובילה, ולעתים קרובות היא מסמנת מראש את מהלך האירועים. היא עומדת בפני בעיה אנושית גדולה, שצריכה להפוך תגליות מדעיות לאנושות.

</ p>