פילוסופיה של המדע והטכנולוגיה היאניתוח של הבסיס המתודולוגי והתיאורטי-קוגניטיבי של הידע המדעי והטכני המודרני. המדע המודרני עומד כיום בהיפותזות שונות לחלוטין - הן כהכרה בחוקי העולם האמיתי והן כצורה של יצירתיות וכתוכנית חברתית מיוחדת. לניתוח הפילוסופי של הידע המדעי כיום יש היסטוריה עשירה למדי, והפילוסופיה המודרנית של המדע היא חלק עצמאי עצמאי במערכת הכללית של הידע הפילוסופי.

בפילוסופיה המודרנית, ישנם שניגישה רציונלית לניתוח הידע המדעי: חברתי-תרבותי-לוגי-אפיסטמולוגי. תשומת לב מיוחדת מוקדשת כאן לספציפיות של הפילוסופיה של הטכנולוגיה ויחסיה עם הפילוסופיה של המדע, המטרה העיקרית של תוכנית כזו היא כי לאחר יישומה, המבקש הופך למדען אמיתי אשר יכול לנהל באופן עצמאי מחקר והוראה בתחומי הפילוסופיה של הטכנולוגיה והמדע .

העולם המודרני מציע מגוון רחב של ידעבאזורים הספציפיים ביותר, הפילוסופיה של המדע והטכנולוגיה הופכת לא פחות משמעותית כיום, שכן מספר הדיסציפלינות הטכניות של הפרופיל הצר הופך להיות יותר ויותר בכל שנה. עכשיו הפילוסופיה לא רק את הענפים הטכניים עצמם הופכים מעניינים, אבל גם ההיבטים המגוונים ביותר שלהם להיות נושא מעניין מאוד למחקר. הפילוסופיה של המדע והטכנולוגיה נהיה מאוד פופולרי בגלל החדירה של הטכנולוגיה כמעט לכל תחומי הקיום האנושי.

בנוסף, מדע טבע רביםניסויים הופך כמעט בלתי אפשרי ללא מכשירים טכניים. לפיכך, הפילוסופיה של המדע והטכנולוגיה לומדת את תופעת הטכנולוגיה באופן כללי עם ציפייה לטווח הארוך שלה. מהי טכנולוגיה וכיצד היא משפיעה על חייו של האדם המודרני? כיום, מושג זה נתפס כמערכת של כלים ואמצעי ייצור שנוצרו. למרות שהטכניקה הזאת כבר הופיעה במאות העתיקות, היא תמיד נפלה לתחום הראייה של המדענים כמשמעת אוטונומית, הפילוסופיה הפוסט-מודרנית של המדע מדגימה זאת בבירור.

עם זאת, בתחילת המאה הקודמת היה מסומניםגישה ביקורתית מספיק על ההתקדמות הטכנית הגוברת, תוך התמקדות בהיבטים השליליים שלה. כך או אחרת, אבל עם הזמן, הטכנולוגיה הפכה את הנושא של מחקר מיוחד וניתוח זהיר. כמו כן, מתפתח בסיס שלם של מחקר בסיסי (תיאוריה טכנית) במדעי הטכנולוגיה, המוביל להתמחות צרה בתחומי טכנולוגיה מסוימים ולפיתוח פעילויות הנדסיות. יש אינטראקציה בין פעילויות מדעיות והנדסיות, בדיוק כמו הפילוסופיה של המדע והטכנולוגיה אינטראקציה.

ספרות מודרנית מזהה מספר תחומים לטיפול בבעיית היחסים בין המדע והטכנולוגיה:

  1. בהקשר זה, הטכנולוגיה מטופלת כמדע יישומי.
  2. התהליכים הבסיסיים של התפתחות הטכנולוגיה והמדע נתפסים כתהליכים מתואמים עצמאיים.
  3. המדע מתפתח עם אוריינטציה לקראת התקדמות טכנולוגית.
  4. הטכנולוגיה של המדע היא תמיד ובכל דבר טמון טכניקות של חיי היומיום.
  5. עד סוף המאה התשע-עשרה לא היה שום יישום של ידע מדעי בפרקטיקה הטכנית, אך הוא אופייני למחקר מדעי וטכני מודרני.

לעתים קרובות, המדע הטכני מבולבל עם יישומימדעי הטבע, אבל בתנאים המודרניים זה לא לגמרי נכון. המדעים הטכניים הם סדרה מיוחדת של דיסציפלינות מדעיות וטכניות, הם נבדלים במידה ניכרת מן המדעים הטבעיים, אך בכל זאת יש איזשהו קשר בלתי נראה ביניהם. הפילוסופיה של המדע והטכנולוגיה מאפשרת לנו להבין שאין טעם להבין אילו מדעים חשובים וחשובים יותר, במיוחד משום שלא ברור לחלוטין מה צריך לקחת כנקודת התייחסות.

</ p>