המעגל עצמו הוא המקורפאזלים, כמו גם פתרונות יוצאי דופן שלהם. נתון זה משמש כסמל הנפוץ ביותר של הנצח. לעתים קרובות המעגל מתנגד לריבוע. הדימוי של הגלגל והתנועה לאורך המעגל קשורים קשר הדוק עם המעגל. בתהליך זה, המוחות הגדולים של האנושות לא רק ראו את יישום חוקי המכניקה, אלא תחושה פילוסופית של חזרה מתמדת אל עצמו.

בזמנים טרום-נוצריים עם המעגל המשויךסימן השמש. כמה הוגים ראו במעגל את התגלמותו של קו אינסופי, ותנועת נקודה לאורך מעגל היתה תהליך נצחי. אסטרולוגיה במעגל ראתה את השלט היוצר את קו גלגל המזלות. אורובורוס הוא נחש, הנושך את עצמו בזנב, האם אין זה סמל נוסף המציין תנועה לאורך ההיקף? מתמטיקאים ואמנים מצאו משמעות נסתרת בדמות גיאומטרית זו, ופיסיקאים, שבחנו את התנועה לאורך ההיקף, יצרו פלטפורמה תיאורטית רבת עוצמה להסברתה על-פי חוקי המנגנון התקניים. למעשה, תנועה קמורה היא התופעה הנפוצה ביותר. תנועה של הגוף לאורך ההיקף היא מקרה מסוים, אידיאלי של תהליך זה רב.

בהתחשב מסלול מסלול curvilinearאפשר לייצג אותו כאוסף קשתות מעגלים של רדיוסים שונים. לפיכך, בדומה לתנועה לאורך ההיקף, גם בתנועת הסיבוב יש האצה. תנועה תמיד מתרחשת תחת השפעת כוח, עם שינוי מתמיד בכיוון של וקטור המהירות. התנאי העיקרי לתנועה curvilinear היא כי וקטור המהירות של הגוף ואת הכוח הפועל על זה נוטים להיות מכוונים לאורך השורות הצטלבות. בניגוד לתנועה המכוננת, לכוונני הכוח והמהירות יש כיוון אחד.

אם ניקח בחשבון אפילו תנועה אחידה של הגוףעל מעגל, ניתן להבחין בין המאפיינים הבסיסיים שלה ותכונות. ראשית, זוהי דוגמה של תנועה curvilinear עם מודול מהירות קבועה. שנית, אל תשכח כי אנו עוסקים האצה, אשר מעורר שינוי מתמיד של הכיוון. סוג זה של תאוצה נקרא "centripetal". על פי ההגדרה הקלאסית, עם תאוצה זו הגוף נע לאורך ההיקף במהירות קבועה במודולוס, והאצה זו מכוונת לאורך רדיוס המעגל לכיוון המרכז.

באשר וקטור מהירות, הנה אנחנואנו עוסקים בכמות המכוונת לאורך מסלול משיק לתוואי. במקרה של תנועה מעגלית בין וקטור המהירות לבין וקטור ההאצה, הזווית היא תשעים מעלות. מדידת המהירות של גוף הנעים במעגל, השתמש בערך הסטנדרטי, שהוא היחס בין המרחק המתמשך לזמן. עם גישה זו, המרחק נסע הוא לא יותר מאשר אורך קשת. אתה יכול גם להשתמש זווית זוויתית. במקרה זה, אפשר לקחת מידה מידה של הזווית שבה הגוף יעבור במשך תקופה מסוימת של זמן, אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי ברדיאנים, או ביחס אורך קשת כדי רדיוס.

אם ניקח בחשבון את הקביעות של מהירות זוויתית בתנועה מעגלית של הגוף, כדאי לשקול כמה משתנים נוספים המאפיינים את התהליך הזה. תדירות זו ותקופתה, בהיותן סגורות כמויות, התדירות תמיד פרופורציונלית ביחס לתקופה. במקרה זה, התקופה היא הזמן שבו הגוף מבצע מהפכה מלאה, ואת התדירות היא מספר המהפכות ליחידת זמן יחידה.

המחקר של התנועה של הגוף במעגל יש ענקמשמעות מעשית. תכנון מכונות ומנגנונים שונים אינו אפשרי ללא ביצוע חישובים מדויקים. ורק בזכות חוקי המכניקה ניתן לבצע חישוב מדויק למדי של פירים, גלגלים, גלגלי תנופה ועוד אלמנטים ומכונות מודרניות.

</ p>