קונקטורה השוק הוא מחיר, סחורה,את המצב הכלכלי במשק הלאומי או במשק בכללותו ברגע נתון. בנוסף, מונח זה משמעו גורמים עיקריים כלכליים וחברתיים, המשפיעים על התפתחות הענף הראשוני ועל עמדת השחקנים בשוק.

תכונות עיקריות

תנאי השוק הם:
לכן, מצב השוק הואיחסים דינמיים של הביקוש לאספקה, לידי ביטוי במספר ובטווח של סחורות ושירותים בשוק. יתר על כן, יחס כזה ניתן להעריך הן בתוך הכלכלה כולה בכללותה, וכן במגזרים תעשייתיים מסוימים (קטעי שוק). במקרה זה, מצב השוק הוא גם הגדרה עצמית של תמחור מדיניות המינוח של השחקנים העיקריים המציעים את מוצריהם. לכן, למשל, הצמיחה / הירידה במחירי עבור סחורות מסוימות יכול להיות מופעלות כגורמים של הדינמיקה המקביל ואת המבנה של היצע וביקוש, ואת המצב בתעשייה כולה או את ההשפעה של אינדיקטורים חיצוניים. חשוב גם כי מצב השוק בענף מסוים לא יכול להיחשב בנפרד מהמצב בתחומים הקשורים. מרחב השוק מאופיין בתלות הדדית אינטגראלית של גורמים שונים המשפיעים באופן ישיר או עקיף על פעולותיהם של השחקנים המרכיבים את המבנה ועל פעילותם של קונים רגילים.

ניתוח

קונקטורה השוק הוא גם "טבעי"אינדיקטור אנליטית של מצב העניינים בתעשייה, קטע של שטח השוק. לכן, בהערכת המאפיינים של הרבייה הכלכלית, הוא קודם כל יש צורך לחשב אינדיקטורים כגון הרוויה ואת יכולת השוק, השתתפות המניות של ארגונים מובילים, כמות החומר, משאבים טכניים ופיננסיים המעורבים. לאחר מכן, בהתבסס על הנתונים שהתקבלו, אנו יכולים לראות כיצד גורמים אלו השפיעו על מדיניות המחירים ועל הדינמיקה של הביקושים. בכל מקרה, תיקון המצב בשוק - אם יש צורך כזה - תלוי בפעולות האמיתיות של כל השחקנים המעוניינים, כולל המדינה כמפקח העיקרי של הנורמות המשפטיות שנקבעו על מנת להסדיר את הסביבה התחרותית.

גורמי הקשר בשוק
גורמי תנאי השוק

בין היתר:

  • דינמיקה של היצע וביקוש.
  • מבנה האספקה ​​והביקוש.
  • מיקום השוק של השחקנים.
  • מבנה ודינמיקה של המסחר.
  • מפרט אזורי של היצע וביקוש.
  • מפרט אזורי של בסיס חומרי גלם.
  • אינדיקטורים למגמה, תכונות "אופנה" עבור סחורות ושירותים.
  • ספציפיות של הפעילות העסקית.

חיזוי תנאי השוק

חיזוי תנאי השוק

כפי שאתם יודעים, תחזיות הן דבר חסר-תודה, אבלעבור העסק הוא חיוני. לפחות, יש צורך לבצע תוכניות לאחר אסטרטגיית הפיתוח של השנים הקרובות מתואר בבירור. ואז נוכל לדבר על הכמויות ועל למכירה המיידית ופוטנציאל של סחורות, ואת העלויות לייצור חומר גלם וקו מינוח, ועל סכום ההשקעה בטכנולוגיה, וכן הלאה .. בקיצור, לבנות את העבודה היומיומית של השוק שלה.

</ p>