כפי שאתה יודע, ההשקעות הן נפרדותכלכלי, התמקדה בהרחבת הייצור. ראוי לציין כי הם במידה רבה מסוגלים להשפיע על האינדיקטורים המקרו כלכלתה, במיוחד עם צורות של כלכלת השוק. היבט חשוב בהתפתחות הכלכלה של כל מדינה יכול ללא ספק להיחשב פעילות השקעה, אשר יש מאפיינים משלה במדינות שונות, אלא גם מספר מסוים של כללי, סדירות חשוב.

ההשפעה של המשבר על ההשקעה ברוסיה

זה לא סוד לאף אחדשפעת המשבר העולמי, הכי לרעה על פרויקטים להשקעה במדינה שלנו, הוא על המיקרו סולם מאקרו, יתר על כן, ניתן לומר כי המימון של פרויקטים רבים במשך זמן מה, זה הכל היה קפוא. כפתרון חלופי של חשש כזה יכול להיחשב לאפשרות של שינוי המבנה של דבר כגון אסטרטגיית השקעה גלובלית של המדינה. מטבע דברים, כל זה צריך להיות מכוון לשינוי יחסה הבסיסי בין הקרנות שנקראו צריכה וצבירה בסולם של ההכנסה הלאומית הכוללת.

עובדה מעניינת היא, על פיחישובים סטטיסטיים בארץ יש עלייה בשיעור הצטברות, למעשה, וזה מה כל אסטרטגיית ההשקעה של המדינה מכוונת. אבל השקפה זו מנקודת מבט מעשית היא בהחלט לא נכונה. הסיבה לכך היא עבודה של ארגונים רבים, כמו שאומרים, במחסן. לפיכך, הצבירה לוקחת בחשבון. בפועל, יש ירידה בצריכה ובייצור. כדאי להבין שהרווחה המוחשית של העם יכולה להיות מושגת אך ורק על ידי הגדלת ההכנסה הלאומית. כתוצאה מכך, יש צורך להבטיח את הצמיחה של ההכנסה הלאומית באמצעות עלייה בהדרגה יעילות הייצור. לכן, אסטרטגיית ההשקעה הבסיסית של רוסיה צריכה להיות ממוקדת בחיזוק היעילות של המשק כדי להגדיל את החיסכון הייצור במונחים ריאליים. במקביל, קרן הצבירה, המהווה חלק מההכנסה הלאומית הכוללת, חייבת להתאזן ברמה שהמשק עצמו מסוגל לשלוט בה, אך תוך שמירה על הפוטנציאל המדעי והטכני של התפתחות המדינה.

התפלגות ההשקעות לפי ענפי כלכלה

כמו ניתוח של מה התפתח בפועלהמצב במדינה, רוב ההשקעות הנכנסות מכוונים לתעשייה. עם זאת, אסטרטגיית ההשקעה מסיבה כלשהי אינה מתמקדת בפיתוח של החקלאות בענף הבנייה. ברור כי לנוכח תזרימי ההשקעות בירידה, העדיפות היא פיתוח של ענפי המשק, עם תשואה מרבית על ההון. חשוב לזכור כי כל הסניפים, אפילו מבטיחים מבחינת השקעת הון, יש תת-מגזרים שלה, אשר, בתורו, יכול להיות מסווג אלו אשר עשויים לכלול מדיניות השקעה של המדינה, ולכן, חסרי תקווה במשבר כיוונים. מסיבה זו, אסטרטגיית ההשקעה של רוסיה לא צריך להיות מבוססת על בסיס סקטוריאלי שנקרא, מאז גישה כזו היא השתקפות של המראה היא לא היעילה ביותר, כפי הנוהג של כלכלה תעשייתית. זה צריך להתמקד בפיתוח של יחסי שוק, לקדם ולסבסד יוזמה פרטית, במיוחד בייצור של עושר אמיתי.

</ p>