מגמה היא כיוון, נטייה של התפתחותכל תהליך או תופעה. מונח זה מיושם בתחומי פעילות שונים ותחומי ידע: אופנה, כלכלה, שיווק, שוק המט"ח ועוד.

מגמה זו
בשיווק, המגמה היא לב למגמהמומחה בר קיימא בזמן. מונח זה כאן הוא יותר כמו אנלוגי של המגמה מילה. המגמה היא כיוון מסוים בשינויים של אינדיקטורים שונים: עלות שכר או שיווק מסחרי של נפח השוק, מספר הביקורים וכו 'המגמה נקבעת על ידי עיבוד נתונים סטטיסטיים על אינדיקטור כלשהו. הוא יכול לעלות, או לירידה.

במשק, המגמה היא מסוימתאוריינטציה של שינויים אינדיקטורים כלכליים, אשר הוקמו באמצעות ניתוח ועיבוד נתונים. בעזרת כיוון זה לקבוע את הנטייה לירידה כלכלית או לצמיחה. מגמה מובנת גם כעקומת חישוב ניתנת לזיהוי של השינוי בערך המדד הכלכלי. הוא נבנה על ידי עיבוד סטטיסטי מתמטי של מידע.

מגמה אופנה

מגמה באופנה משמשת בהקשר של המונח"נטייה". בענף האופנה, המגמה מייצגת מגמה בסגנון העיצוב של בגדים או אביזרים אחרים. מגמה תמיד מתאים למגמות האופנה ונהנה הביקוש הצרכן גדול מאוד. מגמות אופנה נוצרות בעזרת דעת הקהל, באופן פעיל "להירגע" התקשורת ולשקף את הרעיון של החברה על אורח החיים.

במט"ח, מגמה היא אחד המושגים המרכזייםניתוח טכני, המאפיין מגמה מסוימת בשוק. זה מובן ככיוון שבו השוק נע, או את תנודות המחירים בטווח מסוים. המחירים יכולים ליפול, לגדול או להיות ניטרלי. על בסיס זה, להבחין בין סוגים שונים של מגמות:

  • "דובית" או יורד - המחיר נוטה ליפול, ואת המחירים המקסימליים מופחתים.
  • "שורי" או עולה - המחיר נוטה לעלות, ואת רמות נמוכות יותר של מחירים לעלות.
  • מגמה בצד או תנודות במחיר הדירה מתרחשות באותו טווח.

מגמה צדדית

עם מגמת ירידה, יש צורך למכורמטבע, עם מגמה עולה - לקנות (כדי למכור אותו בעתיד), ובמקרה של מגמה לרוחב - מומלץ לא לבצע פעולות בשוק בכלל.

על פי תקופת התוקף, המגמות הן:

  • ראשוני - משך מ שנה אחת לשנתיים. עבור משקיעים גדולים, מגמה זו היא בעלת חשיבות רבה.
  • טווח בינוני - משך בין חודש לשישה חודשים. יכול ללכת בכיוון כי הוא הפוך למגמה העיקרית.
  • לטווח קצר - משך בין שבוע לחודש. יכול ללכת בכיוון הפוכה למגמה לטווח הבינוני. מין זה רגיש מאוד לאירועים אקראיים, פחות מקובל לניתוח טכני ומעניין את השחקנים הפרטיים.

ככל שהמשך המגמה קצר יותרקשה יותר לחזות את הכיוון שלו, כמו גם את הרגע שבו הוא ישתנה. בשוק המט"ח, כיוון המגמה הוא אינדיקטור חשוב ביותר.

</ p>