מאז 2007, רוסיה יש מערכת תמיכה,אשר מיועד למשפחות בהן מגדלים 2 ילדים או יותר. המטרה העיקרית של ההון המשפחתי של האם היא לשפר את חייו של בעליה. הכספים ניתן להוציא על שיפור תנאי הדיור, לשלם עבור חינוך של ילדים או הקמת פנסיה של אמא.

- הלוואה ליולדות

התוכנית עובדת כבר 10 שנים, אך עד כהרבים אינם מבינים את עקרונות השימוש בו. עכשיו אתה יכול לקבל הלוואה עבור הון הלידה. העדויות מעידות כי אם אתה יודע את כל הדקויות של הליך זה, לא יהיו קשיים. הלוואות מבוצעים לבנייה או שחזור של מתקני מגורים, כמו גם עבור הרכישה שלהם. עכשיו יש הזדמנות להוציא משכנתא בריבית חיובית.

הרעיון של

רבים עושים הלוואה להון לידהבמזומן. זוהי עסקה פיננסית, שבה הבנק מספק סכומים ספציפיים למשפחה. הון לידה משמש כדי לשלם את ההלוואה או לסגור חוב.

העברת כספים ממוסד פיננסי להמקבל מפוקח על ידי קרן הפנסיה. הוא גם מאשר יישומים. אם הקרן אפשרה להעביר כספים כדי לשלם את ההלוואה, אז אתה צריך לבחור את הבנק הנכון ולארגן עסקה.

סוגי הלוואות

תוכנית המדינה לקבלתבירת האם, שאומצה במטרה לסייע למשפחות שבהן נולד הילד השני. המדינה מספקת רשימה של הנחיות לקבלתו. חשוב להנפיק הלוואה ממוקד, אשר כוללת פירוט בהסכם ההלוואה עצמה את הכיוון של שימוש בכספים. יש להגיש דו"חות לרשויות להגנה סוציאלית.

- הלוואה להלוואה ליולדות

הלוואה ניתן להשיג כדי לשפר את תנאי הדיור. ניתן להשתמש בה ב:

 • קבלת משכנתא.
 • השתתפות בעלות משותפת.
 • בנייה של דיור עצמאי.

על פי החוק, הוא רשאי לשלם עם כסף מהון ההורה של המשכנתא, אשר מונפקת לפני לידתו של הילד השני. ואין זה משנה למי ניתנה ההלוואה: האם או האב. המדינה לא קבעה הגבלות כלשהן בנושא זה.

חוקיות העסקה

קרן הפנסיה מפקחת האםשלטון החוק, במסגרתו ניתן לגבות הלוואה להון לידה. המשוב מאשש את הצורך בעסקה לגיטימית, שכן הפרות בתחום זה נענשו בחומרה. הזיכויים מונפקים לאחר שהבקשה אושרה על ידי קרן הפנסיה. רק אז תהיה העסקה חוקית.

הלוואה לדיור הון לידה

סירוב בתשלום כספים יכול להיות קשור מהסיבות הבאות:

 • מילוי של יישום שגוי.
 • טעויות בתיעוד או במסמכים בלתי חוקיים.
 • יישום לא ייעודי של ההלוואה.

השתמש ההלוואה בהחלט בהתאם להוראות. וזה אושר על ידי מסמכים רשמיים.

מקרים של כישלון

למרות אישור נדרש מן הפנסיהשל הקרן, עם זאת הבנקים גם העלו את התנאים. רק אם הם נצפו, אתה יכול לקבל הלוואה להון לידה. הביקורות מאשרות שזה לא יעבוד במקרים הבאים:

 • אין הכנסה יציבה.
 • אין שכר רשמי.
 • ישנם קשיים עם תשלום של הלוואות קודמות.

קרן הפנסיה בוחנת את הבקשה למשך 2-3 חודשים. אם אתה בונה את הדיור שלך, אז אתה צריך להגיש מסמכים לפני עונת הבנייה מתחילה. ההליך לקבלת כספים הוא מסובך למדי, אבל לקוחות מסופקים עם תנאי תשלום ארוכים ושיעורים נמוכים. חלק מהבנקים מציעים תנאים מיוחדים ותוכניות מועדפות למשפחות גדולות. על אותם יש הזדמנות להנפיק משכנתא רווחית.

תנאים

הלוואה נקראת מקבל את הכסף שאתה צריךלחזור עם ריבית. אשראי ניתנים רק על ידי הבנקים, והלוואות מונפקות על ידי מוסדות פיננסיים, יחידים, המדינה. זה ההבדל של השירותים. תחת איזה תנאים היא הלוואה עבור הון הלידה נמשך? העדויות עולה כי אתה צריך להוציא כסף כדי להגדיל את מטר מרובע של דיור או אובייקט שנרכש.

הלוואה להון לידה בבנק חיסכון

ההלוואה ניתן להנפיק מוקדם יותר, אבל עםהלידה של הילד השני צריך להיות משולם על ידי החוב בעזרת ההון ההורה. אם הבית ייבנה באופן עצמאי או משוחזר, אז הכספים הדרושים יתקבלו ב PF 3 שנים לאחר לידתם של 2 ילדים. הלוואה היעד עבור הון הלידה מונפקת על בסיס הנורמות של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית. האישור מאפשר לך לשלם את הסכום העיקרי וריבית. ההליך מתבצע בשיטה שלא במזומן: קרן הפנסיה מעבירה את כספי הארגון המנפיק את ההלוואה.

ביצוע הלוואה לפני גיל שלושה ילדים

על פי החוק, להוציא הלוואה לדיור עבור האםהון יכול להיות לאחר ביצוע לילד השני של 3 שנים. אבל במקרה זה יש דרך החוצה, כאשר אתה יכול להשתמש בכספים לאחר קבלת האישור. אם הכסף הוא בילה לקנות דיור, עדיף לבחור המשכנתאות.

ללוות הון לידה

כאמור, לפני כשנתיים היהאמץ הצעת חוק על פיה ניתן להשתמש בכסף עבור בירת ההורה להם משכנתא, כמו גם להעביר את התשלום הראשון לאחר הילד השני. אם אתם עושים קרנות אלה, היא מפחיתה את מסגרת הזמן לחישוב החוב. אפשרות זו הופכת את החיים לקלים יותר עבור משפחות שלא פתר את בעיית הדיור.

הון לידה מאפשר לך לסגור את הראשיחלק מהחוב וריבית. אם יש עיכוב, קנסות, עונשים, הם יצטרכו לשלם עבור עצמאי. מן הכספים שנקבעו בחוק, ניתן לשלם עבור ההלוואה לדיור הון הלידה, כמו גם מצידה. כמות מסוימת ניתן להשאיר, כפי שהוא צמוד מדי שנה.

בנייה ותיקון של בתי מגורים

הלוואה ממוקדת להון לידהשחזור של הבית, אשר כבר רכוש. אבל יש צורך לעצב כראוי עבודות אלה. כאשר הם מיושמים, הם חייבים להיות מתועדים. עבודות התיקון כוללות גידול באזור המגורים של הבניין.

- הלוואה ליולדות

מתברר כי הכספים לא ניתן להוציאעל החלפת חלונות, אינסטלציה, הרצפה, טפט. השימוש במימון יכול להיות לאחר ביצוע של 2 ילדים 3 שנים. אבל העבודה יכולה להיעשות מוקדם יותר. יש לתאם את הפעולות עם היחידה לאשפוז ולאשר את כל ההוצאות באופן תיעודי, וממלאת 3 שנים לילד מקבל פיצוי.

הגבלות

לפני לקיחת הלוואה תחת ההון ההורה, אתה צריך להכיר את המגבלות. ברישומה יש צורך למלא מספר דרישות PF:

 • הרכוש הנרכש חייב להיות רכושם של כל הילדים וההורים בחלקים שווים.
 • ניתן לשלם את החוב שהונפקו לפני קבלת התעודה.
 • אתה לא יכול לשלם חובות מארגונים microfinance.
 • על אף שהאישור ניתן לאם, לאביו ולמי שאימץ את הילדים יש זכות להשתמש בו.

ביצוע הלוואה ב Sberbank

הנפיקה הלוואה להון לידה בבנק החיסכון. הליך זה כולל את התכונות הבאות:

 • הבנק חייב להבטיח כי הלקוח משלם את החוב. לכן, יש צורך להכין אישור של כושר הפירעון.
 • הסכום שסופק על ידי הבנק, כמו גם את האמצעים לתעודה עם הכנסות המשפחה מסוכמים.
 • במהלך 6 החודשים הבאים, אתה צריך להגיש בקשה עם ה- FIU על העברת כספים לשלם את המשכנתא. זה חייב להיעשות מהר ככל האפשר, שכן הריבית מועברת מסכום זה.

הלוואות כאלה מוצעות גם בבנקים אחרים. התנאים בכל מוסד עשויים להיות שונים במקצת, אך ההליך כולו דומה. אם הלקוחות עומדים בכל הדרישות, אז הם אושרו להלוואות.

מסמכים דרושים

כדי להפוך הלוואה תחת ההון היולד - חיסכון הבנק או מוסד אחר, -The צורך לאסוף כמה מסמכים. הרשימה כוללת:

 • תעודה.
 • דרכונים של בני זוג.
 • תעודת נישואין.
 • סנילס.
 • הסכם הלוואה.
 • הפניות מהבנק.
 • בקשה לתשלום הלוואה.
 • תעודת בעלות.
 • אישור העברת כספים בשיטה שלא במזומן.

נטילת הלוואה דחופה להון לידה,משפחה צעירה רוכשת דיור נוח משלהם. לפני ההרשמה, יש צורך להכיר את תנאי ההלוואה, כך מאוחר יותר אין קשיים. מומלץ לבדוק את התוכניות של כמה בנקים, ולאחר מכן לבחור את המתאים ביותר.

- הלוואה מתממשת

לפני העברת האישור, אתה צריךלהחליט לאיזה כדור יש צורך. אחרי הכל, בנוסף לשיפור תנאי החיים, התוכנית מיועדת למטרות אחרות. יש לזכור כי הסכום גדל מדי שנה. הכסף הזה הוא השקעה מצוינת בעתיד.

</ p>