המאפיין העיקרי של משכנתא הוא- מתן בטחונות. לפיכך, המונח "משכנתא" מתייחס הלוואה שהונפקו על ביטחון רכוש. סוג זה של הלוואה קובע את צורת המשכנתא שבה הנכס המשועבד נשאר רכוש הלווה. עם זאת, במקרה של הלווה שלא מילא את חובתו לנושה, הנושה הופך לבעלים המלא של המשכון, תוך שימוש בזכותו לקבל שביעות רצון על חשבון מכירת הנכס.

- רישום משכנתא
יצוין כי לא תמיד המשכנתא מונפקת תחתשעבוד של הנכס של הלווה עצמו, במקרים מסוימים זה עשוי להיות משכנתא שבה הרכוש הנרכש ישתתף כבטוחה. רישום במקרה זה מתרחשת בעת רכישת הנכס המפורט בחוזה. זה כולל:

• מגרש, למעט המגרשים המפורטים בסעיף 63 לחוק הפדרלי;

• נדל"ן המשמש בעסקים;

• מגורים או חלקים של בנייני מגורים ודירות;

• מוסכים, בתי גינון, וילות וכל מבנה אחר בעל ערך לצרכן.

ללא משכנתא ללא ריבית

כמה נושאים של הפדרציה הרוסיתלספק הזדמנות להשיג סוג אחר של משכנתא. זוהי משכנתא ללא ריבית שניתנה לעובדי המגזר הציבורי, הזקוקים לתנאי דיור טובים יותר. יש גם אפשרות לקבל משכנתא כזו למשפחות עם ילדים רבים. למשפחות עם ילדים רבים ניתן לכלול את המשפחות עם שלושה ילדים או יותר. כמה משפחות צעירות יכול גם ליהנות קבלת משכנתא ללא ריבית.

לעתים קרובות רוב האנשים יש שאלהעל מה שנדרש עבור משכנתא. כל בנק, לפני מתן פסק דין בהשגת משכנתא, אוסף ובודק את המסמכים שהוגשו על ידי הלווה. חובה - דרכון, דוח הכנסה, מאושר על ידי המעסיק, קוד זיהוי. הלווה יתבקש למלא את הבקשה של המדגם המקובל, אשר ייבדק על ידי הבנק תוך זמן מסוים. במקרה של תוצאה חיובית, הלווה רוכש הנדל"ן. למרות העובדה כי הרכוש שנרכש הופך את רכושו של הלווה, הוא הופך למשכנתא של משכנתא.

מה שאתה צריך עבור משכנתא
חבילת השירותים של ארגונים בנקאיים רבים כוללת שירות כזה: רישום מדינה של משכנתא, משכנתא וחוזה מכירה.

כל עסקה שנעשתה עם נדל"ן,כפוף לרישום חובה. זה כרוך הקלטה של ​​רשומה מתאימה במרשם המדינה המאוחדת. על מנת לרשום את המשכנתא, אתה צריך להכין את המסמכים הבאים:

• עותק המקורי של הסכם המשכנתא;

• יש גם לספק מסמכים שנקבעו על ידי הסכם המשכנתא;

• מסמך המאשר את התשלום חובה המדינה.

החבילה שנאספה של מסמכים והצהרות,שנכתב על ידי הממשכן והמתמחה, מוגשות לרשויות המתאימות על מנת שהליך הרישום של המשכנתא יושלם עם כניסתו של רישום הרישום במרשם. רישום משכנתא לוקח חודש מיום הבקשה. כלומר, לא תצטרך לחכות זמן רב. אם לא יימצאו שגיאות, נוכל להניח כי רישום המשכנתא הושלמה.

</ p>