כמו כל מדינה על הבמה העולמית, רוסיהמעוניינת למשוך השקעות של משקיעים זרים בצורה של כספים או משאבים חומריים, את הטכנולוגיה העדכנית ביותר ואת הידע, בנוסף, ניסיון בניהול. בעקבות זאת, הרגולציה המשפטית של השקעות זרות נועדה להבטיח את יציבותם של תנאי הפעילות של משקיעים זרים על מנת לעמוד באתגרים של התבוננות הנורמות המשפטיות הבינלאומיות של החוק והנוהג בזירה הבינלאומית בתחום שיתוף הפעולה ההשקעה.

יצוין כי השקעות זרותניתן לזהות השקעות של הון זר באובייקטים עסקיים על שטח של הפדרציה הרוסית, כולל משיכה של השקעות זרות ישירות. חשוב לציין כי המשטר המשפטי להשקעות זרות מניח כי השקעות ישירות מתבצעות באמצעות הון מהסוג הבא. זהו רכישה על ידי משקיע זר של לפחות עשרה אחוזים של המניה בהון המניות של ישויות משפטיות, ההשקעה בקרנות של סניף של גוף זר זר זר שהוקם על שטח של הפדרציה הרוסית. בנוסף, הרגולציה המשפטית של השקעות זרות מרמז על יישום במרחב המשפטי של המדינה שלנו על ידי משקיע זר כמו מחכיר של חכירה של רכוש קבוע בעל ערך מכס של לפחות מיליון רובל. הטעמים המשפטיים לפעילות השקעה מצביעים על כך שהמטרה העיקרית של השקעה ישירה היא להשיג משקיע בעל השליטה האפקטיבית ביותר בניהול ארגון מסוג מסחרי בהשקעות זרות.

רגולציה משפטית של השקעות זרותמצביע ישירות על כך שהמשיכה של ההון מושגת בתצורה של כסף, מניות או זכויות קניין, וכן זכויות קניין בלעדיות לתוצאות הפעילות האינטלקטואלית של אדם, בנוסף לשירותים ומידע. יצוין, כי ההסדרה המשפטית של השקעות זרות מיושמת על פי חוק מיוחד, שבמושג "השקעה" אינו כולל את מטרת הפעילות האמורה.

על פי המשמעות הכללית של התופעה הנדונה,אין סיבה להטיל ספק בכך שפעילות זו היא תחום של יחסים משפטיים עסקיים, ולפיכך מתמקדת ברווח. בעקיפין, ניתן לומר על הנורמה של החוק, אשר אינו מכיר בהשקעות זרות כמו היווצרות של נציגות על ידי חברה זרה בחלל של המדינה שלנו או את ההשקעה של הון זר למוסדות דתיים, צדקה ומוסדות אחרים, שכן למוסדות כאלה אין מטרות רווח. קבלת ההכנסות כתוצאה מהשקעה מתממשת בעיקר באמצעות השקעה בארגונים מסחריים, הקמת סניפים של חברות זרות בשטח ארצנו, בנוסף, באמצעות נכס יעיל אחר של איכות כלכלית יתרון בפעילות של ארגונים ומפעלים.

סניף של ישות משפטית זרהשנוצרו בחלל ארצנו, מחויבת לבצע את כל הפעילויות למען הארגון שיצר אותה, המטרה העיקרית, ובלבד שלמטרות היווצרותו ופעילותו של הארגון הראשי יש מטרה מסחרית. כדי להשיג את הזכות לנהל את הפעילות העסקית בתחום המשפטי של המדינה שלנו, סניף של חברה זרה חייב לקבל אישור מן הגוף המוסמך תחת משרד המשפטים של הפדרציה הרוסית. זה קצר על תהליך כזה כמו הבסיס המשפטי לפעילות ההשקעה.

</ p>