סוגי ביקורת - זהו מושג מסועף למדי. עבור מספר קריטריונים, סוגי הביקורת מסווגים לקבוצות נפרדות. המושג וסוגי הביקורת שונים.

ביצוע מ הקשר של המשתמש למידע להקצות סוגים כאלה של ביקורת. חיצוני (בדוק בעזרת מומחה מוזמן), הכולל בדיקות לבקשת נושא המשק ואימות לבקשת חקיקה. המבקר המוזמן עורך ביקורת על פי החוזה עם הלקוח. הייחודיות של בדיקות מסוג זה היא כי רואה החשבון המבקר הוא אדם שאינו מעוניין בתוצאות של בדיקות (לא המייסד, לא בעל המניות, וכו '). מטרת עבודתו לאמת את מהימנותם של הדוחות הכספיים ולקבוע את מצב הפעילות הכלכלית של הישות המבוקרת.

ביקורת פנימית - זהו בדיקה שמבצעתמומחים כפופים של הישות הכלכלית. מבדקים פנימיים נועדו לפתור את הבעיות של ניהול פונקציונלי, הבטחה האפקטיבית של הפיתוח הכלכלי של העסק והסוכנויות הכפופות שלה, כמו גם כדי לסייע לעובדים לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר.

ביצוע מ התייחסות לדרישות החקיקה להקצות סוגים כאלה של ביקורת. כאשר החובה נערכת בהתאם לדרישות ולקריטריונים שנקבעו בחוק. בדיקות חובה מבוצעות עם מחזוריות מסוימת ולפעול במטרה לאשר את חוקיות ביצוע פעולות עסקיות, השתקפות נכונה שלהם חשבונאות. היוזמה (האימות מתבצע רק לבקשת הישות העסקית, בעליה או גוף הפיקוח של גוף עסקי זה). המטרה העיקרית היא לזהות חסרונות בחשבונאות, בדיווח וכו '. לסייע לצוות בהכנה לאימות חובה.

בהתאם חפץ של בדיקות להבחין בין כללי, בנקאי, ביקורת של גופי ביטוח, ביקורת של קרנות החליפין ומוסדות ההשקעה.

בהתאם זמן ישנם סוגים של ביקורת ראשוני, חוזרים (מתואמים) ותפעולית. הראשונית היא מאוד זמן רב וקשה, שכן היא מתבצעת בפעם הראשונה במתקן מסוים.

בהתאם אופי הביקורת להבחין בין מערכת מוכווני, המאשר ביקורת על בסיס הסיכון.

בתיאום מראש הביקורת יכולה להיות מס, ביקורת על דיווח כספי וחשבונאי, מחיר, תפעול וניהול, עמידה בדרישות וביקורת הפעילות הכלכלית.

ביקורת הדיווח החשבונאי - אימות הדיווח עבורהמסקנה על עמידתה בקריטריונים לשמירת רשומות. ציות פירושו בדיקת עמידה בתקנות, בחוקים ובתקנות. זה יכול להתבצע לגבי צוות בעלי המניות. ניהול תפעולי מתבצע על מנת לאמת את תפקודן של היחידות העסקיות על מנת לזהות יעילות ואמינות לצורך ניהול. מטרת המס של הביקורת היא יחסי הארגון עם רשויות המס לגבי תשלום מסים ותשלומים אחרים. המיוחד כולל טכני, איכות הסביבה סוגים אחרים של ביקורת.

סוגי ביקורת וביקורת שירותים מחולקים לא רק בסיסיים, אלא גםמלווה. לרואי החשבון הזכות לספק שירותים קשורים. אלה כוללים שירותים שמתאימים לביקורת: חשבונאות, בקרת אחריות, הערכת מס, ניתוח פיננסי, הערכת פרויקטים להשקעה, בחירת צוותים, סמינרים שונים, מחשוב חשבונאות ועוד. רואי החשבון יכולים גם לספק שירותים שאינם עולים בקנה אחד עם ההתנהגות של המחאות של הלקוח: תחזוקה, שחזור של חשבונאות, הכנת החזרי מס, חשבונאות ודיווח כספי.

</ p>