מהות הניהול האסטרטגימנטלת את הגילוי של גילוי כזה חשובנושאים כאופייני למצבו הנוכחי של המפעל וליצירת כל התנאים להשגת העמדה הרצויה שתהיה מושכת אליו ביותר, לאחר תקופה מסוימת, וכן לקבוע דרכים ואמצעים להשגת עמדה כזו.

בהקשר זה, מנהלים חייבים להבין את הזרםהמצב בארגון לקבל החלטות לגבי לאן לזוז בעתיד. זה דורש בסיס מידע שיכול להבטיח את תהליך קבלת ההחלטות של התוכנית האסטרטגית שיתאים המצב הנוכחי.

מהות הניהול האסטרטגי היא במידה רבהשהוגדר מושג כגון האוריינטציה לעתיד. בהקשר זה, עבור מנהלים חשובים מאוד היא היכולת להגדיר מטרות, כדי שהחברה צריכה לשאוף. יישום האסטרטגיה שנבחרה כולל את ההתאמה של שני השלבים הקודמים. במקביל תפקיד ענק שמלא את המשאבים הזמינים, במיוחד את המבנה הארגוני של מערכת ניהול עסק, מבנה ארגוני, כוח אדם, שעליו להצלחת האסטרטגיה תלויה בהרבה דברים.

תמצית האסטרטגיהההנהלה היא לפנות לתהליכים הבסיסיים המתרחשים בארגון, תוך שימת לב רבה ליכולות החברה לבנות יכולת אסטרטגית משלה.

יחד עם זאת, החלטות אסטרטגיות להתמקד בעתיד, לערבאי וודאות וכרוך במעורבות של משאבים נוספים. הם נועדו לטווח ארוך ואת התוצאות החמורות ביותר. דוגמאות לפתרונות כאלה יכולות להיות שחזור הארגון, הכנסת מוצרים חדשים, טכנולוגיות מתקדמות, שינוי המבנה הארגוני, גישה לשווקים בחו"ל, מיזוג עם ארגונים אחרים,

מהות הניהול האסטרטגי משקפתמאפיינים אלה, כמו האופי החדשני של הטבע הגלום בו, ההתמקדות במטרות ארוכות הטווח, קיומו של מגוון חלופות, סובייקטיביות, בלתי הפיך ותוצאות ארוכות טווח.

הרעיון המרכזי המבטא את מהות האסטרטגיהניהול, הוא הצורך להעביר את מוקד הניהול לסביבה על מנת לאפשר תגובה מהירה לשינויים המתעוררים ואתגרים לסביבה.

המושג ומהות הניהול האסטרטגי באים לידי ביטוי באמצעות האסטרטגיה - תהליך קבלת החלטות אסטרטגיות מורכבותברמה הגבוהה ביותר של מנהיגות והיררכיה ארגונית. היא באה לידי ביטוי בהגדרה והקמת הקשר של המפעל או הארגון עם סביבתו המיידית למימוש המטרה הנבחרת באמצעות הקצאה רציונלית של משאבים, המאפשרת להשפיע ביעילות ובאפקטיביות על עבודתה של החברה ועל כל מחלקותיה.

מהות ומשימות הניהול מתבטאות בפעילות ניהול בניסוח וביישום עתידי של יעדים ארוכי טווח, שמירה על יחסים חיוביים ויעילים של הארגון בסביבתו בהתאם ליעדים וליכולות הפנימיות.

המנגנון המושגי של סוג זה של ניהול יש תכונות משותפות עם מושג כזה כמו "ניהול תפעולי". אבל זה שונה ממנו בעמדות עקרוניות.

ניהול אסטרטגי הוא אחדאת הגורמים החשובים ביותר של הישרדות של ארגונים וחברות בתחרות בשוק. עם זאת, יש להכיר בכך שארגונים רבים כיום מאופיינים בחוסר אסטרטגיות, שבמובנים רבים מוביל לתבוסתם במאבק נגד המתחרים.

</ p>