מה השוק? זהו מקום המפגש עבור היצע וביקוש. בעולם המתפתח, תשומת לב מיוחדת מוקדשת למדיניות השיווק. שיווק משתתף ישירות בחיי השוק, והוא נועד לבצע חילופי בין המוכר לבין הקונה.

מספר חברות, חברות ומפעלים שוניםעם כל יום שעולה באופן משמעותי מגדילה, כולם מנסים לשפר את נפח המכירות שלהם לקחת את עמדות מובילות בין ארגונים מתחרים אחרים. על מנת לקבוע היכן החברה ממוקמת במספר המכירות, יש לחשב את חלקה של המכירות במגזר הצריכה.

נתח השוק הוא מדד שיווקי,אשר ניתן לבטא במונחים טבעיים וכמותיים כאחד. הגדלת נתח השוק חשוב מאוד עבור חברה או חברה, שכן הוא מרכיב בסיסי של רווח והכנסה. ניטור שיווקי מאפשר לך לראות במדויק את התמונה של מכירות עתידיות של מוצר חדש.

האינדיקטורים הבאים משפיעים על הגידול בנתח השוק:

- יש דבר כזה פילוח שוק.

המגזר של השוק הוא חלוקת אותו מסוימיםקטגוריות של צרכנים אשר הרכישה של סוג אחד של המוצר הוא הטמון. חברות לנהל מחקר שוק של אזורי שוק על מנת להמשיך ולחזות את התגובה של הלקוחות את המראה של מוצר חדש חזיתות.

שיפור המכירות, הבאת מוצרים חדשים למחזורי הצרכנים, חברות מעלות את מספר המכירות שלהן, ובכך מגדילות את נתח השוק במגזר זה.

- גם גורם אחד חשוב הואתחרות, אשר משפיע באופן משמעותי על הצמיחה של נתח השוק. התחרותיות של חברות תלויה באופן מקצועי הם הצליחו לזהות את הצרכים של הצרכנים, לעצב מוצרים מתאימים, להקים תקשורת, להקים סף מחיר מתאים, לארגן שירות ומסירה.

- הנהלת החברה צריך לעוררמוטיבציה של עובדים. ככל שמנהלי המכירות יעילים יותר, כך תוצאת המכירות של התפוקה תהיה גבוהה יותר, ונתח השוק יגדל במהירות.

- ראשי חברות גדולות לשים לב רבעמדות בשוק הבינלאומי, הם משקיעים הון ענק כדי להישאר במקום מכובד. לספק זרימה רצופה של פרסום כדי להרחיב ולקדם את רמת השוק העולמי של המוצר שלך. ככל שהארגון מתקדם על הבמה העולמית, כך נתח השוק גבוה יותר.

חישוב נתח השוק וגידולו

בחברות גדולות רבות ישמחלקות על מחקר שיווקי מתפתחות. המשימה שלהם היא לקבוע את נתח השוק ולהגדיל אותו. בעבודתם הם משתמשים בתכנון ממוקד ואסטרטגי המבוסס על מידע שנאסף ומעובד.

נתח השוק שווה ליחס הקייםמכירות ריאליות לסך היקף הסחורות והשירותים שנמכרו או נשלטו בשוק. קריטריון חשוב בחישוב נתח השוק הוא קביעת היקף הסחורות והשירותים שהמפעל מספק.

היקף השוק הוא מספר המכירות שנעשו על זה במשך פרק זמן מסוים.

מומחים לחשב את עוצמת הקול של מוצרים,את היצוא זמין וייבוא, מספר הקונים האפשריים של הסחורה, לנתח את הנתונים הסטטיסטיים של המדינה עבור מגזרים כלכליים שונים. לאחר הניתוח השיווקי הנ"ל, מתחיל פיתוח התכנון האסטרטגי להגדלת נתח השוק. חישוב נתח שלך ואת הקיבולת היא עבודה קפדנית של משווקים ומנהלי מכירות, שכן העבודה של מגזר אחד הוא בלתי אפשרי ללא השני. הגדלת נתח השוק מתרחשת כאשר המוצר החדשני הטוב ביותר נוצר בסימביוזה של הקונה ואת המוכר.

</ p></ p>