ניהול כוח אדם של הארגון -שמטרתו לספק את הארגון עם אנשי מוסמך, השימוש היעיל שלהם ופיתוח על מנת למקסם את היעילות של הארגון בכללותו.

ניהול כוח אדם של הארגון
באשר לשימוש יעיל של כוח אדםהפוטנציאל, הכלי המרכזי להשפעת היעילות והאפקטיביות של כל עובד הוא מוטיבציה. בהתבסס על אלה או סוגים אחרים של מוטיבציה, להבחין בשיטות כאלה של ארגון ניהול כוח אדם:

 • כלכלית - פירושו רק שיטות כלכליות של מוטיבציה, כגון שכר, בונוסים, בונוסים כספיים וכדומה;
 • ארגונית ומנהלית - מוטיבציה להנחיית טבע, על בסיס סמכותו של המנהיג, הכנה ללא הכרעה ורמת משמעת גבוהה בקרב העובדים;
 • שיטת הפסיכולוגיה החברתית - גירוי מוסרי ופסיכולוגי ועידוד עובדי הארגון, על בסיס דיוקנאות פסיכולוגיים של עובדים וטכניקות פסיכולוגיות שונות.

ניהול משברים של אנשי הארגון
בנפרד, סוג זה של פעילות הואניהול משברים של כוח האדם של הארגון, שהוא סדרה של החלטות ופעולות שמטרתן ניהול משאבי אנוש בכלל עם המטרה הבלעדית של שמירה על יכולת הקיום של הארגון בעתות משבר עם הפסד מינימלי של משאבי אנוש.

ניהול כוח אדם במהלך המשבר כולל את הבעיות והבעיות הבאות:

 • היווצרות של צוות מיוחד של מנהלים בכירים באמצע אשר מסוגלים להתאים את הארגון לתנאים השתנו בשוק;
 • שימור של העובדים החשובים ביותר של הארגון - מומחים מנוסים, מנהלים ועובדים, אשר תרומתם לפיתוח ותפעול של ארגונים הוא מוגדל;
 • לא להקטין את פוטנציאל העובדים, אלא להביא אותו למבנה הארגוני הרציונלי ביותר העונה על כל דרישות הארגון בתנאי השוק המשתנים;
 • (אידיאלי - חיסול מוחלט) של המתח החברתי והפסיכולוגי בקבוצה, רמה של חוסר אמון כלפי ניהול.

אחד הרגעים החשובים ביותר המבטיחים כי ניהול אנשי הארגון בתקופת המשבר תהיה האפקטיביות המקסימלית היא הבחירה של מדיניות כוח האדם הנכון.

שיטות ניהול כוח האדם של הארגון
ישנם ארבעה סוגים עיקריים של מדיניות אנטי משבר:

 • פסיבית - לפעולות של שני העובדים וההנהלה אין תוכנית מוגדרת בבירור, והם מכוונים בדרך כלל לחיסול ההשלכות השליליות של המשבר;
 • פעיל - ניהול של הארגון יש מידע מלא ותחזיות של התפתחות המשבר בשוק ובבעלותה אמצעים ואמצעים להשפיע על מצב המשבר בכללותו;
 • ריאקטיבי - ניהול מבצעת רק תצפית כללית ושליטה על תסמינים בודדים של המשבר, מבצעת פעולות מסוימות שמטרתן לוקליזציה של התוצאות השליליות;
 • מניעה - מפעילים רק שונה בהעדר אמצעים ושיטות להשפיע על מצב המשבר בהנהגת הארגון.

ניהול מתוכנן של כוח האדם של הארגון הוא אחד התנאים החשובים ביותר המאפשר לחברה להישאר על תנאי בתנאי משבר.

</ p>