הנכסים השוטפים (OS) הם כספים כאלהמפעלים או חברות אשר יכולים לחדש עם מחזוריות מסוים ולשרת כדי להבטיח פעילות ברגע נתון בזמן. המינימום למחזור זה הוא מחזור אחד של כספים לכל הפחות. ניתן להשתמש באינדיקטורים אחרים של מחזור הזמן. זה יכול להיות שנה קלנדרית, שנת הכספים או מחזור הייצור של הארגון. חשוב לנתח את מבנה ההון החוזר כדי להבין את תפקידם בתהליך הכלכלי.

על פי הסיווג המסורתי בהרכב שלהםלהבחין בין שתי קטגוריות: קרנות מסתובבות ומחזור. המבנה של הקטגוריה הראשונה כולל מניות ייצור, אובייקטים לא גמורים ייצור ומוצרים מוגמרים למחצה, כמו גם קרנות מתוכננות לשימוש בתקופות עתידיות.

ייצור רזרבות כוללים חלקי חילוף, חומרי גלם, חומרי ייצור נוספים שונים ואחרים. גודלם נקבע מתוך שיקולים של הבטחת העבודה הקצבית של המפעל.

ייצור לא שלם הוא חומרים, חלקים ומוצרים שעדיין נמצאים בתהליך הייצור.

עלויות הפיתוח של טכנולוגיות ושיווק מבטיחים מהוות קבוצה של הוצאות עתידיות.

ניתוח של מקורות היווצרות של נכסים במחזור הופך את השאלה:

- מוצרים מוגמרים;

- כבר סחורה לצרכן;

- כל הכספים בחשבונות;

- קרנות המטופלות בהתנחלויות עם צרכנים וספקים.

מבנה זה מציג את חלקם של כמה מרכיבים ספציפיים של מערכת ההפעלה בסכום הכולל של קרנות.

הבעיות של ניהול מערכת ההפעלה הן דיבעיה דחופה. ניתוח המחזור של הנכסים השוטפים הופך יותר ויותר לנושא המחקר במסגרת המדע הכלכלי. זאת בשל העובדה כי הפתרונות הפופולריים ביותר הם פתרונות ייחודיים, המושגים המודרניים ביותר וטכנולוגיות של ניהול פיננסי. ניתוח של מחזור הנכסים השוטפים המשמש לקביעת נאותה של מצבה הכספי של חברה או חברה, היכולת להעריך נכונה את אינדיקטורים לנזילות, אשר תלויים יותר ויותר בפעילות העסקית ובשימוש במערכת ההפעלה.

מאז הם משתתפים ביצירת משמעותיחלק בנכסים נזילים, הערך האפקטיבי של מערכת ההפעלה צריך להבטיח את הפעולה היציבה של הארגון. יחד עם זאת, הקריטריונים של יעילות זו הם אינדיקטורים של פרק הזמן המינימלי של מחזור ומהירותו. בתקופה זו, ההון החוזר חייב להפוך לכסף אמיתי.

הצורך בהשקעה הוא מידתיהמהפכה. כתוצאה מכך, את שיעור נמוך יותר של המחזור, כך גדל הצורך בארגון או ארגון כדי למשוך משאבים שאולים. וזה, בתורו, מקטין באופן משמעותי את היציבות של החברה בשוק יציב ואת האטרקטיביות שלה למשקיעים חיצוניים.

ניהול יעיל של מערכת ההפעלה מושג כאשר ניתוח מחזור הנכסים השוטפים מוכיח כי ערכיהם נמצאים ברמה של 58-75% מסך הנכסים.

בנוסף, מאז מערכת ההפעלה תוכנן, לפניעל מנת לשמור ולשמור על המשכיות של הייצור הנוכחי, ניתוח מחזור הנכסים הנוכחי מאפשר לבנות מחדש במהירות את מערכת ההפעלה כולה על מנת לתת לו תצורה מושלמת יותר העונה על הדרישות המודרניות של ניהול פיננסי.

בקיצור, את התפקיד והחשיבות של מקצועיניתוח מערכת ההפעלה הופך לכלי חיוני באסטרטגיית ניהול ודרך תגובה מיידית לשינויים בתנאי השוק המשתנים באופן דינמי.

</ p>