המושג "האוצר" מזוהה לעתים קרובות עםכסף. אבל זה בהחלט לא מילה נרדפת. האוצר משקף כל יחסים כספיים המתעוררים בין שתי ישויות ספציפיות, כלומר הכסף הוא הבסיס המהותי לתפקוד ולקיום הכספים. יתר על כן, לנושאים אלה יש זכויות בלתי שוויוניות במסגרת היחסים האלה, שכן לאחד מהם, דהיינו למדינה, יש סמכויות מיוחדות מאוד.

היא מקובלת להקצות כספים ממערכת כספיתהיחסים בכלל. לכן, יחסים כספיים אלה המתרחשים בין אזרחים לא ניתן לייחס כספים. הרי הם מוסדרים על ידי המדינה בשיטות המשפט האזרחי, שתכונתם האופיינית היא שוויון מלא בין נושאים במסגרת יחסים אלה.

האוצר הוא חלק חשוב של יחסי כסף. מהות ופונקציות האוצר הם שונים באופן משמעותי מן הכסף. כסף הוא לא יותר מאשר כלי אוניברסלי אשר מודד את ההוצאות של העבודה. אבל האוצר הוא כלי הכרחי מבחינה כלכלית לחלוקה מחדש והפצה של ההכנסה הלאומית והתמ"ג. הם כלי לניטור השימוש והיווצרות המזומנים באופן כללי.

המהות והפונקציות של מושגי מימון ארגונייםתלויים זה בזה. אחרי הכל, המהות של האוצר באה לידי ביטוי בפונקציות. ישנם שלושה תפקידים של האוצר: הראשון - ההפצה, השני - שליטה, השלישי - הרגולציה.

המהות הכלכלית ותפקודי האוצר -מושגים שממלאים תפקיד חשוב בחלוקת ההכנסה הלאומית. כאן אנחנו מדברים על הפונקציה ההפצה של האוצר. סכום ההכנסה הבסיסית או הבסיסית שווה להכנסה הלאומית. כאשר ההכנסה הלאומית מופץ בקרב כל המשתתפים בייצור חומרי בטון רכוש קבוע נוצרים. ניתן לחלק את המשתתפים לשתי קבוצות גדולות: הראשונה - שכר העובדים, העובדים, הכנסות החקלאים או אנשים אחרים העוסקים דווקא בתחום הייצור החומרי; השני - הכנסות של מוסדות, ארגונים, מפעלים בתחום זה. אבל ההכנסות העיקרי לא יכול להבטיח את מילוי המשימות והפונקציות של המדינה במלואו, ולכן, יש צורך לחלק מחדש ולהפיץ את ההכנסה הלאומית. כתוצאה מכך, ייצור או הכנסה משנית נוצרת. המהות והתפקידים של האוצר קשורים זה לזה ומתייחסים לאותה מטרה. פונקצית ההפצה נחוצה כדי לפתח כוחות יצרניים, ליצור מבני שוק של המשק, להבטיח רמת חיים גבוהה לשכבות שונות של האוכלוסייה, וכן הלאה.

יש להבין את המהות ואת הפונקציות של האוצר,כדי לשלוט על התפלגות התוצר. משימה זו מבוצעת על ידי פונקציית הבקרה של האוצר. זה מכסה תחומים שאינם פרודוקטיביים הייצור. שליטה זו מכוונת לעלייה משמעותית בגירוי במשק, בהוצאה זהירה ורציונלית של עבודה, חומר ומשאבים כספיים. בקרה פיננסית יש צורך לבדוק אם החקיקה בנושאים פיננסיים שונים הוא ציין במדויק, כמה טוב את החובות לשירות המס, מערכת התקציב והבנקים מתקיימים.

מהות ותפקידים של האוצר הם בלתי אפשרייםלהגיש ללא פונקציה רגולטורית. היא קשורה לכל התערבות ממשלתית דווקא באמצעות מימון (לדוגמה, מסים, הוצאות הממשלה או אשראי) בתהליך הייצור.

המהות והפונקציות של המימון מתממשותאך ורק באמצעות המנגנון הפיננסי, שהוא חלק מהמנגנון הכלכלי. מנגנון פיננסי כולל מרכיבים רבים: החל מסדר השימוש בכספי כספים, המסתיים בחקיקה פיננסית.

</ p>