מפעל תעשייתי הואאחת הפעילויות המורכבות ומטרתה ליצור את המוצרים הנחוצים ביותר לצרכנים, סחורות, ערכים, דברים ושירותים. תוצאות הייצור ניתן להחליף עבור כל סחורה אחרת או נמכר במחיר מסוים. הבסיס של העסק הזה יכול להיות אינטלקטואלי, רוחני, חומר הייצור.

מפעל תעשייתי הואייצור מוצרים, עבודות בנייה, ייצור חומרים מודפסים, הדרכה, הסעת נוסעים והסעת סחורות, וכן שירותים שונים (משק בית, קהילתי, תקשורת).

הטכנולוגיה של סוג זה של פעילות היאכי היזם הראשון מכין בסיס לעסקיו העתידיים: הוא שוכרת או רוכשת רכוש קבוע (בניינים, ציוד), קונה נכסי מחזור (חומרים ורכיבים), פועלת כמעסיקה של כוח העבודה ומטפלת ברכישת משאב המידע.

היזמות התעשייתיתמרמז כי לאחר מחזור של פעילות מסוימת, הטובין המתקבלים חייבים להימכר על ידי בעל העסק או המשווק או ישירות לצרכן. המשימה העיקרית של כל אנשי העסקים היא, כי לאחר מסים, ההכנסות שלהם הם גבוהים באופן משמעותי מאשר הוצאות, ואת הייצור בכללותו משלם. בנוסף, היזמים צריכים להיות מעוניינים להאיץ את תהליך ההפצה המוניטרית, שכן בתנאים של תחרות קשה, עם הופעתם של מוצרים ושירותים דומים חדשים בשוק, חשוב במיוחד כי מכירת מוצרים מאורגן, ואת הכספים מושקעים בעסק במועד.

בהיותה אחת מצורות הפעילות הכלכלית,היזמות התעשייתית מבוססת על פעילות יזמית עצמאית של אזרחים או עמותות שנוצרו על ידם. ו, עושה כל סוג של פעילות לא אסור על פי חוק, יזם יכול רק באחריותו, בהסתמך אך ורק על הפחד שלו ואת הסיכון, מצפה לקבל רווח מהעסק.

על איש עסקים בתחילת מתוכנןקיימת אפשרות לקבוע את כיוון הפעילות לתקופה עתידית (קצרה וארוכה) של עסקיה העתידיים, להעריך את כוח האדם, לצפות את האבטחה הפיננסית והחומרית וכו '. בנוסף, על בסיס התוכנית העסקית, אתה יכול לדמיין באופן מלא את היעילות הצפויה של פרויקט עסקי מסוים.

סוגי יזמים

מפעל מסחרי הוא אחדשל סוגי הפעילות הנפוצים ביותר ברוסיה המודרנית. בלב סוג זה - עסקאות ופעולות למכירת סחורות ומגוון שירותים. לאור העובדה שיזם מסחרי אינו מפיק של מוצר, אלא רק פועל כמפעיל שלו, סוג זה של פעילות יכול בקלות להיות מותאם לבקשות הלקוח הפופולרי ביותר. הרווח הנובע מהפרש בין עלויות להכנסות מגיע לעתים קרובות מ 20-30% מהרווחיות (ולעתים אף גבוהה יותר).

חקלאות היא צורה של הפרטיזמות, אשר צריך להיות מבוסס על העיקרון של קרבה (בהתאם לחוק הפדרלי "על משק (איכרים) כלכלה"). במקרה של מחסור בעבודה, מותר להעסיק את האזרחים, אך המספר הכולל שלהם לא יעלה על חמישה.

יוזמות חדשנית מייצגתתהליך של יצירה חדשנית ויישום מסחרי של חידושים טכנולוגיים מתקדמים. דורש עלות ענקית של פיתוח הנדסי ומחקר, וכתוצאה מכך סיכון מסוים ביזמות. במשק קיימים שלושה סוגים עיקריים של יזמות כזו:

  • חדשנות מוצר;
  • חדשנות של טכנולוגיה;
  • חדשנות חברתית.

</ p>