בשנת כלכלי מודרני, חברתיהתנאים הפוליטיים יש בעיה חריפה לצורך להקים מודל ניהול הרוסי. המודל הרוסי של ניהול צריך להתאים לתנאי השוק המודרני יוכלו להסתגל במהירות למצבי משבר.

היווצרות של ניהול מסופק על ידיהשפעה משמעותית של כמה גורמים. לגורם החינוך יש השפעה ישירה על עבודתו המקצועית של הראש. קשה מאוד למנהל מודרני, מנהל, לוותר על ידע רב-תכליתי, שכן הניהול הוא אמנות המבוססת על יישום ויישום של ידע מדעי.

המדינה, ובמיוחד המודל הרוסילאומי המדינה, גם מפעיל את השפעתו על מודלים ניהול לאומי. המודל הרוסי לניהול המדינה, בהתאם לנושא, ניתן לחלק לארבע רמות: המשק, הארגון, היחידה והאזרח. כל הרמות הללו משולבות זו בזו, אך המדינה משפיעה על מודל הניהול של ארגונים וחברות. תפקידה של המדינה עדיין טמון בכך שהיא קובעת סטנדרטים בניהול אנשים עובדים. עם זאת, אין דרישות ברורות כאלה למנהיגים עדיין. כתוצאה מכך, מנהל לא כשיר ו אנאלפבית יכול לפגוע באופן משמעותי את החיים ואת תנאי העבודה של עובדים רגילים.

המודל הרוסי של ניהול נוצרת גםבהשפעת המנטליות. ללא ספק, למנטליות הלאומית יש השפעה משמעותית על התפתחות מודל הממשל. אבל אם יש נטייה חזקה מצד מנהלים ומנהלים להיות בעל סגנון סמכותי חזק של ניהול, אז מן העובדים הרגילים יש חוסר יוזמה וחוסר עניין בעבודה מתבצעת.

אם כבר מדברים על מה, תחת השפעת מה גורמיםמודל של ניהול רוסי שהוקם אי אפשר לא לזכור יותר על התקשורת. התקשורת מאוד להשפיע על התודעה של חברה, כולל המוחין של מנהלים. מדיה לבצע תפקיד חינוכי, תפקיד חינוכי, ועל כן משקפת את המציאות. בתהליך ההיווצרות של ההנהלה הלאומית וצריכים להשתמש הניסיון של מדינות זרות. תשומת לב מיוחדת צריך להינתן בארה"ב, אירופה ומודלים יפניים. סוגים אלה של מודלים לניהול יש כמה הבדלים משמעותיים ביניהם, המבוססים בעיקר על הערכים ועקרונות הלאומיים.

המודל האמריקאי מאופיין קודם לכןבסך הכל, ארגון נוקשה של תהליך הניהול. האחריות האישית של כל עובד היא התכונה המבחינה של המודל האמריקאי. המודל האירופי אינו שונה במהותו מהמודל האמריקאי. באירופה, כמו גם בארצות הברית, ארגונים בינוניים וקטנים ממלאים תפקיד חשוב בכלכלה. אחד ההבדלים המשמעותיים במודל האירופאי הוא העובדה שבאירופה, חברות בנות, ואפילו נכנסות לתאגידים הגדולים ביותר, שומרות על חלק משמעותי בעצמאות. יכולת הסתגלות עצמית יכולה להתבטא בתחום הפיננסי ובתחום החידושים.

לדגם היפני יש מאפיינים ייחודיים. קודם כל, זה בא לידי ביטוי בעובדה כי היפנים לבחור עמדה עבור אדם מסוים, ולא להיפך. גם המאפיין האופייני של הניהול היפני הוא חשיבות משמעותית ניתנת חידושים טכנולוגיים וחידושים. לא משנה איך המודל הרוסי של ניהול הופך, בכל מקרה, זה עדיין יש מסלול ארוך וקשה של פיתוח, תלוי בגורמים רבים ובתנאים.

</ p>